Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 796(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Обґрунтування змісту і організації спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис.
    (Харків, 2008) Ярещенко, О. А.; Yareschenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572; Камаєв, О. І. - науковий керівник
    Дисертація присвячена дослідженню проблеми вдосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Мета дослідження полягає у теоретичному й експериментальному обґрунтуванні змісту й організації спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу. Наукова новизна полягає в тому, що вперше проведено комплексне дослідження змісту і організації спеціальної фізичної підготовки курсантів у вищих навчальних закладах МВС України в умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. В результаті виявлено недостатній рівень ефективності існуючої програми спеціальної фізичної підготовки курсантів. Встановлено значний внесок занять рукопашним боєм при формуванні професійно-важливих якостей курсантів, визначено ступінь впливу рухово-координаційних фізичних і психофізіологічних якостей курсантів на рівень їх спеціальної фізичної підготовленості. В результаті досліджень обґрунтовано диференційований підхід до побудови процесу навчання і методики навчання рукопашному бою в умовах масового навчання, використання засобів ЗФП і сформовані вимоги до їх вибору. Визначено ряд чинників, що впливають на успішність навчання спортсменів-початківців рукопашному бою.