KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 18 з 18

Нові надходження

Документ
Підготовка поліцейських: усунення важливих криміногенних викликів/ризиків і загроз
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 274-297, 2024) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.
Акцентовано на таких важливих напрямах підготовки поліцейських, як патріотичне виховання, необхідність постійного узагальнення міжнародного досвіду, етичній складовій, психомотиваційних факторах/станах та багатьох інших проблемах. Досліджено досвід Франції, Німеччини, Британії, Словаччини, Румунії, що неодмінно буде корисним в оптимізації поліцейських структур України, адаптації до воєнних умов та наближенні до світових стандартів оптимізації поліцейської діяльності.
Документ
Застосування мінно-вибухових засобів для організації і проведення засідок у лісисто-болотистій місцевості
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 271-274, 2024) Ясько, В. А.; Yasko, V. A.; Євтушок, В. А.; Yevtushok, V. A.
В статті на основі вивчення бойового досвіду російсько-української війни 2022 року, розглянуто порядок та способи застосування мінно-вибухових засобів для організації і проведення засідок, а також надано рекомендації щодо їх використання.
Документ
Дрон перший на місці події
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 268-270, 2024) Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; Фроленкова, П. М.; Frolenkova, P. M.; Андрощук, В. В.; Androshchuk, V. V.
Розглянуто використання безпілотних літальних апаратів в системі реагування поліції США («911»), а також впроваджену модель «Drone as first responder». Проаналізовано та висвітлено основні аспекти, здобутки та особливості даної системи, приведено аналіз її роботи. Виокремлено переваги даної системи для розробки та імплементації подібних систем в Україні.
Документ
Теоретичні основи підготовки до безпечної діяльності майбутніх правоохоронців в екстремальних умовах
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 263-265, 2024) Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; Балац, А. О.; Balats, A. O.; Толкачов, С. М.; Tolkachov, S. M.; Горпиненко, Д. О.; Horpynenko, D. O.
Наголошено, що підготовка майбутніх правоохоронців до роботи в екстремальних умовах є складним та багатоплановим процесом, який потребує поєднання теоретичних знань, практичних навичок та психологічної стійкості. Безпека, особливо особиста, є важливою потребою, яка зараз задовольняється недостатньо. Вона залежить від професійної підготовленості, наявності технічних засобів і здатності працівника діяти чітко та рішуче, враховуючи всі ризики і прогнози розвитку ситуації.
Документ
Формування поняття «тактика комунікації поліцейського»
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 253-258, 2024) Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; Забора, А. В.; Zabora, A. V.; Цвєткова, М. А.; Tsvietkova, M. A.
Розглянуто важливість окремого поняття «тактика комунікації поліцейського» в сучасному правоохоронному середовищі. Підкреслено важливість поліцейського професіоналізму в контексті вибору тактики комунікації з громадянами. Наголошено на проблемі глибокого дефініціювання визначення поняття «тактика комунікації поліцейського», як складової професійної підготовки та діяльності поліцейського.