Навчальні видання (Educational edition). УДК 159.9(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Юридична психологія : робочий зошит
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.
  У робочому зошиті пропонуються теоретичні, методологічні та практичні завдання для самостійної роботи студентів, метою яких є закріплення та поглиблення знань у сфері юридичної психології.
 • Документ
  Перша психологічна допомога в гострих стресових ситуаціях : навчально-практичний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 84 с., 2022) Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793; Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287; Медведєва, О. В.; Medvedieva, O. V.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4445-735; Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732
  У навчально-практичному посібнику висвітлено матеріал, що відображає сучасний стан питань щодо надання першої психологічної допомоги. Для курсантів і студентів, психологів та науково-педагогічного складу закладів вищої освіти МВС, практичних психологів, працівників підрозділів ювенальної превенції, патрульної поліції, дільничних офіцерів поліції та всіх, хто працює з людьми, які опинилися в екстремальній ситуації та страждають від гострого стресу.
 • Документ
  Історія психології : навчальний посібник
  (Харків, 2020. – 320 с., 2020) Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277
  На порозі ХХІ століття психологія являє собою складне поєднання різних напрямів, течій, практик. Сучасному психологу досить складно розібратися у всіх цих переплетеннях психологічної думки. І для цього, перш за все, потрібно зрозуміти витоки психологічних знань, познайомитися з історією виникнення тих чи інших течій в психології. У навчальному посібнику у доступній формі викладено процес формування психологічних знань - від міфологічних уявлень про світ давніх слов’ян і греків до сучасних шкіл психології; від перших нарисів про душу Аристотеля – до психоаналізу і творів авторів гуманістичної психології. Значну увагу у посібнику приділено біографіям вчених. Крок за кроком перед читачем постає яскрава низка авторських портретів: Фехнера, Канта, Фрейда та багатьох інших. На сторінках посібника студент зможе познайомитися і з українськими вченими, і з іноземними авторами, і з радянськими психологами. Видання призначено для студентів, аспірантів і викладачів психологічних факультетів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями становлення різних галузей сучасної психологічної науки.
 • Документ
  Психолого-педагогічні та правові засади діяльності поліції із захисту прав дитини : навчальний посібник
  (Харків: ХНУВС, 2020. - 284 с., 2020) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793; Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942; Платковська, О. В.; Platkovska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290; Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732; Радіонова, Л. О.; Radionova, L. O.; Геращенко, О. В.; Gerashchenko, O. V.; Швець, Д. В.
  У навчальному посібнику висвітлено матеріал, що відображає сучасний стан питань щодо психолого-педагогічних та правових аспектів захисту прав дітей, особливостей реагування і профілактики злочинів проти дитинства та злочинів неповнолітніх. Для курсантів і студентів, психологів та науково-педагогічного складу закладів вищої освіти МВС, практичних психологів, працівників підрозділів ювенальної превенції, патрульної поліції, дільничних офіцерів поліції та всіх, хто цікавиться діяльністю поліції із захисту прав дитини.
 • Документ
  Основи військової психології : навчальний посібник
  (Харків, 2020. – 272 с., 2020) Бондарев, Г. В.; Bondarev, H. V.; ; Круть, П. П.; Krut, P. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4554-7870
  У посібнику розглядаються актуальні питання військової психології з урахуванням сучасних досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних учених. Автори на основі аналізу досвіду військ та деяких вищих військових навчальних закладів систематизували в рамках навчальної програми основні проблеми військової психології та педагогіки. Посібник розрахований на офіцерів Збройних сил України, студентів військових кафедр і курсантів вищих військових навчальних закладів.
 • Документ
  Гендер у психологічних та соціологічних дослідженнях : навчальний посібник
  (Київ, 2015. - 148 с., 2015) Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134; Кобикова, Ю. В.; Kobykova, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1268-8397; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006; Форотинська, О. В.; Forotynska, O. V.; Чепіга, Л. П.; Chepiga, L. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2519-5698; Штриголь, Д. В.; Shtrygol, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7346-2677
  Навчальний посібник підготовлено з метою висвітлення ключових аспектів гедеру у професійній діяльності співробітників органів внутрішніх справ та сприяння впровадженнюкомплексного гендерного підходу у процесі викладання психологічних і соціологічних досциплін у вищих навчальних закладах МВС України. Посібник містить аналіз гендерних проблем як предмету міждисциплінарних досліджень, а також їх специфіку у різних суспільних сферах. Для курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України, а також для студентів вищих навчальних закладів юридичного і психологічного спрямування.
 • Документ
  Соціальна психологія особистості: навчальний посібник
  (Харків: Контраст, 2019. – 116 с., 2019) Шахова, О. Г.; Shakhova, O. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7860-6972
  Навчальний посібник висвітлює сучасні уявлення вітчизняних і зарубіжних психологів про характер і зміст процесу соціалізації, механізми формування соціальної поведінки особистості та соціальний розвиток особистості. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають психологію, а також для всіх, кого цікавлять проблеми соціальної психології особистості.
 • Документ
  English for masters in psychology : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2019. – 77 с., 2019) Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; Факультет № 6
  Пропонований посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців в галузі «Психологія» до застосування англійської мови у професійній та науковій сферах. Посібник містить аутентичні наукові статті зарубіжних психологів, термінологічну лексику, вправи на засвоєння лексики в галузі психології, завдання на відтворення усного мовлення, курс граматики та ряд вправ на закріплення граматики. До посібника входять завдання дослідницького характеру: написання назви наукової праці, ключових слів, описової, інформативної анотацій та наукової статті. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (практичний психолог).
 • Документ
  Зоопсихологія : навчальний посібник
  (Харків: ХНУВС, 2019. — 240 с., 2019) Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793
  У навчальному посібнику висвітлено основні поняття навчальної дисципліни «Зоопсихологія». Розкрито особливості розвитку і функціонування психіки у тварин, співвідношення вродженого й набутого та взаємозв’язок психіки і поведінки. Висвітлено особливості психіки і поведінки собак та варіанти їх взаємодії з людиною. Для курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які навчаються за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» і в майбутньому обіймуть посади офіцерів-кінологів у кінологічних службах Національної поліції України.
 • Документ
  Історія психології : навчальний посібник
  (Харків : Константа, 2020. – 320 с., 2020) Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277
  На порозі ХХІ століття психологія являє собою складне поєднання різних напрямів, течій, практик. Сучасному психологу досить складно розібратися у всіх цих переплетеннях психологічної думки. І для цього, перш за все, потрібно зрозуміти витоки психологічних знань, познайомитися з історією виникнення тих чи інших течій в психології. У навчальному посібнику у доступній формі викладено процес формування психологічних знань - від міфологічних уявлень про світ давніх слов’ян і греків до сучасних шкіл психології; від перших нарисів про душу Аристотеля – до психоаналізу і творів авторів гуманістичної психології. Значну увагу у посібнику приділено біографіям вчених. Крок за кроком перед читачем постає яскрава низка авторських портретів: Фехнера, Канта, Фрейда та багатьох інших. На сторінках посібника студент зможе познайомитися і з українськими вченими, і з іноземними авторами, і з радянськими психологами. Видання призначено для студентів, аспірантів і викладачів психологічних факультетів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями становлення різних галузей сучасної психологічної науки.
 • Документ
  Психологія у професійній діяльності поліції : навчальний посібник
  (Харків: ХНУВС, 2018. – 426 с., 2018) Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Жданова, І. В.; Zhdanova, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6361-3029; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Горбик, Н. К.; Horbyk, N. K.; Греса, Н. В.; Gresa, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0517-4822; Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621; Кобикова, Ю. В.; Kobikova, Y. V.; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006; Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521; Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004; Тюріна, В. О.; Tyurina, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-1977; Філоненко, В. М.; Filonenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2662-1705; Чепіга, Л. П.; Chepiga, L. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2519-5698; Шахова, О. Г.; Shakhova, O. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7860-6972; Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134; Шелкошвеєв, І. В.; Shelkoshveiev, I. V; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3171-1078; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Сокуренко, В. В.; Сокуренко, В. В. - редактор
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальних програм з дисциплін «Професійно-психологічна підготовка працівників поліції», «Юридична психологія», «Практична психологія». У посібнику висвітлено загальні та спеціальні психологічні питання професійної діяльності поліції. Рекомендується для використання в освітньому процесі підготовки поліцейських; у професійній діяльності працівників Національної поліції.
 • Документ
  Зміст та психологічні особливості професійної діяльності поліції
  (Психологія у професійній діяльності поліції : навч. посіб. - Харків, 2018. - С. 20-27, 2018) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018
 • Документ
  Правові та психологічні аспекти застосування поліцією вогнепальної зброї : навчальний посібник
  (Харків: ХНУВС, 2018. - 232 с., 2018) Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521
  У навчальному посібнику висвітлено правові та психологічні питання професійної діяльності поліції. Надано аналіз тактиці дій поліції зарубіжних країн в екстремальних умовах збройного протистояння. Розглянуто питання психічної травматизації особового складу поліції в результаті застосування табельної зброї, заходи профілактики та дебрифінгу, які спрямовані на збереження психічного здоров’я працівників поліції. Рекомендується для використання в освітянському процесі підготовки поліцейських та професійній діяльності персоналу Національної поліції України.
 • Документ
  Юридическая психология : учебник
  (Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 596 с., 2002) Бандурка, А. М.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Бочарова, С. П.; Bocharova, S. P.; Землянская, Е. В.; Zemlianska, O. V.; Землянська, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621
  В предлагаемом учебнике излагаются сущность и структура теоретических понятий юридической психологии, ее методы и основные этапы становления. В книге раскрываются закономерности психологии личности применительно к области правовой регуляции ее деятельности; психологические механизмы деятельности субъектов судопроизводства и правоприменительной системы. Анализируются закономерности формирования и проявления преступного поведения; психологические аспекты состояния личности потерпевшего; раскрываются цели и методы судебно-психологической экспертизы. Для преподавателей, курсантов, слушателей и студентов юридических и педагогических вузов и факультетов, а также практических работников правоохранительных органов.