2021

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Питання сучасної науки і права
  (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – 270 с., 2021-04-23) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна
  Матеріали конференції містять тези доповідей учасників ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти «Питання сучасної науки і права» із проблем юриспруденції, філософії, історії, економіки, освіти на шляху розбудови державності України.
 • Документ
  Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції
  (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – 204 с., 2021-04-21) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
  Збірник містить тези доповідей учасників ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, лінгвістики, освіти, євроінтеграції на шляху сучасного державотворення в Україні.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів
  (Харків: ХНУВС, 2021. - 132 с., 2021-12-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра кібербезпеки та DATA-технологій
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для інформаційно-аналітичних підрозділів правоохоронних органів.
 • Документ
  Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів
  (Київ : ДНДІ МВС України, 2021. – 336 с., 2021-10-28) Державний науково-дослідний інститут МВС України; Akademie Huspol (Czech Republic); Regis University (USA); Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національна академія внутрішніх справ; Київський національний торговельно-економічний університет; Національний авіаційний університет; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Громадська правозахисна організація «Ла Страда-Україна»; Bingol University (Turkey)
  У збірнику представлено тези доповідей більше 140 авторів, спрямованих на пошук шляхів вирішення актуальних проблем психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів. Наведено теоретичні та прикладні розробки вчених і досвідчених практиків, присвячені вдосконаленню означеного напряму, окреслено механізми та інструменти забезпечення перспектив наукових досліджень. Матеріали конференції можуть бути корисними науковцям та практикам, викладачам закладів вищої освіти, здобувачам наукових ступенів, психологам, працівникам кадрових служб і керівникам структурних підрозділів системи органів МВС України.
 • Документ
  Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств
  (Харків: ХНУВС, 2021. – 168 с., 2021-11-30) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  У матеріалах конференції розглянуто результати теоретичних та емпіричних досліджень учених і практиків з питань службово-прикладних, традиційних і східних одноборств; зосереджено увагу на сучасних педагогічних технологіях у закладах вищої освіти різних форм власності, проаналізовано особливості організації системи фізичної терапії (ерготерапії) представників різних груп населення.
 • Документ
  Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 160 с., 2021-12-03) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  Збірник містить наукові розробки представників Харківського національного університету внутрішніх справ, інших закладів вищої освіти, уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, присвячені питанням запобігання, виявлення, протидії корупції, і торкається широкого спектра наукових і практичних проблем.
 • Документ
  Сучасні проблеми юридичної науки та практики в роботах молодих вчених
  (Харків, 2021. – 105 с., 2021) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Школа наукового лідерства факультету № 1; Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук
  У збірці знайшли відображення наукові розробки учасників Школи наукового лідерства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, присвячені розкриттю питання підготовки курсантів (слухачів) у закладах вищої освіти МВС України.
 • Документ
  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 340 с., 2021-11-19) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави; сучасні проблеми правової системи України; протидія злочинам правоохоронними органами; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.
 • Документ
  Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 224 с., 2021-11-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів та науковців Харківського національного університету внутрішніх справ, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів кінологічного забезпечення діяльності правоохоронних органів України.
 • Документ
  Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 452 с., 2021-10-29) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Ташкентський державний юридичний університет
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних і закордонних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються теоретичних питань кримінального процесу на сучасному етапі розвитку правової системи, актуальних проблем досудового розслідування, проблем криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, а також сучасних тенденцій розвитку судової експертизи.
 • Документ
  Проблеми теорії та практики кримінального провадження
  (Харків: ХНУВС, 2021. - 428 с., 2021-06-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить тези доповідей, присвячених різним проблемам, що виникають під час досудового розслідування та судового провадження. Також висвітлено актуальні методологічні питання кримінального права, кримінального процесу, криміналістики та судових експертиз. Авторами є науковці, слідчі, прокурори, судді, здобувачі із різних закладів вищої освіти, правоохоронних органів, суддів.
 • Документ
  Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення
  (Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. - 280 с., 2021-06-04) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам забезпечення та захисту трудових прав та прав у сфері соціального забезпечення населення. Для наукових, науково-педагогічних працівників, представників професійних спілок, організацій роботодавців та державних органів.
 • Документ
  Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 324 с., 2021-05-28) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 2
  До збірника увійшли праці науковців, правоохоронців-практиків, курсантів, студентів, викладачів закладів вищої освіти, оприлюднені на VІ міжнародній науково-практичній конференції «Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України» і присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України.
 • Документ
  Проблеми цивільного права та процесу
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 304 с., 2021-05-21) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Документ
  Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 92 с., 2021-05-18) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Громадська спілка «Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі»
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми, кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні аспекти протидії цьому негативному явищу; розглянуто відповідний міжнародний досвід, а також кадрове забезпечення правоохоронних органів. Досліджено використання інформаційних технологій і технічних засобів у протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми.
 • Документ
  Сучасна наука і правоохоронна діяльність
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 312 с., 2021-05-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів, студентів і слухачів магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ЗВО України із багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 180 с., 2021-05-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, аспірантів, слухачів магістратури, здобувачів наукового ступеня і молодих вчених Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних ЗВО України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності.
 • Документ
  Авіація, промисловість, суспільство : Частина 1
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 576 с., 2021-05-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Документ
  Авіація, промисловість, суспільство : Частина 2
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 556 с., 2021-05-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Документ
  Економічна безпека держави в контексті національних інтересів
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 174 с., 2021-04-23) Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ
  У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам економічної безпеки держави, регіонів і підприємств та перспективам їх вирішення. Матеріали містять обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань теорії та практики економічної безпеки. Науковці висвітлили власне бачення економічних проблем та шляхів вирішення потенційних фінансових загроз. Видання призначене для науковців, викладачів, фахівців підприємств та представників органів влади, причетних до питань економічного розвитку, студентів.