Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2018, № 4 (83)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2019. - № 4 (83). - 96 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Структура криміналістичної характеристики вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 4 (83). – С. 56-67, 2018) Шеленіна, К. Г.; Shelenina, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7101-3787
  Досліджено практику органів досудового слідства та наукову літературу щодо встановлення та розкриття структури елементів криміналістичної характеристики вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі. Проаналізовано наукові думки, які розкривають поняття криміналістичної характеристики та її елементи, визначено конкретні елементи криміналістичної характеристики вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі.
 • Документ
  Поняття окремої криміналістичної методики та її види
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 4 (83). – С. 38-45, 2018) Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256
  На підставі аналізу юридичної літератури та з урахуванням сучасного розуміння об’єкта і предмета криміналістики надано авторське визначення окремої криміналістичної методики. Розглянуто погляди науковців на класифікацію окремих криміналістичних методик і запропоновано власну їх науково-практичну систематизацію, яка дозволить у подальшому підвищити ефективність криміналістичного забезпечення слідчо-судової діяльності.
 • Документ
  Процесуальна складова юридичної відповідальності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 4 (83). – С. 11-18, 2018) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729; Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X
  Визначено та проаналізовано процесуальну складову юридичної відповідальності. Доведено, що її зміст полягає в такому: по-перше, юридична відповідальність настає лише за умови наявності необхідних підстав, до яких належить і процесуальна підстава; по-друге, порядок притягнення до юридичної відповідальності визначається нормами процесуального права; по-третє, юридична відповідальність реалізується через правозастосовну діяльність держави.