Форум права, 2010, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. В. Марцеляк. – Харків, 2010. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Забезпечення гарантії прав і свобод неповнолітніх в діяльності органів внутрішніх справ України
  (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 434– 438, 2010) Філіпенко, Є. П.; Filipenko, Ye. P.
  Розглянуто окремі елементи діяльності органів внутрішніх справ України з реалізації прав та свобод неповнолітніх. Особу увагу приділено питанням методів забезпечення гарантій їх прав та свобод органами внутрішніх справ.
 • Документ
  Участь працівників Державтоінспекції як спеціалістів в цивільному процесі
  (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 222–226, 2010) Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Глушкова, Д. Г.; Glushkovа, D. G.
  Розглядаються окремі проблеми участі спеціаліста у сучасному цивільному судочинстві – суб’єкта цивільного процесу, який має спеціальні знання або технічні навички, не має юридичної зацікавленості у результаті розгляду справи, залучається до процесу шляхом постановлення ухвали за власної ініціативи суду або ініціативи осіб, які беруть участь у справі, для надання судові консультативно-довідкової або технічної допомоги. Доводиться, що працівники ДАІ можуть залучатися до процесу як спеціалісти- консультанти.
 • Документ
  Сутність та види гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах Державної податкової служби України
  (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 338–343, 2010) Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X
  Характеризується сучасний стан гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України, наводиться їх класифікація.
 • Документ
  Реформування системи МВС України: організаційно-правові аспекти реструктуризації його центрального апарату, територіальних у областях і транспортних підрозділів та міськрайлінорганів
  (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 112–132, 2010) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Виконано аналіз організаційно-правових аспектів реформування системи МВС України щодо реструктуризації центрального апарату, територіальних у областях і транспортних підрозділів та міськрайлінорганів. Надана оцінка позитиву реструктуризації системи МВС України в рамках її реформування.
 • Документ
  Поняття та значення слідчих ситуацій в методиці розслідування злочинів
  (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 278–283, 2010) Логінова, В. В.; Loginova, V. V.
  Досліджено слідчу ситуацію - як основну категорію методики розслідування злочинів; розглянуто різноманітні точки зору вчених з приводу поняття, змісту та значення слідчої ситуації при розкритті та розслідуванні злочинів у сучасних умовах, з метою вироблення на цій основі практичних рекомендацій для ефективного використання в практичній діяльності.
 • Документ
  Особливості суб’єктивної сторони умисного вбивства з особливою жорстокістю
  (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 415–420, 2010) Смілянський, Я. Г.; Smilianskyi, Ya. H.
  Виявлена специфіка суб’єктивної сторони умисного вбивства з особливою жорстокістю, обумовлена можливою складною багатоваріантністю сполучення прямого та непрямого умислу щодо заподіяння смерті потерпілому та особливих мучень і страждань потерпілого.
 • Документ
  Особливості проведення атестації працівників ОВС України
  (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 178–185, 2010) Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507
  Сформульовано поняття «атестація працівників органів внутрішніх справ України», а також запропоновано систему принципів такої атестації. Визначено стадії проведення атестації працівників ОВС України. Запропоновано перелік критеріїв оцінювання діяльності працівників ОВС України.
 • Документ
  Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного видобування корисних копалин
  (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 186–190, 2010) Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256
  Визначені основні об’єкти, що підлягають слідчому огляду при розслідуванні незаконного видобування корисних копалин. Окреслені особливості огляду місця події при незаконному видобуванні корисних копалин. Розглянуті тактичні прийоми підготовки, проведення та фіксації огляду місця події при розслідуванні незаконного видобування корисних копалин.
 • Документ
  Особа порушника в адміністративних проступках, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку
  (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 364–370, 2010) Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830
  Досліджена сутність особи порушника в адміністративних проступках, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку. Проведено аналіз існуючих точок зору щодо характеристики особи поршника, висловлена підтримку доцільності аналізу останніх в адміністративних проступках, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку з позиції статики та динаміки. В наслідок чого визначені та проаналізовані їх конкретні ознаки з позиції статики та етапи з позиції динаміки.
 • Документ
  До питання правового захисту працівників ОВС
  (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 404–408, 2010) Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151
  Розглянута сутність і структура механізму правового регулювання захисту прав працівників органів внутрішніх справ України. Запропоновано комплекс заходів щодо вирішення проблеми.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення
  (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 332–337, 2010) Онищук, О. О.; Onyshchuk, O. O.
  Зроблено аналіз положень адміністративно-правового статусу суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, що полягає у визначені їх правосуб’єктності та сукупності спеціальних обов’язків (обмежень), які встановлюються законами України у зазначеній сфері.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/