Форум права, 2019, № 2

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2019. - № 2. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2019-n-1.html

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  О понимании истинного и ложного в англо-американском праве
  (Форум Права. – 2019. – № 2 (55). – С. 91–99, 2019) Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
  Компаративное исследование ряда изданий юридического словаря Блэка выявляет, что понимание истинного и ложного, истины и лжи в поле англо-американского права структурируется по разным основаниям. Во-первых, спектр понимания истинного и ложного включает бинарные оппозиции "истинное – ложное-неистинное", "истинноеправдивое – ложное-неправдивое, или лживое", "истинное-правильное – ложное-неправильное", "истинноезаконное – ложное-незаконное". Во-вторых, ложное дихотомически разделено на ложное-виновное, включая ложное-виновное-вследствие-умышленного-правонарушения и ложное-виновное-вследствие-преступной-небрежности, а также ложное-невиновное, включая непредвидимое случайно-ложное при условии соблюдения разумной осторожности и, возможно, правдивую ложь. Кроме того, в статье обосновано, что понятия истины и юридической истины находятся в отношении логического пересечения.
 • Документ
  Критерії та принципи формування персонального складу комітетів Верховної Ради України
  (Форум права. - 2019. - № 2. - С. 36-44, 2019) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622
  Виконано аналіз теоретичних основ та конституційно-правового регулювання формування персонального складу комітетів Верховної Ради України. Також визначено його основні критерії, принципи, порядок та наслідки. Встановлено, що поточні критерії та принципи формування складу комітетів Верховної Ради України є в цілому недосконалими, наприклад, не гарантуються місця у комітетах позафракційним народним депутатам України, не враховується рівень компетентності та бажання парламентарів при їх розподілі в комітети. У свою чергу, законодавчо визначений принцип пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і груп на практиці часто не дотримується. Обґрунтовано пріоритетні напрями удосконалення конституційно-правових засад організації та діяльності комітетів Верховної Ради України. Для забезпечення політичної структуризації та професіоналізму персонального складу комітетів Верховної Ради України він має визначатись на основі узгодженого поєднання принципу пропорційного представництва фракцій і груп з максимальним врахуванням рівня компетентності та бажання народних депутатів України щодо членства в окремих комітетах. Доведено, що ефективна реалізація цього підходу залежить не тільки від законодавчого закріплення додаткових вимог до складу комітетів Верховної Ради України, але і від відповідальності, правової свідомості та політичної культури депутатського корпусу.