Форум права, 2017, № 2

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2017. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Принципи криміналізації перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст.170 КК України)
  (Форум права. - 2017. - № 2. - С. 130–135, 2017) Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769
  Встановлена відповідність криміналізації перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій принципам конституційної адекватності та домірності позитивних результатів і негативних наслідків. Доведено, що конструктивні особливості складу цього злочину мають ознаки порушень принципів економії кримінальної репресії, здійсненності кримінального переслідування та відсутності прогалин.
 • Документ
  Проблематика наукової розробленості процесуального керівництва прокурора за фактом викрадення людини
  (Форум права. - 2017. - № 2. - С. 5–9, 2017) Арсені, О. І.; Arseni, O. I.
  На підставі аналізу існуючих точок зору стосовно процесуального керівництва за фактом викрадення людини виказує власне бачення зазначеної проблеми. Доведено, що стан наукової розробленості стосовно процесуального керівництва прокурора за фактом викрадення людини залишається досить низьким.
 • Документ
  Методологія дослідження права на інформацію про стан свого здоров’я
  (Форум права. - 2017. - № 2. - С. 136–143, 2017) Ходєєва, Н. В.; Khodeeva, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6154-6854
  Показано, що методологія права на інформацію про стан свого здоров’я розглядається як вчення, цілісна теорія з поняттями, категоріями й світоглядом, через призму яких і здійснюється пізнання за допомогою методів відповідно з технологією їх застосування – методикою. Методи дослідження нематеріальних об’єктів засновані на певному абстрагуванні та мисленому моделюванні предмета досліджень, зокрема, інформації на основі дедукції.
 • Документ
  Гарантії реалізації повноважень начальника військового гарнізону
  (Форум права. - 2017. - № 2. - С. 76–81, 2017) Остапенко, І. О.; Ostapenko, I. O.
  Розкрито теоретичні та практичні проблеми визначення поняття та змісту гарантій як елементу адміністративно-правового статусу, розглянуто особливості та види правових гарантій при виконанні обов’язків військової служби, виокремлено основні ознаки правових гарантій діяльності начальника гарнізону. Проведено аналіз основних нормативно-правових актів загального та спеціального законодавства, які закріплюють та обґрунтовують дані гарантії і потребують подальшого розвитку та вдосконалення.
 • Документ
  Удавана правова поведінка
  (Форум права. - 2017. - № 2. - С. 30–35, 2017) Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016
  Проаналізовано характерні риси удаваної правової поведінки та сформульовано її визначення. Запропоновано класифікацію видів удаваної правової поведінки.
 • Документ
  До визначення предмету корупційного злочину
  (Форум права. - 2017. - № 2. - С. 10–15, 2017) Биков, К. Г.; Bykov, K. H.
  Досліджуються ознаки корупційних злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням шляхом зловживанням службовим становищем чужим майном та іншими предметами. Аргументовано, що такі предмети або є такими, що ввірені службовій особі чи перебувають у її віданні, або щодо них у службової особи відсутні будь-які правові повноваження. Доведено, що вчиняючи злочин, передбачений ч. 2 ст.191 КК України, службова особа здатна не тільки заволодіти чужим майном, а й незаконно придбати права на таке майно.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/