Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016, №3 (74)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2016. -№ 3 (74). - 168 с. - ISSN 1999-5717.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Відумерлість майна: аналіз правового статусу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 190–195, 2016) Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016
  Доведено, що відумерлість майна є спеціальним правовим статусом, у якому відсутній зв’язок між об’єктом та суб’єктом володіння. Відсутність зв’язку в правовому статусі відумерлого майна обумовлюється його відмиранням унаслідок відсутності приватного інтересу до опанування об’єктом власності у зв’язку з відсутністю волевиявлення суб’єкта – потенційного володільця та відмовою суб’єктів від прийняття у власність об’єкта на підставі спадкування.
 • Документ
  Залучення експерта до кримінального провадження
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 70–76, 2016) Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298
  Розглянуто процесуальні форми використання спеціальних знань під час кримінального провадження. Сформульовано визначення експерта та судової експертизи. Охарактеризовано сутність судової експертизи та наведено підстави її призначення. Проаналізовано форми залучення експерта до кримінального провадження. Ними є звернення сторони кримінального провадження до експерта та доручення йому слідчим суддею чи судом проведення експертизи.
 • Документ
  Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 76–84, 2016) Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213
  Здійснено аналіз положень кримінального процесуального законодавства України та деяких інших країн пострадянського простору, що стосуються початку досудового розслідування. Розглянуто думки науковців з питань, що досліджуються, та надано їх оцінку. Сформульовано та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення процесуальних норм, які стосуються предмета дослідження.
 • Документ
  Агентурно-розшукова діяльність міліції УСРР у 1920-ті роки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 84–95, 2016) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто досвід оперативно-розшукової діяльності міліції в Україні у період нової економічної політики. Проаналізовано правову основу організації карного розшуку, залучення для протидії злочинності агентури, інформаторів та використання інших негласних методів роботи.
 • Документ
  Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 214-222, 2016) Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016
  Розглянуто особливості системи підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу, визначено певні загальні риси цієї системи. На підставі аналізу особливостей підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони у різних країнах запропоновано шляхи впровадження зарубіжного досвіду в систему підготовки кадрів відповідних спецслужб України.
 • Документ
  Судоустрій на українських землях Російської імперії в першій половині XIX ст. (до судової реформи 1864 р.)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 20-27, 2016) Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V.
  Проаналізовано еволюцію та особливості судової системи на українських землях Російської імперії з початку XIX ст. і до судової реформи 1864 р., висвітлено юрисдикцію цих органів, недоліки тогочасного судоустрою.
 • Документ
  Наукова розробленість протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 95–103, 2016) Івашко, С. В.; Ivashko, S. V.
  Проаналізовано наукові праці з різних сфер юридичної науки, в яких вивчались окремі аспекти протидії злочинам на об’єктах залізниці або грабежам взагалі як різновиду злочинів. Визначено основні напрямки проведених досліджень, що безпосередньо або опосередковано стосуються проблематики протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці, а також констатовано відсутність монографічного дослідження з окресленої проблематики.
 • Документ
  Правова регламентація обмежень прав поліцейських у контексті прийняття на службу до Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 205-213, 2016) Худякова, О. В.; Khudiakova, O. V.
  Проаналізовано норми закону України «Про Національну поліцію» щодо встановлення обмежень прав поліцейських, обумовлених службою в Національній поліції України. Вивчається доцільність запровадження відповідних обмежень. Указується, що поліцейські, здійснюючи правоохоронну функцію держави, користуються широким колом владних повноважень, і якщо права цієї категорії працівників певним чином не обмежувати, то існує загроза виникнення конфлікту інтересів, корупційних проявів та зловживання владою працівниками поліції. Надано пропозиції з удосконалення національного законодавства, яке встановлює обмеження прав поліцейських, обумовлених відповідною службою.
 • Документ
  Охорона громадського порядку міліцією Харківщини в 20-х роках ХХ ст.
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 103–111, 2016) Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614
  Спираючись на нормативно-правові акти й архівно-документальний матеріал, досліджено діяльність міліції Харківщини в період її становлення та розвитку як штатного органу охорони громадського порядку, а саме в 20-ті роки ХХ ст. Зазначено, що в цей період неодноразово ухвалювалися рішення про звільнення міліції від невластивих їй функцій, однак все одно вона була перевантаженаними. За різнима оцінками, до 80 % усього обсягу проведеної роботи не стосувалися безпосередньо охорони громадського порядку, що, безумовно, мало негативнийвплив на станзабезпеченнягромадської безпеки.
 • Документ
  Проблеми формування національної армії в УНР (березень 1917 – квітень 1918 рр.)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 43–49, 2016) Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418
  Досліджено основні етапи та напрями національного військового будівництва доби Української Центральної Ради. Зазначено, що Лютнева революція 1917 року стала своєрідним каталізатором, який прискорив демократичні процеси в російській армії, дав поштовх стихійній українізації військових частин. З’ясовано позитивні т негативні наслідки демократизації та українізації армії, та ставлення керівництва УЦР до цих процесів і до створення національної армії. Охарактеризовано другий етап військового будівництва в Української Народної Республіці. Проаналізовано досвід формування національного війська в УНР. Зроблено висновок, що гарантом політичної, економічної, культурної незалежності держави має бути боєздатна, добре організована, належним чином озброєна армія, яка спирається на підтримку народу та захищає незалежність і територіальну цілісність України.
 • Документ
  Смертна кара у Давньому Римі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 38–43, 2016) Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X
  Досліджено процес становлення та розвитку одного з основних видів покарання у Давньому Римі  смертної кари. Показано, що вища міра покарання за порушення звичаїв, традицій та законів була розповсюджена у Давньому Римі. У період республіки, коли зберігались пережитки родового ладу, смертна кара поширювалась на усі верстви суспільства. За часів існування імперії покарання смертю застосовувалося здебільшого проти залежних верств населення і лише у виняткових випадках  проти тих, хто мав римське громадянство. Зроблено висновок, що у Давньоримській державі вищій мірі покарання надавали особливого значення. Але якщо в республіканський період її історії смертна кара вважалась одним із дієвих заходів, що здатний консолідувати тогочасне суспільство, то у період імперії покарання смертю стало видовищем та однією з передумов його розпаду.
 • Документ
  Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 111–120, 2016) Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; ResearcherID: J-6761-2016
  Проаналізовано особливості огляду засобів комп’ютерної техніки та сформульовано загальний порядок його проведення. Охарактеризовано основні види такого огляду, засоби комп’ютерної техніки, з якими доводиться стикатися правоохоронним органам. Проаналізовано головні проблемні моменти, які існують у досліджуваній сфері. Розкрито особливості роботи правоохоронних органів на підготовчих етапах, а також безпосередньо під час огляду. Акцентовано увагу на важливості збирання та документування волатильних даних, наведено два основні способи їх збирання. Окреслено особливості огляду мобільних засобів комп’ютерної техніки, наведено приклади.
 • Документ
  Сучасний стан правового регулювання протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 120–129, 2016) Морозова, Я. О.; Morozova, Ya. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7437-1993
  Визначено правовідносини, що притаманні процесу протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, та, враховуючи їх правову природу, виокремлено нормативно-правові акти, що є правовим підґрунтям їх існування. В результаті проведеного дослідження констатовано, що сучасний стан правового регулювання оперативнорозшукової протидії підрозділами кримінальної поліції характеризується наявністю як двосторонніх, так і багатосторонніх та різнопланових за своєю юридичною природою правовідносин, які регулюються великою кількістю нормативно-правових актів. The author has defined legal relations inherent to the process of combating organized crime of general criminal focus by criminal police units, in particular: legal relations arising between different criminal police units; legal relations arising in the course of realizing operative and search activities; legal relations arising between criminal police units and persons who are subjects of cultivation; legal relations arising between criminal police units and investigator; legal relations arising between criminal police units as a result of internal interaction; legal relations arising while checking compliance with the law within the implementation of operative and search criminal police units’ counteraction organized crime of regulatory authorities; legal relations arising between criminal police units and persons who secretly cooperate with them; legal relations arising between criminal police units as a result of external interaction.
 • Документ
  Поняття та основні виміри глобалізації як специфічної форми сучасного трансформаційного процесу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 50–58, 2016) Пампура, М. В.; Pampura, M. V.
  Розкрито сутність і зміст поняття «глобалізація». Розглянуто основні сучасні наукові підходи до вивчення процесу глобалізації як різновиду трансформаційного процесу. Визначено основні елементи глобалізації як специфічного трансформаційного процесу сучасної державно-правової дійсності, дано аналіз їх змісту і характерних особливостей.
 • Документ
  Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 151–159, 2016) Пчолкін, В. Д.; Іванцова, О. В.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Ivantsova, O. V.
  Розглянуто питання визначення криміналістичної характеристики злочинів як наукової категорії. Проаналізовано погляди науковців щодо поняття криміналістичної характеристики та встановлено особливості її складових елементів, характерних для злочинів у сфері економічної діяльності.
 • Документ
  Основні етапи розвитку криміналістичної техніки в експертних установах МВС України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 136–144, 2016) Перлін, С. І.; Perlin, S. I.
  Розглянуто поняття, класифікацію та систему криміналістичної техніки. Висвітлено поняття, структуру й основні завдання Експертної служби МВС України. Проаналізовано історію розвитку експертних підрозділів органів внутрішніх справ. Запропоновано авторську класифікацію етапів розвитку криміналістичної техніки в експертних установах МВС України.
 • Документ
  Ефективність здійснення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції за сучасного нормативно-правового регулювання
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 144–151, 2016) Попов, С. Ю.; Popov, S. Yu.
  Висвітлено нормативно-правове регулювання оперативної закупки в оперативно-розшуковому та кримінальному процесуальному законодавстві. Акцентовано увагу на основних суперечностях, пов’язаних із правовими колізіями, та їх впливі на ефективність застосування оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції. Обґрунтовано необхідність додаткового дослідження оперативної закупки з внесенням відповідних змін до законодавства та відомчої нормативно-правової бази. Указано на необхідність коригування підходів до проведення оперативної закупки через зміни злочинного середовища.
 • Документ
  Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 11–19, 2016) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  Досліджено стан сучасної системи підготовки кадрів для Національної поліції України. Визначено, що міжнародне співробітництво в галузі підготовки поліцейських кадрів є новим перспективним напрямком міжнародної взаємодії у сфері протидії злочинності. Встановлено, що в сучасних умовах швидкого розвитку інтеграційних процесів у світі та значного зближення країн у різних сферах суспільного життя виникає потреба вчити поліцейських працювати в умовах інтенсивного розвитку міжнародного співробітництва.
 • Документ
  Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 159–167, 2016) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Розглянуто проблемні питання подальшого вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності у зв’язку з наявними неточностями, прогалинами та неузгодженостями з чинним КПК України. Проаналізовано наявну законодавчу та нормативно-правову базу з указаних питань, надано авторську оцінку, пропозиції й рекомендації щодо врегулювання і законодавчого вирішення виявлених проблем.
 • Документ
  Окремі питання договорів про реорганізацію юридичної особи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 195–204, 2016) Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.
  Окреслено авторське бачення окремих проблемних питань, що мають місце у контексті укладення договорів під час реорганізації юридичної особи. Зауважено, що цивільне законодавство не лише не дає відповіді на проблемні питання укладення відповідних договірних конструкцій, але й взагалі не визначає їх правової природи, порядку укладення та виконання. Зроблено висновок, що включення договорів про реорганізацію юридичних осіб у структуру Цивільного кодексу України дозволить впорядкувати правове регулювання процесів реорганізації, послужить надійною гарантією захисту прав їх учасників (акціонерів) і кредиторів.
Сайт видання: http://visnyk.univd.edu.ua/