Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 31

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Українське лонгітюдне дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Методичні рекомендації з використання психодіагностичних інструментів третьої хвилі дослідження
  (Київ – Харків: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2022. – 77 с., 2022) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»; Харківський національний університет внутрішніх справ; Школа соціальної роботи Університету Вейна; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3592-4196; Кокун, О. М.; Kokun, O. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1793-8540; Панок, В. Г.; Panok, V. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1421- 0554; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7086-2720; Лінський, І. В.; Linskyi, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6129-9315; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Щербакова, О. О.; Shcherbakova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9169-5471; Лунченко, Н. В.; Lunchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4926-7115
  Методичні рекомендації з використання комплексу адаптованих для України міжнародних стандартизованих інструментів психодіагностики девіантної поведінки, скринінгу психічних та поведінкових розладів, депресії та тривожності, посттравматичного стресового розладу, самотності та соціальної ізоляції, вживання психоактивних речовин, суїцидальних проявів, рівня булінгу, батьківської поведінки, сімейної гнучкості та згуртованості тощо. Висвітлено методику, методологію та інструментарій для науково-дослідної роботи в рамках Українського лонгітюдного дослідження (ULS). Значна увага приділяється інтерпретації результатів психодіагностики девіантної поведінки. Рекомендації містять інструкцію з проведення дослідження, зразки супутніх документів, рекомендацію інструментарію до використання в практичній роботі, офіційні листи МОН та психологічної служби. Рекомендовано для працівників закладів освіти, психологів, медиків, соціологів і всіх, кого цікавлять питання дослідження соматичного та психічного розвитку дитини.
 • Документ
  Українське лонгітюдне дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Методичні рекомендації з використання психодіагностичних інструментів другої хвилі дослідження
  (Київ-Харків : Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2021. – 72 с., 2021) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Школа соціальної роботи Університету Вейна; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; Кокун, О. М.; Kokun, O. M.; Панок, В. Г.; Panok, V. H.; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; Лінський, І. В.; Linskyi, I. V.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Щербакова, О. О.; Shcherbakova, O. O.; Лунченко, Н. В.; Lunchenko, N. V.
  Методичні рекомендації з використання комплексу адаптованих для України міжнародних стандартизованих інструментів психодіагностики девіантної поведінки, скринінгу психічних та поведінкових розладів, депресії та тривожності, самотності та соціальної ізоляції, вживання психоактивних речовин, суїцидальних проявів, рівня булінгу, батьківської поведінки, сімейної гнучкості та згуртованості тощо. Висвітлено методику, методологію та інструментарій для науково-дослідної роботи в рамках Українського лонгітюдного дослідження (ULS). Значна увага приділяється інтерпретації результатів психодіагностики девіантної поведінки. Рекомендації містять інструкцію з проведення дослідження, зразки супутніх документів, рекомендацію інструментарію до використання в практичній роботі, офіційні листи МОН та психологічної служби.
 • Документ
  Молодь та наркотики – 2019 : за результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харків [: наук. звіт]
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 72 с., 2020) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052
  Подано результати соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харків «Молодь та наркотики», який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) за підтримки Соціологічної асоціації України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в рамках Регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018–2019 роки. Проаналізовано ключові показники розповсюдження споживання алкоголю, тютюну та наркотиків у молодіжному середовищі. Науковий звіт містить емпіричні дані щодо хімічних та нехімічних форм залежності, азартних ігор, використання комп’ютеру та інших технічних приладів, а також структури дозвілля молоді.
 • Документ
  Українське лонгітюдне дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Методичні рекомендації з використання психодіагностичних інструментів першої хвилі дослідження
  (Київ – Харків: Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019. – 68 с., 2019) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; ХНУВС; Школа соціальної роботи Університету Вейна; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; Лінський, І. В.; Linskyi, I. V.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Щербакова, О. О.; Shcherbakova, O. O.; Ткач, Б. М.; Tkach, B. M.; Литвинчук, Л. М.; Lytvynchuk, L. M.
  Перші в Україні методичні рекомендації з психодіагностики девіантної поведінки, які містять адаптовані для України міжнародні стандартизовані інструменти вимірювання. Доступно висвітлено методику, методологію та інструментарій для науково-дослідної роботи. Значна увага приділяється інтерпретації результатів психодіагностики девіантної поведінки. Наукова цінність стандартизованих методичних рекомендацій полягає в тому, що дозволить вітчизняним дослідникам публікувати результати своєї наукової роботи у іноземних фахових виданнях, що входять до бази даних наукової періодики Scopus, Web of Science та ін. Рекомендовано для працівників закладів освіти, психологів, медиків, соціологів і всіх, кого цікавлять питання дослідження соматичного та психічного розвитку дитини.
 • Документ
  Молодь та наркотики – 2018 : За результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харкова 1995 – 2018 років : наук. звіт
  (Харків : ХНУВС, 2019. – 48 с., 2019) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025; ResearcherID: I-7040-2016
  Представлено результати моніторингу, який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) за підтримки Соціологічної асоціації України, Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, Харківського університетського консорціуму, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, зокрема в рамках Регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018–2019 роки. Проаналізовано ключові показники розповсюдження споживання алкоголю, тютюну та наркотиків у молодіжному середовищі. Науковий звіт містить емпіричні дані щодо хімічних та нехімічних форм залежності, азартних ігор, використання комп’ютера та інших технічних приладів, а також структури дозвілля молоді. Для працівників освіти, правоохоронних органів, медиків, науковців і всіх, кого цікавлять питання профілактики залежної поведінки.
 • Документ
  Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам в Харківській області «Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017»
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 25 с., 2017) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Лещенко, О. С.; Leschenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3069-7235
  В науковому звіті представлені результати моніторингового дослідження «Корупція в повсякденному житті харків’ян», який щорічно проводиться соціологами Харківського національного університету внутрішніх справ з 2013 року. Аналізується динаміка корупційного досвіду, хабарів на вимогу, добровільних хабарів, використання «зв’язків» та оскарження корупції. Представлені суб’єктивні особливості сприйняття корупції харків’янами, такі як: оцінка гостроти проблеми корупції, оцінка рівня корупції та сприйняття його зміни, оцінка шкоди корупції та готовності до корупційних практик. Аналізується особиста «політика» харків’ян щодо хабарів, їх думка про значення корупції та заходи боротьби з нею.
 • Документ
  Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу розповсюдження наркотиків та інших форм залежності серед молоді м. Харкова «Молодь та наркотики» 2017
  (Харків: ХНУВС, 2017. - 62 с., 2017) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Лещенко, О. С.; Leschenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3069-7235
  У науковому звіті наводяться дані соціологічного моніторингу розповсюдження наркотиків та інших форм залежності серед молоді м. Харкова «Молодь та наркотики». Розглядається динаміка розповсюдження споживання наркотиків та інших форм залежності серед харківської молоді з 1995 по 2017 роки. Аналізуються закономірності епізодичного та регулярного споживання різних видів психоактивних речовин. Авторами виділяються чотири основні тенденції розповсюдження наркотиків. Перша – стабілізація споживання психоактивних речовин серед молоді. Друга – зростання популярності «Дизайнерських наркотиків». Третя – зростання кількості регулярних споживачів наркотиків. Четверта – внутрішня трансформація на ринку наркотиків. Процес розповсюдження наркотиків серед молоді увійшов у стадію стабілізації але з’являються нові наркотики і споживання найбільш доступних з них має тенденцію до збільшення регулярності.
 • Документ
  Групи смерті: що це таке і як уберегти дитину : наук.-метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2017.– 14 с., 2015) Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Науково-методичні рекомендації присвячено аналізові технологій втягнення дітей до груп смерті за допомогою соціальних мереж та інтернету. Розглянуто основні ознаки, за допомогою яких батьки, вчителі або інші особи можуть діагностувати захоплення дитини небезпечним контентом. Запропоновано заходи, спрямовані на запобігання діяльності груп смерті, поширення їх впливу на дитячу аудиторію.
 • Документ
  Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні : наук.-метод. рек.
  (Харків : ХНУВС, 2016. – 52 с., 2016) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250
  У науково-методичних рекомендаціях досліджено закордонного досвіду у сфері оцінки діяльності поліції США, Канади, Великобританії та Франції. Визначено практики, які є доцільними для використання в Україні.
 • Документ
  Скринінг та діагностика – дії до втручання [Розділ 11]
  (Харків : Діса плюс, 2015. - С. 386-406, 2015) Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300
  Наведений розділ 11 колективної праці «Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей» являє собою практичний посібник з алкогольного скринінгу та короткострокового втручання серед молоді. Розділ вміщує практичні рекомендації з використання сучасних методик алкогольного скринінгу (Розширеного тесту для самозвіту про наявність наркологічних розладів DUDIT-E та Міні-інтернаціонального нейропсихіатричного інтерв’ю - M.I.N.I.) серед різних груп пацієнтів.
 • Документ
  Вивчення громадської думки населення регіону про якість роботи органів внутрішніх справ у напрямку боротьби з незаконним обігом наркотиків : наук.-метод. рек.
  (Харків: ХНУВС, 2013. - 40 с., 2013) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем профілактики правопорушень та взаємодії з населенням
  Автором визначений зміст поняття «громадська думка» та основні методи її вивчення. Проаналізовані концептуальні напрями діяльності правоохоронних органів України щодо боротьби із незаконним обігом наркотиків. Узагальнений національний та закордонний досвід вивчення громадської думки про якість роботи органів внутрішніх справ в сфері обігу наркотиків.