KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 18 of 18

Recent Submissions

Item
Порушення критеріїв добросовісності та розумності як підстава відповідальності членів органів підприємницьких товариств
(Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.). – Харків: Право, 2022. - С. 201-206, 2022) Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.
Підкреслено, що необхідність використання таких оціночних понять, як «розумність» і «добросовісність», при характеристиці обов’язків членів органів підприємницьких товариств пояснюється відсутністю в українському цивільному праві напрацьованої доктрини фідуціарних відносин в рамках корпоративних правових зв’язків.
Item
Припинення житлових правовідносин проживання: доктринальні підходи
(Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.). – Харків: Право, 2022. - С. 159-163, 2022) Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.
Відзначено, що припинення житлового правовідношення – це припинення правового зв’язку між суб’єктами, суб’єктом та об’єктом у вигляді припинення суб’єктивних прав та обов’язків, що становлять зміст житлового правовідношення правоприпиняючого юридичного факту.
Item
Правова невизначеність при обрахунку строків при підвищенні ціни за одиницю товару до 10 %
(Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.). – Харків: Право, 2022. - С. 149-152, 2022) Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; Зайцев, Д. О.; Zaitsev, D. O.
Розглянуто проблему належної правової визначеності норми, якими унормовується збільшення ціни за одиницю товару до 10 % в тендерних договорах. Запропоновано законодавцю більш чітко викладати в тесті закону законодавчі ініціативи. Контролюючим органам в сфері державних закупівель реагувати на невизначеність норм права та здійснювати офіційне тлумачення них.
Item
Поняття об’єкту цивільних прав: традиції та сучасність
(Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.). – Харків: Право, 2022. - С. 127-132, 2022) Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.
Зазначено, що розумінню об’єкта цивільних прав надається важливе значення в теорії цивільного права. Від властивостей об’єкта залежить механізм правового регулювання тих чи інших цивільних відносин, можливість чи неможливість укладення певних правочинів, вибір способів захисту порушених прав тощо.
Item
Визначальні ознаки спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)
(Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.). – Харків: Право, 2022. - С. 113-116, 2022) Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.
Відзначено, що об’єктом спадкового наступництва після смерті вкладника виступає саме право на вклад, а не безпосередньо грошові кошти, зараховані на рахунку. Це означає, що спадкоємець набуває у складі спадщини право вимагати від банку (фінансової установи) сплати йому коштів, що належали до виплати спадкодавцеві.