Форум права, 2019, № 4

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2019. - № 4. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2019-n-4.html

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Справедливість як метод цивілістики
    (Форум Права. – 2019. – № 4 (57). – С. 66-74, 2019) Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760
    Розглядається поняття справедливості як правового явища, яке знаходить своє відображення в нормативних вимогах цивільного (приватного) права і дослідницьких інструментах (методах) цивілістики. Вказується на неспроможність догматичного та порівняльного методів правових досліджень розпізнавати "належне" право, що викликає потребу віднайдення нових інструментів проведення цивілістичних розвідок. Показано, що справедливість є атрибутивною властивістю приватного права, що знайшла своє відображення у всіх його інститутах, починаючи від правосуб'єктних вимог, закінчуючи нормами про захист порушених суб'єктивних прав і інтересів. Справедливість же повинна цілеспрямовано застосовуватися як критерій правової достовірності не тільки приписів законодавства, судових рішень, але й дослідницьких висновків, тобто використовуватися як метод виявлення істинного права.