Форум права, 2018, № 1

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2018. - № 1. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2018-n-1.html.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Розробка та попередній розгляд законопроектів у комітетах Верховної Ради України
  (Форум права. - 2018. - № 1. – С.57- 65, 2018) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622
  Виконано аналіз конституційно-правових і процесуальних засад розробки та попереднього розгляду законопроектів у комітетах Верховної Ради України, визначено їх основні риси, сутність та значення, а також обґрунтовано пріоритетні напрямки удосконалення повноважень та діяльності парламентських комітетів у сфері законотворчості.
 • Документ
  Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу
  (Форум права. - 2018. - № 1. – С.95- 104, 2018) Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673
  Визначена сутність обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Розглянуто особливості оцінки слідчим суддею, судом вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкості покарання, що загрожує особі; віку та стану здоров’я підозрюваного, обвинуваченого; міцності його соціальних зв’язків; наявності у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; його репутації, майнового стану, наявності судимостей; дотримання ним умов застосованих раніше запобіжних заходів та інші обставини.
 • Документ
  О стандартах доказательства
  (Форум права. - 2018. - № 1. – С.88- 94, 2018) Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153; Тягло, О. В.
  Выполнено компаративное исследование стандартов доказательства, принятых в общей логике и в юриспруденции, а соответственно – в юридической логике. С этой целью проанализировано наследие Аристотеля, Г.В. Лейбница, Ч. Беккариа, А.Т. Деннинга и др. Показано, что в юриспруденции общелогический стандарт доказательства следует признать необходимым, но не достаточным. Поэтому здесь необходимо привлечение дополнительных юридических стандартов, например стандарта «вне разумного сомнения». В отличие от общелогического, принятые в юриспруденции стандарты доказательства имеют вероятностную природу. Предложены возможности гармонизации действующего законодательства, требуемой введением в Уголовный процессуальный кодекс Украины операции доказательства вне разумного сомнения.
 • Документ
  Засоби конкретизації норм права
  (Форум права. - 2018. - № 1. – С.23- 31, 2018) Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016
  Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності та сфер використання юридичної конкретизації. Сформульовано авторську дефініцію конкретизації норм права. Систематизовано засоби конкретизації норм права відповідно до основних правових форм діяльності держави.
 • Документ
  Вирішення конфліктів у традиційному суспільстві: єднання моралі і права
  (Форум права. - 2018. - № 1. – С.32- 35, 2018) Воропай, Т. С.; Voropay, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6170-5512
  Запропонована морально-правова інтерпретація ситуації конфлікту, описаного у книзі відомого антрополога Д. Даймонда «Світ позавчора». Мова йде про дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула дитина. Здійснено порівняльний аналіз механізмів залагодження конфлікту у традиційному суспільстві (Нова Гвінея), результатом чого стає відновлення відносин, та правових процедур сучасної держави, націлених передусім на пошук і покарання винуватця. Аргументовано, що деякі аспекти традиційного вирішення конфлікту можуть бути корисними для правових відносин сьогодення.
 • Документ
  Правочин, який вчинено під впливом помилки, обману (шахрайства)
  (Форум права. - 2018. - № 1. – С. 8-15, 2018) Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213
  Відбивається дискусійність дослідження питання щодо визначення юридичної природи волі та волевиявлення як умови дійсності правочину та їх місця в системі юридичних фактів. Автором проаналізовано кілька основних підходів до класифікації правочинів, які вчинено під впливом помилки, обману (шахрайства). Робиться висновок про необхідність чіткого розмежовувати помилки та обману (шахрайство) оскільки обман – це завжди результат навмисних дій однієї зі сторін. Запропоновано класифікувати помилку в правочинах наступним чином: помилка у характері правочину; помилка в предметі правочину (помилка в якості предмету); помилка в особі контрагента; помилка в праві. Запропоновано вважати, що обман може полягати: в активних діях сторони правочину; у пасивних діях недобросовісної сторони правочину, що утримується від дій, які він повинен був зробити.
 • Документ
  Дослідження органів публічної адміністрації в системі суб'єктів дозвільної діяльності в Україні
  (Форум права. - 2018. - № 1. - С. 42-49, 2018) Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218
  Підтримується широкий підхід до визначення категорії «органи публічної адміністрації» як системи органів державної, насамперед виконавчої, влади, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів, які з метою реалізації публічного інтересу відповідно до закону чи адміністративного договору наділяються делегованими повноваженнями у всіх сферах функціонування суспільства. Визначено систему органів публічної адміністрації, які є суб'єктами дозвільної діяльності. Досліджено органи публічної адміністрації як суб'єкти дозвільної діяльності, які беруть участь у реалізації державної політики у певних сферах розвитку суспільства.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/