2017

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 21
 • Документ
  Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності Національної поліції
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 196 с., 2017-12-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів та слухачів магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів адміністративного забезпечення діяльності Національної поліції України. Для ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 192 с., 2017-05-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності. Для науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 356 с., 2017-11-08) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі криміналістики, судової експертизи та кримінального процесу, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються перспектив розвитку загальної теорії криміналістики, інновацій у криміналістичній техніці, теоретичних і практичних проблем криміналістичної тактики та методики розслідування окремих видів злочинів, актуальних проблем кримінального процесуального права, теорії та практики судової експертизи, наукових досягнень і внесків М. В. Салтевського у розвиток криміналістики та судової експертизи.
 • Документ
  Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 228 с., 2017-10-27) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: правоохоронна функція сучасної держави; ґенеза правоохоронної функції держави; конституційно-правові засади реалізації правоохоронної функції держави; порівняльно-правовий аналіз здійснення правоохоронної функції держави у різних типах правових систем; суб’єкти здійснення правоохоронної діяльності; міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності; гармонізація законодавства європейських держав у сфері правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.)
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 340 с., 2017-11-25) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить близько 200 наукових статей і тез доповідей учасників науково-практичної конференції за напрямками: історія підготовки правоохоронців у Харкові та в Україні; психологічні та педагогічні аспекти підготовки кадрів поліції. Особливості підготовки фахівців кібербезпеки, фахівців для органів досудового розслідування, кримінальної поліції та підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України. Розглянуто роль науки та наукової діяльності в підготовці кадрів; національно-патріотичного виховання курсантської та студентської молоді як важливий чинник підготовки кадрів для Національної поліції України.