2022

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Українська національна революція 1917– 1921 рр. – досвід та уроки боротьби за державність
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Харківський національний університет радіоелектроніки; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Надано збірник тез доповідей учасників Всеукраїнського наукового форуму "Українська національна революція 1917-1921 рр. – досвід та уроки боротьби за державність", що відбувся 25 листопада 2021 року у місті Харкові.
 • Документ
  Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану
  (Харків: ХНУВС, 2022. – 172 с., 2022-12-07) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів і науковців Харківського національного університету внутрішніх справ та інших закладів вищої освіти України, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів захисту та дотримання прав громадян органами Національної поліції під час дії правового режиму воєнного стану.
 • Документ
  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
  (Вінниця : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022-12-09) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави; сучасні проблеми правової системи України; протидія злочинам правоохоронними органами; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.
 • Документ
  Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики
  (Харків: НДІ ППСН, 2022. – 119 с., 2022-09-30) Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук
  Збірник містить матеріали, у яких висвітлено актуальні проблеми криміналістичного та експертного забезпечення діяльності правоохоронних органів та суду в Україні. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних закладів вищої освіти, а також юристів-практиків.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності
  (Харків: ХНУВС, 2022. – 167 с., 2022-12-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 6; Кафедра кібербезпеки та DATA-технологій
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для інформаційно-аналітичних підрозділів правоохоронних органів.
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 453 с., 2022-11-25) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 1
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних і закордонних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються теоретичних питань кримінального процесу на сучасному етапі розвитку правової системи, актуальних проблем досудового розслідування, проблем криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, а також сучасних тенденцій розвитку судової експертизи.
 • Документ
  Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід
  (Вінниця : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022-10-28) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику розглянуто актуальні питання запобігання, виявлення, протидії корупції, а також широкий спектр наукових і практичних проблем в означеній сфері. Видання призначене для науковців, викладачів та здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Особистість, суспільство, війна
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 132 с., 2022-04-15) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національна поліція України; Відділ психологічного забезпечення ДП МВС України; Центр морально-психологічного забезпечення; Командування об’єднаних сил Збройних Сил України; Психологічна служба ДСНС України; Відділ психологічного забезпечення ДП ГУ Національної гвардії України; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
  У доповідях учасників форуму проаналізовано актуальні психологічні питання українського суспільства, яке переживає війну. Розглянуто вплив агресивних інформаційних і психологічних технологій на особистість, засоби ефективної протидії ним, особливості надання психологічної допомоги та психологічної підтримки в умовах війни. Розкрито засади психологічного забезпечення сектору безпеки та оборони України, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і зарубіжних дослідників у царині права та психології.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 504 с., 2022-06-22) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  Розглянуто актуальні проблеми сучасної правової науки, юридичної психології, теорії та практики правоохоронної діяльності, основи євроінтеграційних процесів і перспективи інтеграційного розвитку України, а також питання національно-патріотичного виховання молоді в Україні в сучасних умовах. Видання призначене для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, які займаються вивченням питань сучасної науки.
 • Документ
  Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 143 с., 2022-03-25) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику більше 85 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного забезпечення правоохоронної діяльності в сучасних умовах. Надано низку пропозицій щодо вдосконалення психологічної роботи у правоохоронних органах.
 • Документ
  Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми
  (Харків: ХНУВС, 2022. – 66 с., 2022-05-27) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»; Координатор проектів ОБСЄ в Україні
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі. Проаналізовано питання правового й організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми, кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні аспекти протидії цьому негативному явищу. Розглянуто відповідний міжнародний досвід, а також кадрове забезпечення правоохоронних органів. Досліджено використання інформаційних технологій і технічних засобів у протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми.
 • Документ
  Інноваційні технології на службі правопорядку (зарубіжний досвід)
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 248 с., 2022-04-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра іноземних мов факультету № 4; Науковий парк «Наука та безпека»
  Збірник містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду використання інноваційних технологій правоохоронними органами. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела англійською, німецькою та французською мовами. Матеріали конференції сприятимуть удосконаленню та підвищенню ефективності діяльності вітчизняних працівників поліції.
 • Документ
  Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 440 с., 2022-05-26) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 3; Науковий парк «Наука та безпека»
  До збірника увійшли праці науковців, правоохоронців-практиків, курсантів, студентів, викладачів закладів вищої освіти, оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції «Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану» (м. Харків, 26 травня 2022 р.), які присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки майбутніх поліцейських.
 • Документ
  Проблеми цивільного права та процессу
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 304 с., 2022-05-20) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Документ
  Авіація, промисловість, суспільство
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 996 с., 2022-05-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Документ
  Проблеми сучасної поліцеїстики
  (Харків : ХНУВС, 2022. - 320 с., 2022-04-20) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 6; Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики; Науковий парк «Наука та безпека»
  Розглянуто актуальні проблеми становлення та розвитку сучасної поліцеїстики, науково-правові засади та особливості підготовки і діяльності співробітників Національної поліції України. Видання призначене для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, які займаються вивченням питань сучасної поліцеїстики.
 • Документ
  Кримінологічний вимір сучасності
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 102 с., 2022-04-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  У збірнику представлено тези наукових доповідей авторів з різних регіонів України, праці вчених-правників, фахівців у галузі кримінології, кримінального, кримінально-виконавчого права, докторантів, аспірантів, студентів і курсантів. У доповідях висвітлено широке коло питань, повʼязаних із протидією злочинності.
 • Документ
  Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 224 с., 2022-02-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації та перспективам їх вирішення. Матеріали містять обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань правових засад діяльності суб’єктів забезпечення фінансової безпеки держави, нормативно-правового забезпечення і стану дослідження фінансової безпеки держав та економіко-правових питань організації фінансової безпеки держав. Науковцями висвітлено власне бачення економічних проблем і шляхів вирішення потенційних фінансових загроз. Видання призначене для науковців, викладачів, фахівців підприємств і представників органів влади, які займаються питаннями економічного розвитку, студентів.