Форум права, 2007, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. П. Рябченко. – Харків, 2007. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 17
 • Документ
  Цивілізаційні цінності народу, як витоки сучасної доктрини прав і свобод людини
  (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 66-69, 2007) Гуренко, М. М.; Gurenko, M. M.
  Розглядаються проблеми права людини на свободу віросповідання та його вплив на розвиток особистості, суспільства та держави. Крізь призму історії права людини на віросповідання розкриваються його цивілізаційні цінність, здатність з’єднати суспільство та зберегти національну самобутність. Показано, що головним є роль свободи віросповідання у вихованні у людини прагнення до волі, честі й гідності.
 • Документ
  Відкриття провадження у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб
  (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 256-263, 2007) Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X
  Встановлено особливості відкриття провадження у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб. Визначено механізм реалізації права на пред’явлення позову у досліджуваній категорії справ відповідно до передумов виникнення та умов реалізації.
 • Документ
  Система принципів обмежень майнових прав фізичних осіб
  (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 171-184, 2007) Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O.
  Сформульовано систему принципів обмежень майнових прав фізичних осіб. Доведено, що система принципів обмежень майнових прав фізичних осіб ґрунтується на тому, що кожен із них доповнює інший. Обґрунтовано кожен з принципів обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі.
 • Документ
  Суб’єкт злочину, передбаченого ст.255 КК України «Створення злочинної організації». Проблеми визначення співучасників
  (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 22- 25, 2007) Анохіна, Л. С.; Anokhina, L. S.
  Розглянуто зміст статті 255 Кримінального кодексу України «Створення злочинної організації», проаналізовані питання визначення співучасті у здійсненні злочину.
 • Документ
  Розвиток уявлень про істотні умови договору
  (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 136-141, 2007) Зозуляк, І. І.; Zozuliak, I. I.
  Проаналізовано походження поняття «істотні умови договору», їх еволюційний розвиток у цивільному праві починаючи зі Стародавнього Риму, у дореволюційний (до 1917 року) період, аж до сучасного права. Систематизовано основні погляди, виявлено природу істотних умов договору з огляду на історичний досвід.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/