KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 18 з 18

Нові надходження

Документ
Оперативно-розшукова характеристика придбання майна, одержаного злочинним шляхом
(Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2015. - № 3(71). - С. 260-269, 2015) Вінакова, Т. А.; Vinakova, T. A.
У результаті проведеного дослідження з’ясовано складові елементи оперативно-розшукової характеристики придбання майна, одержаного злочинним шляхом. Розроблено критерії, за якими можливо класифікувати осіб, які придбавають майно, одержане злочинним шляхом, установлено їх характерні риси.
Документ
Криміналістична характеристика злочинів, що порушують порядок здійснення та забезпечення правосуддя
(Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2015. - № 3(71). - С. 287-294, 2015) Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.
Статтю присвячено криміналістичній характеристиці злочинів, що порушують порядок здійснення та забезпечення правосуддя. Визначено, що найчастіше досліджувані злочини вчиняються службовими особами чоловічої статі, яким притаманний високий інтелектуальний рівень, мають емоційну збалансованість та розвинені вольові якості, одружені й утримують одного та більше дітей, раніше не засуджувалися, за місцем роботи й проживання характеризуються позитивно. Потерпілими по вказаних злочинах можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Розроблено криміналістичну класифікацію способів злочинного порушення порядку здійснення та забезпечення правосуддя; досліджено обстановку таких злочинів. Визначено типові сліди досліджуваних злочинів.
Документ
Аналіз методів реалізації криптографічних алгоритмів з використанням GPU прискорення
(Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Хівренко, Д.; Манжай, О. В. - керівник роботи
Документ
Складові елементи оперативного пошуку злочинів
(Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2015. - № 3(71). - С. 307-314, 2015) Стащак, М. В.; Stashchak, M. V.
У статті на підставі аналізу праць учених та практиків у сфері оперативно-розшукової діяльності та наук кримінально-правового блоку виділено складові компоненти оперативного пошуку злочинів.
Документ
Моделювання системи оцінки рівня інформаційної безпеки підприємства
(Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Серебрій, О.; Хавіна, І. П. - керівник роботи