Форум права, 2017, № 4

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2017. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Теоретичні підходи до вдосконалення правового регулювання праці тимчасових та сезонних працівників
  (Форум права. – 2017. – № 4. - С. 211–218, 2017) Радзівідло, А. Я.; Radzividlo, A. Ya.
  Виконано аналіз соціально-правового визначення праці тимчасових та сезонних працівників, зроблено порівняння зарубіжного досвіду законодавчого регулювання сезонної та тимчасової роботи та узагальнено рекомендації з вирішення проблемних питань правового регулювання такої роботи в Україні.
 • Документ
  Роль та місце Державної прикордонної служби у системі суб’єктів забезпечення національної безпеки України
  (Форум права. – 2017. – № 4. - С. 152-158, 2017) Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016
  З’ясовується місце і ролі Державної прикордонної служби України у системі суб’єктів забезпечення національної безпеки держави. Визначено повноваження, що безпосередньо спрямовані на забезпечення національної безпеки, а також окреслено стратегічні перспективні завдання українського прикордонного відомства.
 • Документ
  Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у зв’язку із закінченням строків давності: теоретико-прикладний аспект
  (Форум права. – 2017. – № 4. - С. 300–308, 2017) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  Визначені поняття звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у зв’язку із закінченням строків давності, встановлені передумови, підстави та умови його здійснення, виявлені особливості реалізації цього виду звільнення за Кримінальним процесуальним кодексом України, а також сформульовані на цій підставі власні узагальнюючі висновки.
 • Документ
  Безпечність та якість продуктів в Україні в умовах євроінтеграції: питання удосконалення законодавства
  (Форум права. – 2017. – № 4. - С. 80–86, 2017) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Показано, що нормативно-правове забезпечення є одним із головних факторів, що обумовлює якість і безпечність харчових продуктів. Розглянуто законодавчі колізії деяких з базових для людини щодо безпечності харчових продуктів визначень – ключових термінів Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
 • Документ
  Европейский опыт организации контроля за деятельностью правоохранительных органов и возможность его использования в Украине
  (Форум права. – 2017. – № 4. - С. 262–267, 2017) Теремецкий, В. И.; Teremetskyi, V. I.; Теремецький, В. І.; Байрачная, Т. А.; Bairachna, T. O.; Байрачна, Т. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167
  Проанализированы современные модели обеспечения внутренней безопасности в странах Европейского Союза. Рассмотрены субъекты контроля за деятельностью правоохранительных органов Франции, Швеции, Австрии, Нидерландов, Великобритании. Отмечено, что использование европейских стандартов в организации и осуществлении контроля за деятельностью Национальной полиции и Национальной гвардии Украины будет объективно способствовать использованию наиболее эффективных организационно-правовых форм контроля за правоохранительными органами государства.
 • Документ
  Правові засади забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні
  (Форум права. – 2017. – № 4. - С. 197–204, 2017) Почанська, О. С.; Pochanska, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660
  Проаналізовано сучасні наукові підходи до класифікації нормативно-правових актів у сфері забезпечення прав людини. Визначено основні складові елементи нормативної бази регулювання та захисту прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні. Розглянуто зміст основних нормативно-правових актів, що закріплюють правовий статус засуджених осіб в Україні. Окреслено основні напрямки удосконалення законо- давства у сфері забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні.
 • Документ
  Конституційні реформи в Литві і Грузії у сфері місцевого самоврядування та децентралізації влади як приклад для України
  (Форум права. - 2017. - № 4. - С. 282–293, 2017) Чорнописький, П. Б.; Chornopyskyi, P. B.
  На прикладі Литви та Грузії висвітлюються конституційно-правове забезпечення муніципальних реформ, процеси модернізації публічної влади у цих країнах, сучасні форми здійснення місцевого самоврядування та форми участі громадян у місцевому самоврядуванні у Литві та Грузії.
 • Документ
  Поняття «суспільно небезпечна особа»
  (Форум права. - 2017. - № 4. - С. 159–163, 2017) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Виділено існування терміну «суспільно небезпечна особа» в кримінальному законодавстві України. Проаналізовано розуміння суспільної небезпечності діяння. Визначено поняття «суспільно небезпечна особа» та «суспільна небезпечність особи». Окреслено критерії оцінки такої особи.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/