2017

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності Національної поліції
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 196 с., 2017-12-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів та слухачів магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів адміністративного забезпечення діяльності Національної поліції України. Для ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 192 с., 2017-05-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності. Для науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 356 с., 2017-11-08) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі криміналістики, судової експертизи та кримінального процесу, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються перспектив розвитку загальної теорії криміналістики, інновацій у криміналістичній техніці, теоретичних і практичних проблем криміналістичної тактики та методики розслідування окремих видів злочинів, актуальних проблем кримінального процесуального права, теорії та практики судової експертизи, наукових досягнень і внесків М. В. Салтевського у розвиток криміналістики та судової експертизи.
 • Документ
  Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 228 с., 2017-10-27) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: правоохоронна функція сучасної держави; ґенеза правоохоронної функції держави; конституційно-правові засади реалізації правоохоронної функції держави; порівняльно-правовий аналіз здійснення правоохоронної функції держави у різних типах правових систем; суб’єкти здійснення правоохоронної діяльності; міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності; гармонізація законодавства європейських держав у сфері правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.)
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 340 с., 2017-11-25) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить близько 200 наукових статей і тез доповідей учасників науково-практичної конференції за напрямками: історія підготовки правоохоронців у Харкові та в Україні; психологічні та педагогічні аспекти підготовки кадрів поліції. Особливості підготовки фахівців кібербезпеки, фахівців для органів досудового розслідування, кримінальної поліції та підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України. Розглянуто роль науки та наукової діяльності в підготовці кадрів; національно-патріотичного виховання курсантської та студентської молоді як важливий чинник підготовки кадрів для Національної поліції України.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 272 с., 2017-05-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності.
 • Документ
  Проблеми цивільного права та процесу
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 392 с., 2017-05-19) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Документ
  Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 376 с., 2017) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра спеціальної фізичної підготовки факультету № 2
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Збірник буде корисним для науковців, правоохоронців- практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів ВНЗ.
 • Документ
  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 440 с., 2017-12-01) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У матеріалах конференції авторами наукових публікацій розкриваються такі питання: нормативно-правове забезпечення реформування органів внутрішніх справ та Національної поліції на сучасному етапі; вдосконалення чинного законодавства України щодо протидії корупції; протидія правопорушенням в сфері безпеки дорожнього руху; організаційно-правові засади здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування; вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної безпеки держави; оптимізація чинного законодавства щодо протидії економічній злочинності.
 • Документ
  Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 212 с., 2017-11-15) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Координатор проектів ОБСЄ в Україні
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми; кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні аспекти протидії цьому негативному явищу; розглянуто відповідний міжнародний досвід, а також кадрове забезпечення правоохоронних органів. Досліджено використання інформаційних технологій і технічних засобів у протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми.
 • Документ
  Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
  (Xарків: ХНУВС, 2017. – 462 с., 2017-11-3) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам сфери дії трудового права та права соціального забезпечення, зокрема правовому регулюванню відносин з проходження служби державними службовцями та службовцями правоохоронних органів. Для науковців, працівників органів праці та соціального захисту, державних службовців та службовців правоохоронних органів.
 • Документ
  Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції
  (Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – 284 с., 2017-05-20) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
  Збірник містить тези доповідей учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, лінгвістики, освіти, євроінтеграції на шляху сучасного державотворення в Україні.
 • Документ
  Університетські кримінально-правові та кримінологічні читання
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 180 с., 2017-06-16) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому. У збірнику представлено наукові доповіді курсантів, студентів та слухачів з кримінального права та кримінології, присвячені проблемам протидії злочинності та боротьби з нею, забезпечення громадського порядку, вдосконалення національного законодавства, його наближення до кращих європейських стандартів.
 • Документ
  Сучасні проблеми адміністративного права та процесу
  (Харків, 2017. – 295 с., 2017-06-30) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра адміністративного права і процесу факультету № 3
  Збірка містить тези виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції за напрямками: історія розвитку адміністративного права; перспективи реформування адміністративного законодавства України; взаємозв’язок адміністративного права з іншими юридичними науками; розвиток правового статусу суб’єктів адміністративного права; проблеми запровадження інституту адміністративних послуг; адміністративні процедури та адміністративна відповідальність; забезпечення законності в державному управлінні; розвиток адміністративно-правових засад державного управління в окремих сферах; проблеми викладання дисципліни «Адміністративне право» у вищих навчальних закладах.
 • Документ
  Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук
  (Харків, 2017. – 52 с., 2017-06-02) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра українознавства
 • Документ
  Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 280 с., 2017-04-07) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику близько 100 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного забезпечення правоохоронної діяльності в сучасних умовах. Дано низку пропозицій щодо вдосконалення психологічної роботи в правоохоронних органах.
 • Документ
  Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 240 с., 2017-03-30) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми взаємодії психологічної науки та різних галузей права; представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань упровадження психологічних знань в юридичну сферу. Роботи провідних науковців з Азербайджану, Великобританії, Грузії, Литви, Македонії, Нідерландів, Росії, Узбекистану, України, Фінляндії розв’язують сучасні проблеми юридичної, соціальної, педагогічної, вікової психології, права, кримінології, соціології тощо.
 • Документ
  Актуальні питання сучасної науки і права
  (Суми: Видавн. дім «Ельдорадо», 2017. – 248 с., 2017-04-21) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна
  Збірник містить тези доповідей учасників VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, міжмовної комунікації освіти на шляху розбудови державності України.
 • Документ
  Миротворча діяльність поліції (зарубіжний досвід)
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 120 с., 2017-04-20) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення досвіду з основних напрямків міжнародної миротворчої діяльності, що здійснюється зарубіжними правоохоронцями. Інформацію представлено англійською, німецькою та французькою мовами. Матеріали конференції сприятимуть вдосконаленню та підвищенню ефективності миротворчої діяльності вітчизняних правоохоронців.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 228 с., 2017-03-31) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  У збірнику представлено тези наукових доповідей близько 120 авторів з різних регіонів України, з Латвії, Молдови, Болгарії, які розглянули широке коло актуальних проблем чинного законодавства у сфері протидії корупції в Україні та інших країнах; теорію кримінального права і практику його застосування в частині боротьби з неправомірною вигодою та іншими видами зловживань службовими особами; результати пошуку рішень з актуальних питань протидії корупції та профілактичної роботи з населенням.