Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2018, № 3 (82)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2019. - № 3 (82). - 120 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Організаційна структура державного органу: поняття, типологія та напрями застосування до системи Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 3 (82). – С. 40-54, 2018) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016
  Проаналізовано загальнотеоретичні підходи до визначення змісту й ознак організаційних структур державних органів, сформульовано ключові принципи формування організаційних структур. На підставі дослідження наукових праць з теорії державного управління, адміністративного права, менеджменту, публічного адміністрування сформульовано авторське визначення поняття «організаційна структура Національної поліції України». Узагальнено та систематизовано наукові погляди на типологію організаційних структур, їх особливості, переваги та недоліки. Визначено типи організаційних структур, за якими побудована система Національної поліції України, а також її центральний орган управління і територіальні органи.
 • Документ
  Поняття та класифікація повноважень Департаменту кіберполіції Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 3 (82). – С. 30-39, 2018) Береза, В. В.; Bereza, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5931-2194
  Окреслено етимологію правової категорії «повноваження». Зроблено висновок про її взаємозалежність із терміном «компетенція». Досліджено положення нормативно-правових актів на предмет висвітлення повноважень Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Наведено класифікацію повноважень Департаменту кіберполіції Національної поліції України з урахуванням основних напрямів діяльності досліджуваного органу державної влади. Сформульовано авторське визначення терміна «повноваження Департаменту кіберполіції Національної поліції України».
 • Документ
  1941 рік (довоєнне півріччя): зміни у структурі НКВС УРСР
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 3 (82). - С. 9-19, 2018) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто основні напрями організації та зміни у структурі наркомату внутрішніх справ в Україні у довоєнному півріччі 1941 року. Показано, як відбулося розділення наркоматів державної безпеки та внутрішніх справ, які функції покладалися саме на НКВС. Проаналізовано сутність цих змін, показано, як створювалися нові підрозділи міліції, зокрема органи боротьби з бандитизмом. Узагальнено дані про керівний склад НКВС УРСР і його обласних управлінь, охарактеризовано завдання, які ставилися перед наркоматом внутрішніх справ, відділами та відділеннями боротьби з бандитизмом.