Форум права, 2016, № 2

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2016. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Взаємодія поліції та населення як обов’язкова умова забезпечення належного стану публічного порядку в сучасних умовах
  (Форум права. – 2016. – № 2. – С. 30–33, 2016) Голуб, М. В.; Golub, N. V.
  Розглянуто основні сучасні положення взаємодії органів внутрішніх справ з населенням, що були закріплені в нормативно-правових документах, які регламентують діяльність органів внутрішніх справ, і які були прийняті протягом 2014–2015 рр.
 • Документ
  Деякі особливості нормативно-правового супроводження безпеки суб’єктів господарювання
  (Форум права. – 2016. – № 2. – С. 93–98, 2016) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Розглянуто загальні засади та деякі особливості сучасного стану нормативно-правового супроводження безпеки суб’єктів господарювання в сферах автомобільного транспорту, електроенергетики та теплопостачання, торгівлі й послуг, у тому числі ресторанного господарства, техногенної та пожежної безпеки. Визначені юридичні колізії та недоліки законодавства, піддана критиці штучна практика розподілу суб’єктів господарювання виключно за трьома ступенями ризику їх діяльності. Зроблено висновок, що відсутність порушень законодавчих норм забезпечує належний стан безпеки суб’єктів господарювання.
 • Документ
  Соціально шкідливі наслідки сприйняття інформації, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості
  (Форум права. – 2016. – № 2. – С. 135–139, 2016) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Окреслено стан інформаційного простору України, спираючись на офіційні джерела та результати досліджень науковців. На основі аналізу результатів наукових та практичних досліджень визначено конкретну шкоду від сприйняття інформації, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості.
 • Документ
  Право на захист як складова суб’єктивного цивільного права споживача освітніх послуг
  (Форум права. – 2016. – № 2. – С. 162–167, 2016) Резніченко, Л. В.; Reznichenko, L. V.
  Аналізуються існуючи концепції співвідношення суб’єктивного цивільного права та правомочності на його захист. На прикладі права на освіту робиться висновок, що суб’єктивне право на захист є елементом охоронного процесуального правовідношення і проявляє себе як правомочність яка існує поза змістом суб’єктивного цивільного права.
 • Документ
  Поняття забезпечення законності в діяльності адміністративних судів України
  (Форум права. – 2016. – № 2. – С. 180–185, 2016) Сагун, А. В.; Sahun, A. V.
  Встановлено сутність принципу законності в діяльності адміністративних судів, визначено відмінності забезпечення законності в управлінській діяльності суду і діяльності щодо здійснення правосуддя, встановлено стадійність процесу забезпечення законності, визначено завдання діяльності по забезпеченню законності, сформовано відповідне поняття у вузькому і широкому змістах.
 • Документ
  Підстави виникнення трудових правовідносин з поліцейськими
  (Форум права. – 2016. – № 2. – С. 239–243, 2016) Худякова, О. В.; Khudiakova, O. V.
  Розглянуто підстави виникнення трудових правовідносин з поліцейськими, а саме наказ про призначення на посаду поліцейського; рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу; контракт про проходження служби в поліції; рішення суду. Визначено особливості підстав виникнення трудових правовідносин з поліцейськими та надано пропозиції із вдосконалення відповідного законодавства.
 • Документ
  Добровільність як ознака правомірної поведінки особи
  (Форум права. – 2016. – № 2. – С. 244–249, 2016) Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
  Виконано обґрунтування можливості використання в загальнотеоретичній юриспруденції як контрарних термінів терміна «дія з вадою волі» і терміна «дія з вадою сприйняття дійсності». Дія з вадою волі є результатом примусу – фізичного або психічного. Види дій з вадою сприйняття дійсності: дія, здійснена у стані омани як результату помилки або – у стані омани як результату обману.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/