Форум права, 2021, № 5

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Рішення Ради національної безпеки і оборони України крізь призму принципу юридичної визначеності: правова оцінка щодо об’єктивності змістового наповнення
  (Форум права. - 2021. - № 5(70). - С. 47-55, 2021) Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.
  Встановлено, що дослівне відтворення у рішенні Ради національної безпеки та оборони України про застосування персональних санкцій певних видів санкцій, без їх конкретизації щодо індивідуума, до якого ці санкції мають застосовуватись, суперечить принципу юридичної визначеності. Показано, що застосування до особи санкцій, позначених у титульному законі як "інших санкцій", однозначно, не буде суперечити названому принципу в випадку, якщо в п.25 ч.1 ст.4 Закону України "Про санкції" буде міститись бланкетна норма, тобто посилання на конкретні положення нормативно-правових актів, де закріплені такі санкції.
 • Документ
  Повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
  (Форум Права. – 2021. – № 5 (70). – С. 29-46, 2021) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; Профатіло, К. В.; Profatilo, K. V.
  Встановлено, що повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей уособлюють комплекс її прав і обов’язків, що відображають зміст, форми та методи діяльності в рамках чинного законодавства для виконання завдань і функцій даного центрального органу виконавчої влади. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей наділена широким колом нормотворчих, ліцензійних, контрольно-наглядових, організаційно-управлінських та інших повноважень за основними напрямками її діяльності. Показано, що сьогодні повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей одночасно закріплюються низкою законодавчих і підзаконних актів, водночас характеризуючись випадками суперечливого поділу повноважень за її завданнями, неврегульованістю низки повноважень (насамперед у лотерейній сфері), їх частковою неузгодженістю, дублюванням та надмірною декларативністю (наприклад, щодо запобігання порушенням), а також відсутністю належних механізмів реалізації конкретних повноважень. Визначено, що удосконалення компетенції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей потребує розгорнутого правового визначення єдиного упорядкованого переліку її повноважень, меж, гарантій та порядку їх реалізації, що сприятиме цілісності спеціального статусу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, правомірності та ефективності її діяльності, дотриманню не лише національних інтересів, а й прав та інтересів громадян і суб’єктів господарювання.
 • Документ
  Think like a jurist: what does it mean?
  (Форум права. - 2021. - № 5 (70). - С. 24–28, 2021) Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
  Досліджено загальна проблема зв’язку юридичного мислення, юридичної аргументації та, з іншого боку, логіки. Проаналізовано важливий аспект цього зв’язку, а саме: чи детермінує традиційна формальна логіка релевантну форму мислення й аргументації юриста повністю? Аргументовано, що у полі права існує особлива юридична валідність, яка переважно детермінована не цінністю формальної чи матеріальної істини, а безпосередньо і головно цінністю права. Вона істотно відрізняється від формально-логічної валідності. Юридична валідність є предметом не формальної логіки, а особливої юридичної логіки та, ширше, неформальної логіки. Підкреслено, що формальна логіка не детермінує релевантну форму юридичного мислення й аргументації повністю, оскільки існує істотна відмінність між формально-логічної валідністю та юридичною валідністю. Іншими словами, формальна логіка є ані достатньою, ані необхідною для того, щоб думати як юрист.
 • Документ
  Принцип правової визначеності в цивільному праві України
  (Форум права. - 2021. - № 5. - С. 6–17, 2021) Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508
  Обґрунтовано необхідність посилити механізм цивільно-правового регулювання певними правовими гарантіями, які б сприяли усуненню правової невизначеності, а також забезпечували б стабільність і підвищували ефективність цивільно-правового регулювання. Такою правовою гарантією має стати принцип правової визначеності. Установлено, що принцип правової визначеності має бути визнано складником системи принципів цивільного права України, оскільки такий принцип закріплено в цивільно-правових нормах, його дія поширюється на весь механізм цивільно-правового регулювання та стосується усіх цивільних відносин.