Монографії (Monographs). УДК 33

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Розвиток відносин власності в Україні
  (Глобальні зміни розвитку суспільства на зламі тисячоліть: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2023. – С. 139-167, 2023) Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.
  Розкрито основи становлення відносин власності в Україні.
 • Документ
  Іноваційний розвиток регіонів України: заходи подолання інноваційної проблемності
  (Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком : моногр. - Харків: ТОВ "Діса Плюс", 2015. - С. 13-20, 2015) Жихор, О. Б.; Zhykhor, O. B.; Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250
  У наведеному розділі монографії розглянуто заходи подолання інноваційної проблемності в різних типах регіонів України з інноваційною проблемністю.
 • Документ
  Задачі вдосконалення моніторингу сільськогосподарських земель [: глава 16]
  (Научное окружение современного человека: Техника, информатика, архитектура, медицина, сельское хозяйство. – Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2019 г. – С. 177-182, 2020) Агаджанова, С. В.; Толбатов, А. В.; Толбатов, В. А.; Выганяйло, С. Н.; Vyhaniailo, S. M.; Виганяйло, С. М.; В'юненко, О. Б.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.
  Розглядається використання сучасних методів системи моніторингу сільськогосподарських земель, в томучислі з використанням автоматизованої інформаційної системи».Пропонується використовувати локальний та регіональний моніторинг повинен, який повинен вирішувати ряд задач та інформаційне забезпечення моніторингу земель сільськогосподарського призначення.
 • Документ
  Інтелектуальні рішення для систем моніторингу сільського господарства
  (Инновационная наука, образование, производство и транспорт: Техника и технологии, информатика, транспорт, архитектура: моногр. : Кн. 2 . Ч. 1. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 – С. 118-125, 2019) Агаджанова, С. В.; Ahadzhanova, S. V.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Ahadzhanov-Honsales, K. Kh.; Выганяйло, С. Н.; Vyhaniailo, S. M.; Виганяйло, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728; Въюненко, А. Б.; Viunenko, A. B.; Толбатов, А. В.; Tolbatov, A. V.; Толбатов, В. А.; Tolbatov, V. A.; Толбатов, С. В.; Tolbatov, S. V.
  Розглядається використання комп'ютернихтехнологійв інтелектуальномугосподарстві. Розглядається широкий спектр застосувань дистанційного моніторингу сільськогосподарськихпідприємств в тваринництвіта землеробстві. Надаються пропозиції вдосконалення системи моніторингу сільського господарства на основі IoT, що дає можливість знизити витрати, підвищити ефективність, підтримку прийняття оптимальних рішень.
 • Документ
  Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умовах соціального партнерства : колективна монографія
  (Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019. – 318 с., 2019) Кременчуцький інститут «Університет імені Альфреда Нобеля»; Татарінов, В. С.; Tatarinov, V. S.; ; Цимбалістова, О. А.; Tsymbalistova, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8565-3710; Яременко, В. А.; Yaremenko, V. A.; ; Корень, О. М.; Koren, O. M.; ; Заволока, Ю. М.; Zavoloka, Yu. M.; ; Малашенко, Ю. А.; Malashenko, Yu. A.; ; Єфременко, А. Г.; Yefremenko, A. H.; ; Сокуренко, П. І.; Sokurenko, P. I.; ; Сідненко, М. В.; Sidnenko, M. V.; ; Івко, А. В.; Ivko, A. V.; ; Татарінов, В. С.
  У монографії висвітлені питання інноваційного розвитку корпорацій машинобудування, облікового забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень, а також інноваційні технології формування сучасного спеціаліста. Окремий розділ присвячено проблемам германської філології. Колективна монографія підготовлена в світлі комплексної теми дослідження «Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умовах соціального партнерства» (номер державної реєстрації 0113U005759, 2013-2018) і розрахована на широке коло науковців, державних управлінців, економістів, викладачів та студентів.
 • Документ
  Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності : монографія
  (Суми : Мрія, 2019. – 184 с., 2019) Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928
  У монографії наведено теоретичне обґрунтування та запропоновано вирішення наукової задачі, що полягає в розробці науково-методичних засад і практичних рекомендацій щодо управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності. Монографію рекомендовано для фахівців у галузі фінансів, менеджменту на підприємстві, а також для студентів і аспірантів економічних спеціальностей, науковців і викладачів закладів вищої освіти.