Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2019, № 3 (86)

Permanent URI for this collection

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2019. - № 3 (86). - 107 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Призначення та проведення експертиз: проблеми законодавства і практики
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 3 (86). – С. 80-88, 2019) Наумова, А. О.; Naymova, A. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4273-8068; Куча, М. С.; Kucha, M. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9308-9301
  Розглянуто проблемні питання призначення та проведення експертизи, обґрунтовано необхідність унормування процесуальної процедури призначення повторної та додаткової експертиз. Проаналізовано практику призначення та проведення вибухотехнічних експертиз, надано рекомендації щодо підготовки експертних об’єктів.
 • Item
  Юридичний і моральний боки конфіденційного співробітництва осіб із правоохоронними органами
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 3 (86). – С. 69-79, 2019) Давидюк, В. М.; Davydiuk, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-9909
  Проаналізовано законодавче регулювання використання конфідентів в Україні, а також моральний бік конфіденційного співробітництва осіб із правоохоронними органами. Розкрито співвідношення термінів «сприяння» та «співробітництво», які використовуються в оперативно-розшуковому законодавстві. Наведено норми, якими були закріплені концептуальні основи роботи з конфідентами. Проведено порівняльний аналіз ставлення суспільства до конфіденційного співробітництва в окремих країнах. Досліджено морально-етичні підстави для залучення осіб до конфіденційного співробітництва. Доводиться взаємообумовленість моральних та юридичних аспектів конфіденційного співробітництва.
 • Item
  Кваліфіковане мовчання законодавця: проблема розпізнання
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 3 (86). – С. 22-31, 2019) Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760
  Критично оцінено спроможність системного тлумачення норм права як самодостатнього методу виявлення кваліфікованого мовчання законодавця. З метою розпізнання дійсного кваліфікованого мовчання законодавця запропоновано концентруватися на з’ясуванні правової політики, яка може виявлятися в тих чи інших випадках мовчазного виявлення волі законодавцем. При цьому відносно потреби з’ясування правової політики історичне чи доктринарне тлумачення законодавства мають похідне значення.