Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 00

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Збірник нормативно-правових актів у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні
  (Харків : Право, 2019. – 880 с., 2019) Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Глібко, С. В.; Hlibko, S. V.; Токарєва, К. О.; Tokarieva, K. O.; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547
  У представленому збірнику відображена система законодавства у сфері наукової та науково-технічної діяльності України з урахуванням останніх змін. Зміст збірника викладений у логічній послідовності, кожен його розділ та параграф відповідає відокремленому питанню законодавчого регулювання наукової та науково-технічної діяльності в Україні: угоди між Україною та ЄС у сфері науки і техніки, питання організації наукової та науково-технічної діяльності в Україні, інноваційна діяльність в Україні, наукові та технологічні парки, державні інституції у сфері науки і техніки, державне фінансування наукової та науково-технічної діяльності, національне регулювання міжнародного співробітництва у науковій сфері, порядок здобуття наукових ступенів та вчених звань, порядок проходження атестації наукових установ та наукових працівників, питання оформлення прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, організації та проведення наукових конкурсів, надання державних премій для науковців, організація наукової та науково-технічної діяльності у наукових та науково-освітніх установах Міністерства внутрішніх справ України, державні стандарти у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Збірник нормативно-правових актів з питань наукової та науково-технічної діяльності буде корисним для науковців, керівників наукових установ, здобувачів наукових ступенів, службовців державного апарату у сфері науки та всіх, хто досліджує стан законодавства у цій сфері.
 • Документ
  Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів : довідник молодого вченого
  (Харків: ХНУВС, 2016. — 364 с., 2016) Байлов, А. В.; Bailov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Головко, О. М.
  У довіднику викладено порядок організації науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів, розроблений на підставі чинного законодавства і нормативно-правових актів Міністерства освіти та науки України, а також Міністерства внутрішніх справ України. Надано методичні поради щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідницьких, дисертаційних та інших робіт, рекомендації до їх написання та захисту, а також наведено вимоги. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання цих видів робіт курсантами, студентами, слухачами, аспірантами, ад’юнктами та докторантами. Для курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів вищих навчальних закладів України та всіх, хто цікавиться основами науково-дослідницької роботи.