Навчальні видання (Educational edition). УДК 61(07)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Антропологія: навчальний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Солохіна, Л. О.; Solokhina, L. O.
  Навчальний посібник розроблено відповідно до вимог державного освітнього стандарту й навчальної робочої програми з дисципліни «Антропологія» для студентів, як допомогу до засвоєння навчального матеріалу, побудованого на основі теоретичних знань з антропології. Посібник виконано на сучасному рівні в доступній формі, добре проілюстровано та пов'язано з контрольними питаннями для самоперевірки, тестовими та реферативними завданнями. Навчальний посібник складено та розроблено для студентів-психологів та викладачів ХНУВС.
 • Item
  Робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Еволюція, анатомія та фізіологія ЦНС»: навчально-методичний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Солохіна, Л. О.; Solokhina, L. O.
  Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до вимог державного освітнього стандарту й навчальної робочої програми з дисципліни «Еволюція, анатомія та фізіологія ЦНС» для студентів, як додаткову допомогу до засвоєння навчального матеріалу, побудованого на основі теоретичних знань з анатомії та фізіології ЦНС людини. Посібник виконано на сучасному рівні в доступній формі, добре проілюстровано та пов'язано з тестовими та практичними завданнями. Посібник складено та розроблено для студентів-психологів та викладачів ХНУВС.
 • Item
  Домедична підготовка : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 176 с., 2021) Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Ганжа, Т. В.; Ganzha, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564
  У навчальному посібнику висвітлено загальні питання порядку, прийомів і засобів надання домедичної допомоги постраждалим особами, які не мають медичної освіти та першими прибувають на місце події. Посібник буде корисним для курсантів, студентів і слухачів закладів вищої освіти системи МВС України, а також практичних працівників органів Національної поліції України.
 • Item
  Долікарська допомога : навчальний посібник
  (Суми: видав.-вироб. підприємство «Мрія», 2020. – 148 с., 2020) Білоус, Т. Л.; Bilous, T. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1977-8758
  У навчальному посібнику подані методичні рекомендації щодо організації долікарської допомоги при катастрофох, правового аспекту та надання долікарської допомоги при невідкладних станах різного походження. Відображений у цьому посібнику вступний курс спрямований на оволодіння знань, формування умінь та навичок щодо забезпечення повного та своєчасного проведення серцево-легеневої реанімації, зупинки кровотечі, накладання пов'язок, транспортної іммобілізації постраждалого та можливості практичного застосування із метою збереження життя.