Монографії (Monographs). УДК 37

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Публікація
  Мій університет: спогади викладачів і працівників ХНУВС (до 25-річчя створення університету)
  (Харків : Майдан, 2019. – 292 с., 2019) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сергій Гусаров; Швець, Д. В.; Бандурка, О. М.; Бортник, С. М.; Гусаров, С. М.; Бакумов, О. С.; Бурдін, М. Ю.; Клочко, А. М.; Греченко, В. А.
  У мемуарах викладачів і працівників ХНУВС розповідається про становлення Харківського національного університету внутрішніх справ та долі тих, хто працював у ньому в різні роки, про їх здобутки та враження.
 • Документ
  The method of using innovative technologies in Higher educational institutions in the context of development of the educational process: the Ukrainian reality and the European future
  (Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications&Publishing, 2018. - P. 227-232, 2018) Kazanchuk, I. D.; Казанчук, І. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749
  В монографічному дослідженні зазначено, що реформування та модернізація сучасної вищої освіти України у напрямку інтеграції в Європейський освітній простір передбачає розробку та впровадження інноваційних освітніх систем і технологій. Головна мета сучасної освіти в умовах інформатизації суспільства – це навчити студентів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Розробка та впровадження сучасних технологій потребує нових підходів до управління освітою, залучення до традиційної системи навчання принципово нових елементів, оскільки цей процес не повинен бути спрямований лише збільшення суми знань та розвиток професійної спрямованості майбутніх фахівців, але і на досягнення нової якості організації освітнього процесу, урахування сучасних підходів до організації суб’єктів професійної підготовки. Автор обов’язковою умовою використання інформаційних технологій у освітньому процесі вказав розробку нових дидактичних і методичних концептуальних засад вищої освіти. З метою ефективного їх впровадження необхідним є: створення предметно-орієнтованих навчально-інформаційних середовищ, які дозволяють використовувати мультімедіа, електроні підручники; освоєння різних засобів комунікації для обміну інформацією з опанування навчального матеріалу; навчання правил і навичок «навігації» в інформаційному просторі; розвиток дистанційної освіти.