Форум права, 2007, № 2

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. П. Рябченко. – Харків, 2007. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 21
 • Документ
  Види адміністративно-процесуальних гарантій прав і свобод громадян
  (Форум права. - 2007. - № 2. – С. 164-168, 2007) Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344
  Розглянуто існуючі в юридичній науці підходи до класифікації адміністративно- процесуальних гарантій прав та свобод громадян та запропоновано власний критерій поділу їх на види.
 • Документ
  Поняття професіоналізму працівників ОВС як визначальної категорії їх професійної підготовки
  (Форум права. - 2007. - № 2. – С. 179-184, 2007) Посметний, В. В.; Posmetnyi, V. V.
  Розглянуто проблемні питання професіоналізму та професійної підготовки працівників ОВС; надано пропозиції щодо формування професійно-компетентного працівника ОВС.
 • Документ
  Поняття належних та безпечних умов праці
  (Форум права. - 2007. - № 2. – С. 70-74, 2007) Ізуїта, П. О.; Izuita, P. O.
  Визначене поняття “належні та безпечні умови праці” відповідно до діючого законодавства України про працю. Розглянуті основні критерії, що входять до складу вказаного поняття та їх особливості.
 • Документ
  Пенсійне забезпечення жінок-працівників органів внутрішніх справ
  (Форум права. - 2007. - № 2. – С. 239-244, 2007) Чередніченко, Н. А.; Cherednichenko, N. A.
  Розкриті види пенсійного забезпечення жінок-працівників органів внутрішніх справ; наведена порівняльна характеристика нарахування їм пенсії, а також іншим категоріям жінок-державних службовців; показана незбалансованість законодавства про пенсійне забезпечення жінок-працівників органів внутрішніх справ України.
 • Документ
  Окремі аспекти правового регулювання медичного обслуговування населення України
  (Форум права. - 2007. - № 2. – С. 201- 205, 2007) Солопова, І. В.; Solopova, I. V.
  Виконаний аналіз нормативно-правових засад медичного обслуговування населення України; запропонована нова редакція ст. 49 Конституції України про безоплатність медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я; зроблені зауваження щодо змістовності деяких норм іншого законодавства в указаній сфері.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/