Форум права, 2020, № 1

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2020. - № 1. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2020-n-1.html.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Суб’єктний склад кримінальних правопорушень у сфері використання автономних та автоматизованих транспортних засобів
  (Форум Права. – 2020. – № 1 (60). – С. 57-66, 2020) Павликівський, В. І.; Pavlykivskyi, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1190-9303; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020
  Визначено суб’єктний склад кримінальних правопорушень у сфері використання автономних та автоматизованих транспортних засобів і вирішено проблеми кримінально-правої кваліфікації кримінальних правопорушень, пов’язаних з розробкою, конструюванням, виробництвом, реалізацією, технічним обслуговуванням та керуванням таких транспортних засобів. Запропоновано шляхи вдосконалення кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність виробників і розробників автоматизованих та автономних транспортних засобів.
 • Документ
  Проблеми та перспективи правового регулювання біпатризму в Україні
  (Форум Права. – 2020. – № 1 (60). – С. 47-56, 2020) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622
  Метою роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень і конституційно-правових засад біпатризму в Україні, визначення його основних рис, характеристика переваг і недоліків визнання біпатризму в існуючих соціально-політичних реаліях, а також обґрунтування перспективних напрямків правового регулювання біпатризму в Україні.
 • Документ
  Завдання науки фінансового права в умовах розвитку господарських відносин в Україні
  (Форум Права. – 2020. – № 1 (60). – С. 6-12, 2020) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Метою роботи є визначення на підставі аналізу сучасних реалій у фінансових відносинах актуального критерію систематизації складових науки фінансового права та оновлення завдань її подальшого розвитку.