2015

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Сучасні проблеми фінансового моніторингу
  (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2015. – 224 с., 2015-04-10) Міністерство освіти і науки України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Національний університет Державної податкової служби України; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; Навчально-методичний відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, органів державного контролю, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні
  (Харків : ХНУВС, 2015. – 200 с., 2015-11-20) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару висвітлюють широке коло актуальних проблем та тенденцій розвитку кримінально-виконавчого права у світлі трансформації національної правової системи України. У збірнику представлені наукові доповіді вчених, фахівців з кримінально-виконавчого права, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів та слухачів, присвячені теоретичним проблемам кримінально-правової політики України, а також пошуку тенденцій розвитку кримінально-виконавчого законодавства, його наближенню до кращих європейських стандартів. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів України, а також усіх, хто цікавиться проблемними питаннями кримінально-виконавчого права.
 • Документ
  Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку
  (Суми: Ельдорадо, 2015. – 304 с., 2015-05) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
  Збірник містить тези доповідей учасників VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, лінгвістики, освіти, євроінтеграції на шляху розбудови державності України та зарубіжних країн.
 • Документ
  Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних умовах
  (Харків: ХНУВС, 2015. – 168 с., 2015-12-18) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в системі професійної підготовки правоохоронців під час дій в екстремальних умовах.
 • Документ
  Національна поліція України: проблеми становлення та перспективи розвитку
  (Харків: ХНУВС, 2015. – 192 с., 2015-12-10) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки курсантів та слухачів магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ присвячені розкриттю проблем, що стосуються становлення та розвитку Національної поліції України.
 • Документ
  Теоретичні аспекти організації досудового розслідування
  (Харків : ХНУВС, 2015. – 508 с., 2015-12-04) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник звертає увагу науковців і практиків на ряд питань, що виникли з впровадженням нового Кримінально-процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес.
 • Документ
  Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства
  (Харків : ХНУВС, 2015. – 354 с., 2015-11-27) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам кодифікації трудового законодавства, напрямам реформування пенсійного законодавства та проблемам правового регулювання відносин у сфері проходження служби та пенсійного забезпечення службовців правоохоронних органів. Для науковців, працівників органів праці та соціального захисту, службовців правоохоронних органів.
 • Документ
  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
  (Харків, ХНУВС, 2015. – 428 с., 2015-11-20) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У матеріалах конференції авторами наукових публікацій розкриваються такі питання: нормативно-правове забезпечення реформування органів внутрішніх справ та Національної поліції на сучасному етапі; вдосконалення чинного законодавства України щодо протидії корупції; протидія правопорушенням в сфері безпеки дорожнього руху; організаційно-правові засади здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування; вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної безпеки держави; оптимізація чинного законодавства щодо протидії економічній злочинності.
 • Документ
  Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми
  (Харків : ХНУВС, 2015. – 352 с., 2015-11-13) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції висвітлюють широке коло теоретико-методологічних та історико-правових проблеми вивчення правоохоронної функції держави.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності
  (Харків: ХНУВС, 2015. - 88 с., 2015-05-27) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра інформаційних технологій та захисту інформації
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки і впровадження компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, інформаційної безпеки в діяльності ОВС, проблем підготовки кадрів для інформаційно-аналітичних підрозділів ОВС.
 • Документ
  Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції
  (Харків : ХНУВС, 2015. – 368 с., 2015-05-22) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine; Харківський міський осередок громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права»
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому. У збірнику представлені наукові доповіді вчених, фахівців з кримінального права та кримінології, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів та слухачів з України, Великої Британії, Швеції, США, Голландії, Білорусі, Казахстану, Польщі, присвячені проблемам протидії злочинності та боротьби з нею, забезпечення громадського порядку, вдосконалення національного законодавства, його наближення до кращих європейських стандартів. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, а також усіх, хто цікавиться проблемними питаннями кримінальної юстиції.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
  (Харків: ХНУВС, 2015. – 304 с., 2015-05-15) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків : ХНУВС, 2015. – 268 с., 2015-05-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності, в першу чергу – ОВС України. Для науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Документ
  Актуальні питання сучасної науки і права
  (Суми: Ельдорадо, 2015. – 304 с., 2015-04-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумське представництво ELSA Україна
  Збірник містить тези доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, економіки, освіти на шляху розбудови державності України.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки в діяльності вищих навчальних закладів МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2015. – 232 с., 2015-04-16) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику 90 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділили психологічній роботі з попередження злочинності. Дано низку пропозицій щодо вдосконалення психологічної роботи в органах внутрішніх справ.
 • Документ
  Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України
  (Харків: ХНУВС, 2015. - 248 с., 2015-04-15) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності, в першу чергу – в ОВС України, на сучасному етапі реформування системи правоохоронних органів України. Збірник буде цікавим для науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Документ
  Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти
  (Харків : ХНУВС, 2015.- 166 с., 2015-04-10) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет права та масових комунікацій; Соціологічна асоціація України
  Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки;соціальна робота з девіантами та профілактика девіантної поведінки.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції
  (Харків : Золота миля, 2015. – 260 с., 2015-04-03) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Збірник матеріалів науково-практичної конференції висвітлює широке коло актуальних проблем чинного законодавства у сфері протидії корупції в Україні, а також інших зарубіжних країнах; теорію кримінального права і практику його застосування в частині боротьби з неправомірною вигодою та іншими видами зловживань службовими особами; результати пошуку рішень з актуальних питань протидії корупції та профілактичної роботи з населенням. Для науковців, працівників правоохоронних органів,правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами запобігання та протидії корупції.
 • Документ
  Актуальні проблеми правового забезпечення господарської діяльності в Україні
  (Харків : ХНУВС, 2015. – 224 с., 2015-03-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет права та масових комунікацій; Кафедра правового забезпечення господарської діяльності
  У виступах учасників круглого столу надано комплексний аналіз актуальних проблем правового забезпечення господарської діяльності; досліджено сучасні проблеми оподаткування господарської діяльності; визначено актуальні питання правового забезпечення банківської діяльності та фінансування господарюючих суб’єктів; вивчено сучасні правові проблеми інвестиційної діяльності; проаналізувано актуальні питання екологічного, земельного та водного права; визначено шляхи вирішення сучасних правових проблем трудового права, права соціального забезпечення та страхування. Для науковців, викладачів, практичних працівників, студентів.
 • Документ
  Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави
  (Харків : ХНУВС, 2015. – 144 с., 2015) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності, в першу чергу – в ОВС України, на сучасному етапі реформування системи правоохоронних органів України. Збірник буде цікавим для науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.