Монографії (Monographs). УДК 31

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Безпека та довіра 2022 : за результатами досліджень 2013–2022 років, проведених у Харківській області : монографія
  (Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2023. – 136 с., 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності; Харківська обласна державна (військова) адміністрація; Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; Департамент науки і освіти; Соціологічна асоціація України; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Кузіна, І. І.; Kuzina, I. I.; Даниленко, І. В.; Danylenko, I. V.; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052; Марковська, Г. О.; Markovska, A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0547-4067; Сокуренко, В. В.; Сокуренко, В. В. - редактор
  Дослідження здійснено Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності) спільно із Харківською обласною державною (військовою) адміністрацією (департаментом оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами та департаментом науки і освіти), Соціологічною асоціацією України та Головним управлінням Національної поліції в Харківській області в межах комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020−2022 роки та Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки.
 • Документ
  Безпека та довіра 2021 : за результатами досліджень 2013-2021 років, проведених у Харківській області : монографія
  (Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. – 184 с., 2021) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Харківська обласна державна адміністрація; Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; Соціологічна асоціація України; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; Марковська, Г. О.; Markovska, A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0547-4067; Тріверді-Бейтман, Німа; Танкебе, Джастіс; Сокуренко, В. В. - редактор; Сокуренко, В. В.
  Презентовано результати досліджень громадської думки мешканців Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки й довіри до правоохоронних органів, здійснених Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) спільно із Соціологічною асоціацією України, Харківською обласною державною адміністрацією та Головним управлінням Національної поліції в Харківській області у 2013–2021 роках. Проаналізовано ключові показники ефективності роботи правоохоронних органів Харківщини та проблеми правоохоронної діяльності на місцевому рівні з точки зору громадськості, визначено очікування місцевих мешканців від правоохоронних органів, розглянуто проблеми взаємодії з поліцією. Видання містить емпіричні дані та практичні рекомендації, розраховані на реалізацію конкретних завдань у роботі поліції й інших правоохоронних органів для потреб місцевої громади.
 • Документ
  Молодь та наркотики – 2021: Результати моніторингу залежної поведінки серед молоді м. Харків 1995–2020 років та студентського модуля Українського лонгітюдного дослідження (ULS+): монографія
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 92 с., 2021) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Даниленко, Г. М.; Danylenko, A. V.; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052
  Подано результати соціологічного моніторингу розповсюдження залежної поведінки серед молоді м. Харків «Молодь та наркотики», який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ спільно із Соціологічною асоціацією України за підтримки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, та результати студентського модуля Українського лонгітюдного дослідження (ULS+), який проводиться паралельно з дослідженням «Молодь та наркотики». Проаналізовано ключові показники вживання та зловживання алкоголем, тютюном та наркотиками у молодіжному середовищі, розповсюдженості азартних ігор, використання комп’ютеру та інтернету, структури дозвілля молоді, булінгу, суїцидальної поведінки, психічних та поведінкових розладів тощо. Для працівників освіти, правоохоронних органів, медиків, науковців і всіх, кого цікавлять питання профілактики залежної поведінки.
 • Документ
  Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів 2020: За результатами досліджень 2013–2020 років, проведених у Харківській області: монографія
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 346 с., 2020) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Головне управління Національної поліції в Харківській області; Соціологічна асоціація України; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052; Кузіна, І. І.; Kuzina, I. I.; Даниленко, І. В.; Danylenko, I. V.
  Презентовано результати досліджень громадської думки мешканців Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки й довіри до правоохоронних органів, здійснених Харківським національним університетом внутрішніх справ (Науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) спільно із Соціологічною асоціацією України та Головним управлінням Національної поліції в Харківській області у 2013–2020 роках. Проаналізовано ключові показники ефективності роботи правоохоронних органів Харківщини з точки зору громадськості. Науковий звіт містить емпіричні дані та практичні рекомендації, розраховані на реалізацію конкретних завдань у роботі поліції й інших правоохоронних органів для потреб місцевої громади. Для працівників правоохоронних органів, науковців, журналістів і всіх, кого цікавлять питання правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Партнерство поліції і населення – засади взаємодії
  (Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. - Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. - Vol. 3. - P. 351-369, 2017) Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151
  Роботу присвячено проблемам побудови партнерських взаємовідносин поліції України з населенням. Доведена необхідність встановлення партнерських взаємовідносин між поліцією і населенням. Визначені поняття «взаємодія» та «партнерство». Показано, як змінювався рівень довіри населення за часів незалежності України до міліції/поліції. Визначені принципи взаємодії поліції з населенням, здійснено їх класифікацію. Окреслені нормативно-правові засади взаємодії поліції з населенням та напрямки їх удосконалення. Розглянуті форми взаємодії поліції з населенням. Запропоновані напрямками покращення взаємовідносин між поліцією і населенням.
 • Документ
  Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) [: монографія]
  (Київ: Видавець ПАРАПАН, 2002. - 352 с., 2002) Афонін, Е. А.; Afonin, E. A.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мартинов, А. Ю.; Martynov, A. Yu.; Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям; Ukrainian social innovation society; Від. інф.-бібл. забезпечення апарату Верховної Ради України; Information and library department of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine
  У монографії з використанням авторської концепції “універсального епохального циклу” аналізуються зміни, що їх зазнає соціально-історичний розвиток за умов формування глобальної цивілізації, зосереджується увага на перехідних коеволюційних за своїм характером процесах та новітніх тенденціях, що визначатимуть обличчя світу в XXI столітті. Для науковців, політиків і практиків-управлінців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться глобалістикою.
 • Документ
  Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід [: монографія]
  (Харків : Титул, 2008. - 504 с., 2008) Афонін, Е. А.; Afonin, E. A.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мартинов, А. Ю.; Martynov, A. Yu.; Укр. т-во сприяння соціальним інноваціям; Укр. технол. акад.
  У монографії висвітлюються теоретико-методологічні основи дослідження циклів соціального розвитку. Проаналізовано коло проблем історичної соціології, обґрунтовано «методологічне меню» для вивчення специфіки різних форм соціальної циклічності та розглянуто останню як універсальну характеристику становлення, функціонування та розвитку соціальних суб’єктів – людини, суспільства, людства. Розроблено та застосовано модель «універсального епохального циклу» до аналізу соціально-історичних процесів. У додатках подано тезаурус та інформацію про цикли національних історій країн світу. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історичною соціологією та циклами соціального розвитку.
 • Документ
  Суспільний розвиток від Різдва Христового = Social development AD [: монографія]
  (Київ: Парлам. вид-во, 2000. – 316 с., 2000) Афонін, Е. А.; Afonin, E. A.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мартинов, А. Ю.; Martynov, A. Yu.; Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям; Ukrainian social innovation society; Атлантична рада України; Atlantic council of Ukraine; Від. інф.-бібл. забезпечення апарату Верховної Ради України; Information and library department of the Secretariat of the Verkhovna Rada of Ukraine; Кухтін, В. В.
  Запропонована праця належить до рідкісних нині загальносоціологічних розробок у галузі концептуального аналізу всесвітньої історії, які після кризи марксистської і позитивістської моделей стають предметом зростаючого інтересу наукової громадськості. Автори працюють на перетині фундамен- тальної проблематики соціології та психології, історичної науки та соціальних форм економічного розвитку. Значну увагу приділено аналізу перехідних про- цесів, ключових і переломних циклів всесвітньої історії. Як аналітичний інструмент і засіб прогностики пропонується оригінальна модель універсального епохального циклу. Для дослідників, викладачів і студентів кафедр суспільних і гуманітарних дисциплін, усіх, хто цікавиться минулим, сучасним і майбутнім світового розвитку.
 • Документ
  Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області : монографія
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 360 с., 2017) Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Сокуренко, В. В. - редактор
  У монографії представлено результати досліджень громадської думки мешканців Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки та довіри до правоохоронних органів, здійснених Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) спільно з Головним управлінням Національної поліції в Харківській області у 2013–2017 роках. Проаналізовано ключові показники ефективності роботи правоохоронних органів Харківщини з точки зору громадськості. Монографія містить емпіричні дані та практичні рекомендації, розраховані на орієнтацію конкретних завдань у роботі поліції та інших правоохоронних органів на потреби місцевої громади. Для працівників правоохоронних органів, науковців, журналістів і всіх, кого цікавлять запитання правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Свобода пересування
  (Стан захищеності прав, основних свобод і соціальних гарантій працівників ОВС України: аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження [: моногр.]. - Київ: Агенство "Україна", 2008. - С. 34-37, 2008) Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300
  Автором проведене соціологічне дослідження серед працівників міліції можливості вільного пересування країною та вільного пересування за кордон.
 • Документ
  Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: методика та результати: монографія
  (Харків : ХІСД, 2008, 2008) Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Черноусов, А. М.; Chernousov, A. M.; Харківський інститут соціальних досліджень
  Видання знайомить читачів з результатами регіональних та загальнонаціональних соціологічних досліджень корупції в діяльності Державної автомобільної інспекції, проведених авторами у 2007-2008 рр. Подано результати аналізу: офіційних матеріалів та нормативної бази, що регламентує діяльність ДАІ МВС України; даних моніторингових опитувань водіїв Харківського регіону у 2007 та 2008 роках; даних соціологічного опитування населення України щодо поширеності корупції; поглиблених інтерв’ю з власниками автотранспорту.