2010

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти
  (Харків : ХНУВС, 2010. – 208 с., 2010) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології; Соціологічна асоціація України
  Збірка розглядає питання теорії девіантної поведінки, соціальної роботи з девіантами та профілактики девіантної поведінки.
 • Документ
  Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти
  (Харків : ХНУВС, 2010. – 332 с., 2010) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра прикладної психології
  Висвітлено актуальні проблеми теоретичних та прикладних досліджень у галузі психологічного забезпечення правоохоронної діяльності. Розглянуто питання професійно-психологічного відбору, профорієнтації та професійно-психологічної підготовки правоохоронців, соціально-психологічного супроводження оперативно-службової діяльності, психопрофілактичної роботи та гендерної рівності в силових структурах.
 • Документ
  Проблеми цивільного права та процесу
  (Харків : ХНУВС, 2010.- 456 с., 2010) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра цивільного права та процесу; Кафедра цивільно-правових дисциплін; Кафедра правових основ підприємницької діяльності
  Розглянуто сучасні проблеми цивільного права та процесу України.
 • Документ
  Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності
  (Харків : ХНУВС, 2010. – 248 с., 2010) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Розглянуто актуальні питання попередження злочинів суб’єктами ОРД на сучасному етапі.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2010. – 292 с., 2010-11-19) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності
 • Документ
  Дізнання та досудове слідство в органах внутрішніх справ: сучасний стан та шляхи удосконалення
  (Харків : ХНУВС, 2010. - 294 с., 2010-10-22) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання
  Висвітлюються сучасний стан дізнання та досудового слідства в органах внутішніх справ України, актуальні проблемні питання кримінально-правового, кримінального та криміналістичного циклів, а також точки зору щодо шляхів удосконалення роботи ОВС.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
  (Харків : ХНУВС, 2010. – 244 с., 2010-05-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших харківських ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • Документ
  Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2010. – 168 с., 2010) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник тез присвячено актуальним питанням розкриття та вирішення проблем інформатизації вищих навчальних закладів, бібліотек, а також розробці та запровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність органів внутрішніх справ України.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків : ХНУВС, 2010. – 240 с., 2010-06-05) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці відображені наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовчої діяльності, в першу чергу – ОВС України.