Навчальні видання (Educational edition). УДК 1(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Практикум з історії філософії: навчальний посібник
  (Суми: Університетська книга, 2019. — 126 с., 2019) Геращенко, Т. Г.; Gerashchenko, T. H.
  Навчальний посібник надає знання з основних етапів розвитку філософської думки, особливостей формування філософських концепцій з урахуванням соціальних, економічних, культурних і політичних чинників, спонукає до роботи з науковою літературою і комплексом джерел з філософії. Він включає до кожної теми ключові поняття, питання для самоперевірки, теми рефератів і доповідей, тестові завдання, проблемно-пошукові завдання, завдання для самостійної роботи, бібліографію. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають філософію.
 • Документ
  Юридична логіка : підручник
  (Харків : Золота миля, 2017. — 216 с., 2017) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
  У підручнику подано відомості з загальної логіки і юридичної логіки з огляду на сучасні вимоги вищої освіти фахівців у сфері правознавства. Розглянуто не тільки норми і стандарти правильного мислення, а й типові логічні помилки та хитрощі: це сприятиме виробленню у читача навичок уникнення вад власних міркувань та ефективної критики спроб введення в оману з боку несумлінних опонентів. Підручник безпосередньо призначений майбутнім фахівцям у сфері правознавства. Разом з тим він буде корисний студентам інших спеціальностей — майбутнім політикам і бізнесменам, управлінцям і журналістам, усім, хто прагне підвищувати ефективність свого мислення і досягати успіху у критичній комунікації.
 • Документ
  Філософія права. Частина 1. Історія філософсько-правових вчень: навч. посіб.
  (Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 156 с., 2005) Шаповал, В. М.; Shapoval, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-8463
  Філософія права є однією з найважливіших складових частин філософії, яка вивчає найбільш загальні закономірності права, його місце і роль у світовій культурі. Вона пройшла значний історичний шлях свого розвитку, перш ніж набути сучасних форм. Суттєво змінювалися як її предмет, так і методи. У запропонованому посібнику розглядаються проблеми виникнення і основні етапи розвитку філософсько-правових теорій та ідей в історії західноєвропейської і вітчизняної філософської думки, а також теоретичні питання філософії права. Для студентів та курсантів вищих юридичних закладів освіти, а також для тих, хто цікавиться проблемами історії філософії права і бажає поглибити свої знання з цієї дисципліни.