Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 31

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 11
 • Документ
  Українське лонгітюдне дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Методичні рекомендації з використання психодіагностичних інструментів третьої хвилі дослідження
  (Київ – Харків: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2022. – 77 с., 2022) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»; Харківський національний університет внутрішніх справ; Школа соціальної роботи Університету Вейна; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3592-4196; Кокун, О. М.; Kokun, O. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1793-8540; Панок, В. Г.; Panok, V. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1421- 0554; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7086-2720; Лінський, І. В.; Linskyi, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6129-9315; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Щербакова, О. О.; Shcherbakova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9169-5471; Лунченко, Н. В.; Lunchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4926-7115
  Методичні рекомендації з використання комплексу адаптованих для України міжнародних стандартизованих інструментів психодіагностики девіантної поведінки, скринінгу психічних та поведінкових розладів, депресії та тривожності, посттравматичного стресового розладу, самотності та соціальної ізоляції, вживання психоактивних речовин, суїцидальних проявів, рівня булінгу, батьківської поведінки, сімейної гнучкості та згуртованості тощо. Висвітлено методику, методологію та інструментарій для науково-дослідної роботи в рамках Українського лонгітюдного дослідження (ULS). Значна увага приділяється інтерпретації результатів психодіагностики девіантної поведінки. Рекомендації містять інструкцію з проведення дослідження, зразки супутніх документів, рекомендацію інструментарію до використання в практичній роботі, офіційні листи МОН та психологічної служби. Рекомендовано для працівників закладів освіти, психологів, медиків, соціологів і всіх, кого цікавлять питання дослідження соматичного та психічного розвитку дитини.
 • Документ
  Українське лонгітюдне дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Методичні рекомендації з використання психодіагностичних інструментів другої хвилі дослідження
  (Київ-Харків : Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2021. – 72 с., 2021) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Школа соціальної роботи Університету Вейна; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; Кокун, О. М.; Kokun, O. M.; Панок, В. Г.; Panok, V. H.; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; Лінський, І. В.; Linskyi, I. V.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Щербакова, О. О.; Shcherbakova, O. O.; Лунченко, Н. В.; Lunchenko, N. V.
  Методичні рекомендації з використання комплексу адаптованих для України міжнародних стандартизованих інструментів психодіагностики девіантної поведінки, скринінгу психічних та поведінкових розладів, депресії та тривожності, самотності та соціальної ізоляції, вживання психоактивних речовин, суїцидальних проявів, рівня булінгу, батьківської поведінки, сімейної гнучкості та згуртованості тощо. Висвітлено методику, методологію та інструментарій для науково-дослідної роботи в рамках Українського лонгітюдного дослідження (ULS). Значна увага приділяється інтерпретації результатів психодіагностики девіантної поведінки. Рекомендації містять інструкцію з проведення дослідження, зразки супутніх документів, рекомендацію інструментарію до використання в практичній роботі, офіційні листи МОН та психологічної служби.
 • Документ
  Молодь та наркотики – 2019 : за результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харків [: наук. звіт]
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 72 с., 2020) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052
  Подано результати соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харків «Молодь та наркотики», який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) за підтримки Соціологічної асоціації України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в рамках Регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018–2019 роки. Проаналізовано ключові показники розповсюдження споживання алкоголю, тютюну та наркотиків у молодіжному середовищі. Науковий звіт містить емпіричні дані щодо хімічних та нехімічних форм залежності, азартних ігор, використання комп’ютеру та інших технічних приладів, а також структури дозвілля молоді.
 • Документ
  Українське лонгітюдне дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Методичні рекомендації з використання психодіагностичних інструментів першої хвилі дослідження
  (Київ – Харків: Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019. – 68 с., 2019) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; ХНУВС; Школа соціальної роботи Університету Вейна; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; Лінський, І. В.; Linskyi, I. V.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Щербакова, О. О.; Shcherbakova, O. O.; Ткач, Б. М.; Tkach, B. M.; Литвинчук, Л. М.; Lytvynchuk, L. M.
  Перші в Україні методичні рекомендації з психодіагностики девіантної поведінки, які містять адаптовані для України міжнародні стандартизовані інструменти вимірювання. Доступно висвітлено методику, методологію та інструментарій для науково-дослідної роботи. Значна увага приділяється інтерпретації результатів психодіагностики девіантної поведінки. Наукова цінність стандартизованих методичних рекомендацій полягає в тому, що дозволить вітчизняним дослідникам публікувати результати своєї наукової роботи у іноземних фахових виданнях, що входять до бази даних наукової періодики Scopus, Web of Science та ін. Рекомендовано для працівників закладів освіти, психологів, медиків, соціологів і всіх, кого цікавлять питання дослідження соматичного та психічного розвитку дитини.
 • Документ
  Молодь та наркотики – 2018 : За результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харкова 1995 – 2018 років : наук. звіт
  (Харків : ХНУВС, 2019. – 48 с., 2019) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025; ResearcherID: I-7040-2016
  Представлено результати моніторингу, який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) за підтримки Соціологічної асоціації України, Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, Харківського університетського консорціуму, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, зокрема в рамках Регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018–2019 роки. Проаналізовано ключові показники розповсюдження споживання алкоголю, тютюну та наркотиків у молодіжному середовищі. Науковий звіт містить емпіричні дані щодо хімічних та нехімічних форм залежності, азартних ігор, використання комп’ютера та інших технічних приладів, а також структури дозвілля молоді. Для працівників освіти, правоохоронних органів, медиків, науковців і всіх, кого цікавлять питання профілактики залежної поведінки.