Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 93/94(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Діяльність П.І. Прокоповича (1775-1850) у становленні та розвитку вітчизняної бджільницької науки : автореф. дис.
    (Київ, 2011) Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; Вергунов, В. А. - науковий керівник
    Дисертація є дослідженням науково-практичної, освітянської, популяризаційної, діяльності видатного вченого–бджоляра Петра Івановича Прокоповича (1775–1850). Досліджено процес становлення його як вченого та особистості. На основі вивчення значного масиву архівних та літературних джерел показано, що діяльність П.І. Прокоповича була спрямована на вирішення найголовніших соціальнонаукових завдань. Встановлено, що з винаходом рамкового вулика з рухомими рамками на поч. ХIХ ст. П.І. Прокопович започаткував раціональне ведення бджільництва. Показано внесок у вивчення біології бджоли, інфекційних хвороб бджіл, організацію вирощування медоносних рослин. Досліджено, що П.І. Прокопович започаткував у державі системну освіту з підготовки фахівців для бджільницької галузі, створивши у 1828 р. першу в Російській імперії і Східній Європі школу бджільництва. Здійснений аналіз творчої спадщини П.І. Прокоповича дозволяє стверджувати, що його ідеї мали вирішальне значення для розвитку галузевої науки першої половини Х1Х ст., рушійним поштовхом для подальших відкриттів у бджільництві.