KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 18 з 18

Нові надходження

Документ
Аналіз міжнародного досвіду адміністративної діяльності поліції в сфері охорони навколишнього природного середовища: перспективи впровадження в Україні
(Modern science, practice, society: The 18 th International scientific and practical conference (Boston, USA, 25-26 May 2020). - Boston, 2020. - P. 300-303, 2020) Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.
Проаналізовано передовий міжнародний досвід поліцейських структур. Зауважено, що в Україні на державному рівні треба піднімати питання про створення екологічної поліції або її аналогів. Крім того, потребою часу є прийняття конкретних рішень з боку органів законодавчої та виконавчої влади, спрямованих на вдосконалення правових норм, що забезпечують діяльність правоохоронних органів з охорони природних ресурсів, підвищення ефективності практики їх застосування і попередження, необхідності консолідованої і злагодженої роботи всіх державних інституцій і місцевого самоврядування у подоланні екологічних правопорушень.
Документ
Аналіз основних чинників формування та покращення інституту міжнародного співробітництва України та країн – членів ЄС у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки
(Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 147-151, 2012) Казанчук, І. Д.; Kazanchuk , I. D.
Визначено адміністративно-правові засади та стратегія розвитку інституту міжнародне співробітництво державних природоохоронних органів України та країн-членів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.
Документ
Нейтралізація протидії розслідуванню у справах з торгівлі людьми
(Право і безпека. - 2012. - № 1. - С. 131-135, 2012) Бабакін, В. М.; Babakin, V. M.
Розглянуто поняття злочину, передбаченого ст. 149 КК України, особливості протидії з боку суб’єктів злочину, а також розроблено ряд методик з ефективної нейтралізації такої протидії.
Документ
Юридична допомога як різновид правоохоронної діяльності
(Право і безпека. - 2012. - № 1. - С. 126-131, 2012) Анікєєв, Г. Б.; Anikieiev , H. B.
Проаналізовано ознаки правоохоронної діяльності. Охарактеризовано поняття «юридична допомога» та його співвідношення з терміном «правова допомога». Запропоновано авторське визначення юридичної допомоги як різновиду правоохоронної діяльності.
Документ
Вивчення зарубіжного досвіду партнерства поліції і населення та можливості його використання
(Європейські перспективи. - 2024. - № 1. - С. 158-165, 2024) Новіченко, А. В.; Novichenko , A. V.
Вивчено зарубіжний досвід партнерства поліції і населення та можливості його використання в Україні. Зазначено, що на рубежі XX-XXI ст.ст. у всіх розвинених країнах світу було проведено значні реформи поліції, що відповідають сучасним тенденціям розвитку суспільства та спрямовані на підвищення ефективності її діяльності. Реформування внесло суттєві зміни до форм та методів роботи поліції, характеру та змісту співробітництва, орієнтованого на взаємодію з громадянами та громадськими інститутами. Цінність вивчення такого досвіду очевидна, оскільки дозволяє уникнути помилок, знайти нові можливості оптимізації адміністративної реформи правоохоронних органів в Україні у контексті соціального партнерства поліції та суспільства в протидії адміністративним та кримінальним правопорушенням.