Форум права, 2019, № 5

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2019. - № 5. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2019-n-5.html.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Напрямки вдосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України
    (Форум Права. – 2019. – № 5 (58). – С. 19-37, 2019) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622
    Метою роботи є поглиблений аналіз особливостей конституційно-правового регулювання організації та діяльності комітетів Верховної Ради України, їх характеристика з урахуванням сучасних реалій вітчизняного парламентаризму та зарубіжної практики, а також обґрунтування пріоритетних напрямків удосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України.