KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 18 з 18

Нові надходження

Документ
Особливості процедур укладання адміністративних договорів у сфері превентивної діяльності Національної поліції України
(Право та державне управління. - 2023. - № 4. - С. 322-329, 2023) Шевченко, В. М.; Shevchenko, V. M.
Розкрито особливості процедур укладання адміністративних договорів у сфері превентивної діяльності Національної поліції України та визначено їх значення для забезпечення громадського порядку та безпеки.
Документ
Характеристика юридичної відповідальності публічних службовців за порушення встановлених правових обмежень
(Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2023. – № 6. - С. 165-170, 2023) Шовкун, Ю. І.; Shovkun, Yu. I.
Виокремлено низку ознак юридичної відповідальності публічних службовців за порушення встановлених правових обмежень, серед яких наступні: 1) за порушення встановлених правових обмежень до публічних службовців застосовується (негативна) юридична відповідальність, а саме наступні її види: кримінальна, адміністративна, дисциплінарна та цивільно-правова; 2) публічні службовці можуть бути притягнені до юридичної відповідальності за умови одночасної наявності таких підстав: а) фактичної, тобто порушенні встановлених правових обмежень, внаслідок невиконання чи неналежного виконання своїх службових обов’язків; б) нормативної (вказівка в чинному законодавстві норм, які встановлюють відповідальність за порушення відповідних обмежень); в) процесуальна – наявність рішення компетентного органу про притягнення особи до відповідальності (місцевого загального та апеляційного судів, вищого антикорупційного суду його апеляційної палати, верховного суду україни, а також керівником орану, де працює публічний службовець у випадку дисциплінарного провадження); 3) кримінальна відповідальність у разі порушення публічним службовцем встановленого для них обмежень настає за вчинення корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) адміністративна відповідальність настає у випадку порушення публічним службовцем обмежень встановлених антикорупційним законодавством ‒ вчиненням правопорушення пов’язаного з корупцією; 5) дисциплінарна відповідальність настає незалежно від інших видів юридичної відповідальності, за вчинення дисциплінарного проступку, зокрема порушення загальновизнаних етичних норм поведінки та спеціальних обмежень, передбачених у профільних нормативно-правових актах, які регламентують проходження служби, окремим категоріями публічних службовців; 6) публічний службовець може бути притягнутий до цивільно-правової відповідальності, у випадку якщо порушення ним відповідних обмежень завдало матеріальної чи моральної шкоди третім особам.
Документ
Договір як загальноправова категорія
(Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 224-229, 2014) Черновол, С. О.; Chernovol, S. O.
Надано характеристику договору як загальноправової категорії. Виокремлено риси, які відрізняють договори від інших нормативно-правових актів. Висвітлено структурні ознаки договору.
Документ
Юридичний зміст і структура права апеляційного оскарження рішення
(Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). - С. 219-224, 2014) Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.
Розглянуто теоретичні засади реалізації права апеляційного оскарження рішення у цивільному судочинстві України. Охарактеризовано структуру права апеляційного оскарження та визначено етапи його реалізації. Проаналізовано право апеляційного оскарження судового рішення у вузькому та широкому значенні. Сформульовано визначення поняття «право апеляційного оскарження рішення в цивільному судочинстві».
Документ
Роль цифрової криміналістики в розслідуванні кіберзлочинів
(2024-05-17) Зінченко, Данііл; Джафарова, Олена
Цифрова криміналістика, також відома як комп'ютерна криміналістика, є важливим інструментом у розслідуванні кіберзлочинів. Ця галузь включає в себе процес виявлення, збирання, збереження, аналізу та представлення цифрових доказів, які можуть бути використані у судових розглядах. Розвиток технологій та інтернету призвів до зростання кількості кіберзлочинів, таких як хакерство, крадіжка особистих даних, шахрайство з кредитними картками, поширення шкідливого програмного забезпечення та інші. Це, в свою чергу, підвищило попит на кваліфікованих фахівців у галузі цифрової криміналістики. Однією з основних задач цифрової криміналістики є виявлення джерела кіберзлочину. Це включає в себе аналіз лог-файлів, мережевого трафіку, електронної пошти, соціальних мереж та інших цифрових слідів, які можуть вказувати на злочинця. Наприклад, аналіз лог-файлів серверів може допомогти відстежити дії хакера, виявити слабкі місця в системі безпеки та запобігти майбутнім атакам. Іншою важливою складовою цифрової криміналістики є збирання та збереження доказів. Це критичний етап, оскільки неправильне поводження з цифровими доказами може призвести до їх недійсності у суді. Криміналісти використовують спеціалізоване програмне забезпечення та обладнання для копіювання даних, щоб зберегти їх оригінальний стан і запобігти будь-яким змінам. Аналіз цифрових доказів включає в себе різноманітні методи, такі як відновлення видалених файлів, дешифрування зашифрованих даних, аналіз метаданих та інші техніки. Ці методи дозволяють виявити приховану інформацію, яка може бути вирішальною для розслідування. Представлення цифрових доказів у суді є заключним етапом процесу. Це вимагає від криміналістів не лише технічних знань, але й уміння чітко і зрозуміло пояснити складні технічні деталі суддям і присяжним, які можуть не мати спеціалізованих знань у цій галузі. Таким чином, цифрова криміналістика відіграє ключову роль у боротьбі з кіберзлочинністю, забезпечуючи правоохоронні органи необхідними інструментами та знаннями для виявлення, розслідування та притягнення до відповідальності злочинців. Постійний розвиток технологій потребує постійного вдосконалення методів і навичок цифрової криміналістики, щоб ефективно відповідати на нові виклики у сфері кібербезпеки.