KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Нові надходження

Документ
Критерії, показники та рівні сформованості фізичної готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до виконання завдань за призначенням у різних умовах службово-бойової діяльності з акцентованим використанням тренувальних петель TRX
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 464-469, 2023) Шевченко, Т. Г.; Shevchenko , T. H.; Сизихін, С. В.; Syzykhin, S. V.
Визначено критерії, показники та охарактеризовано рівні сформованості фізичної готовності майбутніх офіцерів НГУ (інституцій СБОУ), що забезпечує формування їхньої готовності до виконання завдань за призначенням на первинних офіцерських посадах.
Документ
Підготовка поліцейських до дій в екстремальних ситуаціях за методом «Дерево подій»
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 460-464, 2023) Циркулєнко, А. М.; Tsyrkulienko, A. M.; Циркулєнко, С. С.; Tsyrkulienko, S. S.
Розглянуто підготовку поліцейських до дій в екстремальних ситуаціях з використанням методу “Дерево подій”. Визначено сутність даного методу, його переваги та ефективність у підготовці поліцейських, наведено рекомендації.
Документ
Передумови конструювання педагогічної моделі формування теоретичних знань майбутніх офіцерів-правоохоронців у напрямі організації форм фізичної підготовки
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 456-460, 2023) Хацаюк, О. В.; Khatsaiuk, O. V.; Павлов, Р. В.; Pavlov, R. V.
Розроблено та апробовано сучасні педагогічні умови (педагогічні моделі) формування теоретичних знань та практичних навичок організації форм фізичної підготовки представників інституцій сектору безпеки і оборони України. Наголошено, що впровадження новітніх засобів дистанційного професійного навчання в систему фізичного виховання (фізичної та спеціальної фізичної підготовки) майбутніх офіцерів-правоохоронців забезпечить формування у них стійких теоретичних знань та практичних навичок організації форм фізичної підготовки із підлеглим особовим складом, що сприятиме у майбутньому якісному виконанню ними завдань за призначенням.
Документ
Розміщення ножа на екіпіруванні підрозділів особливого призначення НПУ
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 447-452, 2023) Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; Панін, М. С.; Panin, M. S.
Досліджено найефективніше розміщення ножа на екіпіровці поліцейських особливого призначення. Експериментальним шляхом встановлено найефективніші позиції розміщення ножа на обласних ділянках тіла поліцейського для виконання службово-оперативних завдань. Визначено проблемні питання та подальші напрямки досліджень в сфері ергономічності та конфігурації індивідуального службового ножа поліцейського, правового регулювання використання ножа як додаткового елементу екіпірування останніх.
Документ
Дії поліцейського під час зупинення транспортного засобу з глухим водієм
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 440-447, 2023) Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; Зосим, Р. С.; Zosym , R. S.; Кулак, О. І.; Kulak, O. I.
Зазначено, що громадяни України з вадами слуху мають водійські права та транспорт у власності. Зупиняючи останніх на підставах, передбачених ст. 35 Закону України «Про Національну поліцію» між поліцейським та глухим водієм виникає комунікаційній бар’єр. Для долання останнього поліцейському необхідні спеціальні знання та навички. Доведено, що знання поліцейським основ жестової мови значно спростить долання комунікаційного бар’єру з глухим, скоротить час отримання поліцейським від глухого необхідної інформації в типовій чи екстремальній ситуації. Відсутність таких знань компенсується шляхом використання поліцейським навиків зрозумілої невербальної системи передачі інформації та предметів фіксації інформації. Розроблено рекомендації, щодо підвищення професійності поліцейських в безбар’єрному просторі під час зупинки водія з порушенням слуху.