2019

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Проблеми боротьби із злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства
  (Ірпінь, 2019. - 209 с., 2019-12-20) Державна податкова служба України; Університет державної фіскальної служби України; ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»; Національна академія управління; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національний університет харчових технологій; ПВНЗ «Університет сучасних знань»; Department of Civil service and Human Resources of the Parliament (Азербайджан)
  Надано збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Поблеми боротьби із злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства».
 • Документ
  Сучасна наука і правоохоронна діяльність
  (Харків : ХНУВС, 2019. — 304 с., 2019) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів із багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності.
 • Документ
  Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти
  (Харків: ХНУВС, 2019. - 170 с., 2019-10-24) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 1 (з підготовки слідчих); Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, магістрів, курсантів та практичних працівників правоохоронних органів і суду з проблемних питань удосконалення досудового розслідування, криміналістики, судової експертизи і методики розслідування окремих видів злочинів та шляхів їх вирішення на сучасному етапі реформування системи Національної поліції України, правоохоронних органів України і суду. Збірник буде цікавим для науковців, правоохоронців практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів юридичної спрямованості.
 • Документ
  Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції
  (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – 272 с., 2019-05-24) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
  Збірник містить тези доповідей учасників ХІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, лінгвістики, освіти, євроінтеграції на шляху сучасного державотворення в Україні.
 • Документ
  Розвиток освітньої системи: європейський вектор
  (Харків: ФОП Панов А.М, 2019. - 196 с., 2019-03-20) Міністерство освіти і науки України; Департамент освіти Харківської міської ради; Акадэ́мія кірава́ння пры Прэзідэ́нце Рэспу́блікі Белару́сь (Рэспубліка Беларусь); Universitat Politècnica de Catalunya (España); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Poland); Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету; Харківський національний університет будівництва та архітектури
  Доповіді науково-методичної конференції містять результати досліджень відносно сучасного стану та перспектив розвитку освітніх систем за основними напрямами: кадровий потенціал освітніх систем; методичні підходи у сучасних освітніх системах; сучасні тренди в освіті, європейський досвід та можливість його застосування в Україні.
 • Документ
  Проблеми цивільного права та процесу
  (Харків : ХНУВС, 2019. — 368 с., 2019-05-24) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Документ
  Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід)
  (Харків: ХНУВС, 2019. — 156 с., 2019-04-19) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду роботи патрульної поліції. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела англійською, німецькою та французькою мовами. Матеріали конференції сприятимуть вдосконаленню та підвищенню ефективності діяльності вітчизняних працівників поліції.
 • Документ
  Авіація, промисловість, суспільство
  (Кременчук, 2019. - 476 с., 2019) Міністерство освіти і науки України; Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень студентів, курсантів і молодих учених з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення та співробітництво з державними органами управління, органами самоврядування регіонів, представниками підприємств і організацій.
 • Документ
  Питання сучасної науки і права
  (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – 236 с., 2019-04-19) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
  Збірник містить тези доповідей учасників Х Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів «Питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, економіки, освіти на шляху розбудови державності України.
 • Документ
  Україна у світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст.
  (Харків: ХНУРЕ, 2019. - 134 с., 2019-11-20) Міністерство освіти і науки України; Харківський національний університет радіоелектроніки; Міністерство внутрішніх справ України; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Science Park Synergy
  У збірнику представлено матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст.».
 • Документ
  Правовий статус Національної поліції України: історія, сьогодення, перспективи розвитку
  (Харків, 2019. – 148 с., 2019-12-11) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів і слухачів магістратури закладів вищої освіти системи МВС України, присвячені дослідженню особливостей правового статусу органів та підрозділів Національної поліції України.
 • Документ
  Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні
  (Маріуполь: МДУ, 2019. - 564 с., 2019-05-22) Міністерство освіти і науки України; Національна поліція України; Європейська організація публічного права (Грецька Республіка); Мессінський університет (Італійська Республіка); Інститут законодавства Верховної Ради України; Донецька обласна державна адміністрація; Маріупольська міська рада; Головне управління Національної поліції в Донецькій області; Донецький апеляційний суд; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Маріупольський державний університет
  Збірник містить тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні», які комплексно висвітлюють питання сучасного стану юридичної науки в Україні та впровадження міжнародного досвіду щодо розвитку законодавства в умовах глобалізації за основними напрямами роботи конференції: міжнародно-правові аспекти сучасного розвитку законодавства в умовах глобалізації; сучасні тенденції розвитку галузей публічного права; актуальні напрямки розвитку галузей приватного права; захист прав і свобод громадян як пріоритетний напрямок в юридичній діяльності; Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку; модернізація судової влади України в умовах європейської інтеграції; сучасний розвиток юридичної освіти: міжнародний досвід та національна практика. Видання адресоване науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти.
 • Документ
  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
  (Харків : ХНУВС, 2019. – 256 с., 2019-12-06) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Консультативна місія Європейського Союзу
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: державний северенітет України, безпека та правопорядок; правові та організаційні засади протидії злочинам правоохоронними органами; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання; гуманітарні аспекти соціального розвитку держави.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів
  (Харків: ХНУВС, 2019. - 87 с., 2019-12-18) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для інформаційно-аналітичних підрозділів правоохоронних органів.
 • Документ
  Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми
  (Харків : ХНУВС, 2019. – 330 с., 2019-11-26) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Координатор проектів ОБСЄ в Україні
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми; кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні аспекти протидії цьому негативному явищу; розглянуто відповідний міжнародний досвід, а також кадрове забезпечення правоохоронних органів. Досліджено використання інформаційних технологій і технічних засобів у протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми.
 • Документ
  Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування
  (Харків, 2019. – 312 с., 2019-11-28) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються теоретичних питання кримінального процесу на сучасному етапі розвитку правової системи, актуальних проблем досудового розслідування, проблем криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, а також сучасних тенденцій розвитку судової експертизи.
 • Документ
  Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.)
  (Харків: ХНУВС, 2019. – 544 с., 2019-11-22) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить близько 280 тез доповідей учасників конференції, в яких узагальнено досвід підготовки кадрів правоохоронців у Харківському національному університеті внутрішніх справ за 25 років його існування, розглядаються різні аспекти історико-правової науки, конституційного, трудового, адміністративного, цивільного, кримінального права, соціології, психології та педагогіки.
 • Документ
  Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду
  (Харків : ХНУВС, 2019. – 216 с., 2019-10-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine; Громадська спілка «Центр запобігання та протидії корупції»; Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ України
  У збірнику представлено тези наукових доповідей 76 авторів з різних регіонів України,а також з Великобританії, Швейцарії та Грузії, фахівців у галузях кримінального права, кримінології, криміналістики та експертології. Надано праці вчених, аспірантів, докторантів, здобувачів, студентів і курсантів, присвячених висвітленню широкого кола проблем щодо протидії корупції кримінально-правовими та кримінологічними засобами.
 • Документ
  Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2019. — 364 с., 2019-05-31) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціально-фізичної підготовки факультету № 2
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Збірник буде корисним для науковців, правоохоронців- практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів ВНЗ.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків, 2019. - 212 с., 2019-05-16) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності. Для науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.