Форум права, 2017, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2017. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Статус «національна» в назві поліції України та практика його надання
  (Форум права. - 2017. - № 3. - С. 59–66, 2017) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Показано, що ознака «національний» є одночасно класифікаційною та кваліфікаційною і стосовно до установи, її набувача, виступає в якості почесного звання або статусу. Така ознака стосовно до Національної поліції України набуває тільки статусних рис. Обгрунтовано, що статус національної мають надавати установі виключно за значний внесок у реалізацію покладених на неї завдань, а не за приналежність до органів виконавчої влади. Наразі це суперечить чинній практиці надання означеного статусу центральним органам виконавчої влади, як і Національній поліції України, з моменту їх створення.
 • Документ
  Специфіка повноважень місцевих державних адміністрацій як суб’єктів адміністративної нормотворчої діяльності в управлінні регіонами України
  (Форум права. - 2017. - № 3. - С. 134–139, 2017) Нагорний, П. О.; Nahornyi, P. O.
  Визначено місце і роль місцевих державних адміністрацій в системі суб’єктів нормотворчої діяльності органів виконавчої влади на рівні регіонів України. Розглянуто порядок прийняття управлінських рішень в окремих сферах суспільного життя регіону.
 • Документ
  Деякі питання правового регулювання державної реєстрації шлюбу
  (Форум права. - 2017. - № 3. - С. 5–8, 2017) Басілашвілі, М. Б.; Basilashvili, M. B.
  Увага приділяється питанням дотримання строків державної реєстрації шлюбу, встановлених законодавством з моменту подання заяви про реєстрацію, а також реєстрації шлюбу з іноземними громадянами на території України.
 • Документ
  Ознаки наявності у особи злочинного наміру або задуму
  (Форум права. - 2017. - № 3. - С. 199–203, 2017) Сафронов, С. О.; Safronov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4300-0601
  Наводяться типові ознаки, які можуть свідчити про наявність у особи злочинного наміру або злочинного задуму на етапі її дозлочинної діяльності, здійснюється класифікація цих ознак та опис групових різновидів цих ознак, а також називаються категорії осіб, для яких певні ознаки є найбільш властивими.
 • Документ
  Проблеми криміналізації незаконного використання комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних, які надають доступ до комп’ютерних систем або їх частин
  (Форум права. - 2017. - № 3. - С. 221–227, 2017) Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016
  Розглянуто питання закріплення кримінальної відповідальності за незаконне використання комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних, які надають доступ до комп’ютерних системи або їх частини, в КК України. Визначено недоліки норм щодо кримінальної відповідальності за кіберзлочини. Запропоновано внесення змін до законодавства України про кримінальну відповідальність з метою вдосконалення кримінально-правової протидії кіберзлочинності.
 • Документ
  Юридична відповідальність як динамічне правове явище
  (Форум права. - 2017. - № 3. - С. 67–71, 2017) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  На підставі аналізу особливостей реалізації юридичної відповідальності у площині охоронних відносин автор пропонує дефініції «стадії юридичної відповідальності як явище об’єктивного права», «стадії юридичної відповідальності як явище суб’єктивного права», визначає основні стадії юридичної відповідальності.
 • Документ
  Інституційна природа фінансового контролю за видатками фізичних осіб
  (Форум права. - 2017. - № 3. - С. 114–118, 2017) Лученцов, Г. В.; Luchentsov, G. V.
  На підставі аналізу точок зору науковців в сфері теорії права, фінансового та адміністративного права, автором висунуто гіпотезу щодо зародження міжгалузевого (об’єднуються норми фінансового та адміністративного права) інституту контролю за видатками фізичних осіб. На початковому рівні означеним інститутом мають охоплюватись спеціальні правові норми, власні правові принципи, правовідносини та процедурні особливості реалізації норм.
 • Документ
  Культурно-психологічні фактори екологічної злочинності в Україні
  (Форум права. - 2017. - № 3. - С. 140–145, 2017) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Встановлено та надано опис окремим протиріччям між належними та дійсними параметрами екологічної свідомості, що впливають на поширення злочинів проти довкілля. Проаналізована криміногенна роль феноменів споживацтва й корисливості, соціального патерналізму, маргіналізації суспільства, аномії. Наголошено на детермінаційному для екологічної злочинності значенні симулятивності дискурсу і соціальних практик.
 • Документ
  Межі участі захисника у кримінальному процесі
  (Форум права. - 2017. - № 3. - С. 210–214, 2017) Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759
  Встановлюються критерії та форми участі адвоката, захисника у кримінальному процесі. Визначається, що основа правової діяльності адвоката є встановлення обставин кримінального правопорушення шляхом об’єктивного, неупередженого проведення досудового та судового провадження. Акцентована увага на окремі теоретичні та практичні питання межі участі захисника з точки зору кримінального процесу, що в кінцевому значені впливають на об’єктивність досудового та судового провадження.
 • Документ
  Адвокатура в системі недержавних суб’єктів правоохорони України
  (Форум права. - 2017. - № 3. - С. 47–52, 2017) Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016
  Розглянуто питання адміністративно-правового статусу адвокатури як недержавного суб’єкту правоохорони та її місце в системі державних та недержавних суб’єктів правоохорони в Україні. На підставі аналізу внутрішнього змісту та зовнішнє функціональне вираження правоохоронної діяльності визначено сутність реалізації адвокатурою правоохоронних функцій.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/