2018

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Пріоритетні напрями діяльності Національної поліції України
  (Харків, 2018. – 256 с., 2018) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів та слухачів магістратури закладів вищої освіти системи МВС України, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів діяльності Національної поліції України. Для ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів закладів вищої освіти юридичного профілю.
 • Документ
  Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2018. – 246 с., 2018-05-24) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра спеціальної фізичної підготовки факультету № 2
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Збірник буде корисним для науковців, правоохоронців- практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів ВНЗ.
 • Документ
  Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх систем
  (Харків: ХНУБА, 2018. – 316 с., 2018-02-20) Міністерство освіти і науки України; Департамент освіти Харківської міської ради; Irbit National University (Jordan); Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (Рэспубліка Беларусь); Universitatea de Stat din Comrat (Republică Moldova); Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури
  Доповіді науково-методичної конференції містять результати досліджень відносно сучасного стану та перспектив розвитку європейських освітніх систем за основними напрямами: кадровий потенціал освітніх систем; методичні підходи у сучасних освітніх системах; технології передачі знань та досвіду в сучасних освітніх системах; існуючі тренди в освіті; європейський досвід реформування освіти й можливість його застосування в Україні; можливі формати подальшої трансформації освітніх систем.
 • Документ
  Сучасні проблеми фінансового моніторингу
  (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. – 160 с., 2018-11-23) Міністерство освіти і науки України; Академія фінансового моніторингу України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, органів державного контролю, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ
  (Харків: ХНУВС, 2018. – 100 с., 2018-12-21) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра інформаційних технологій
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для інформаційно-аналітичних підрозділів Національної поліції України.
 • Документ
  Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб
  (Харків: ХНУВС, 2018. – 124 с., 2018-12-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику тезах доповідей автори з різних регіонів України розглядають актуальні питання професійного рівня працівників кінологічних служб, подальшого розвитку кінологічної служби та проблеми її міжвідомчої взаємодії.
 • Документ
  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
  (Харків: ХНУВС, 2018. – 362 с., 2018-11-30) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Консультативна місія Європейського Союзу
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: державний северенітет України, безпека та правопорядок; правові та організаційні засади протидії злочинам правоохоронними органами; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання; гуманітарні аспекти соціального розвитку держави.
 • Документ
  Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах
  (Харків : ХНУВС, 2010. – 427 с., 2018-11-16) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах. Для науковців, працівників органів праці та соціального захисту, державних службовців та службовців правоохоронних органів.
 • Документ
  Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики
  (Харків : ХНУВС, 2018. - 228 с., 2018-11-21) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються тенденцій досудового розслідування, розвитку методики розслідування окремих видів злочинів, актуальних питань практики судової експертизи.
 • Документ
  Проблеми цивільного права та процесу
  (Харків : ХНУВС, 2018. – 376 с., 2018-05-25) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Документ
  Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції
  (Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – 196 с., 2018) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
  Збірник містить тези доповідей учасників ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, лінгвістики, освіти, євроінтеграції на шляху сучасного державотворення в Україні.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків: ХНУВС, 2018. – 272 с., 2018-05-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності. Для науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
  (Харків: ХНУВС, 2018. – 196 с., 2018) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності.
 • Документ
  Актуальні питання сучасної науки і права
  (Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – 260 с., 2018-04-20) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна
  Збірник містить тези доповідей учасників ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, міжмовної комунікації освіти на шляху розбудови державності України.
 • Документ
  Роль поліції у боротьбі з корупцією (зарубіжний досвід)
  (Харків, 2018. - 136 с., 2018-04-20) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду боротьби поліції з корупцією як у власних лавах, так і в суспільстві в цілому. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела англійською, німецькою та французькою мовами. Матеріали конференції сприятимуть вдосконаленню та підвищенню ефективності антикорупційної діяльності вітчизняних правоохоронців.
 • Документ
  Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія
  (Харків: ХНУВС, 2018. – 122 с., 2018-04-27) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Збірник Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції містить тези наукових доповідей більш ніж 60 авторів з різних регіонів України. Роботи учених, правників, фахівців із кримінального права та кримінології, аспірантів і курсантів, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів фонових для злочинності явищ, визначенню їх ролі у детермінації злочинності, аналізу проблем запобігання та протидії їм.
 • Документ
  Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2018. - 297 с., 2018) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику близько 100 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного забезпечення правоохоронної діяльності в сучасних умовах. Дано низку пропозицій щодо вдосконалення психологічної роботи в правоохоронних органах.
 • Документ
  Бочаровські читання
  (Харків: ХНУВС, 2018. – 324 с., 2018-04-13) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику окреслено актуальні проблеми психологічної науки в ракурсі різних її галузей. З використанням широкого кола вітчизняних і зарубіжних джерел представлено сучасні погляди та дослідницькі позиції провідних науковців з України, Білорусі, Ізраїлю, Італії, Росії, Фінляндії, Швеції щодо застосування надбань практичної психології в різних соціальних сферах.
 • Документ
  Актуальні напрями практичної психології і психотерапії
  (Харків: ХНУВС, 2018. - 140 с., 2018-03-02) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 6; Кафедра соціології та психології
  Збірник містить тези доповідей та статті учасників VII Харківської науково-практичної психологічної конференції «Актуальні напрями практичної психології і психотерапії» з таких галузей психології, як загальна психологія, історія психології, юридична психологія та судово-психологічна експертиза, соціальна психологія, соціальна робота, психологія управління, педагогічна та вікова психологія, спеціальна психологія і психологія діяльності в особливих умовах. Матеріали будуть корисними для викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей, практичних психологів, вихователів, соціальних та медичних працівників.