Навчальні видання (Educational edition). УДК 31(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Соціологія : навчально-методичний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Нечітайло, І. С.; Nechitailo, I. S.
  У навчально-методичному посібнику наведені теоретичні, методологічні та методичні матеріали, які дозволять організувати роботу здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з навчального курсу «Соціологія». Представлено короткий зміст навчального курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, питання і тести для самоконтролю, індивідуальні завдання, методичні поради з вивчення тем, питання для підготовки до заліку, термінологічний словник. Навчально-методичний посібник «Соціологія» рекомендується для використання в навчальному процесі викладачами і здобувачами закладів вищої освіти.
 • Документ
  Психіатрія та наркологія. Інструменти вимірювання залежностей : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 272 с., 2022) Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Виглазова, О. В.; Vyhlazova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9169-0964; Григорян, А. З.; Hryhorian, A. Z.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8388-3774; Гук, Г. В.; Guk, G. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2218-3314; Єфименко, С. О.; Yefimenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9791-2556; Засєда, Ю. І.; Zasieda, Yu. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7307-3591; Казаков, В. Є.; Kazakov, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0910-9315; Каніщев, А. В.; Kanishchev, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5075-7712; Кругляченко, О. Д.; Kruhliachenko, O. D.; Курило, В. О.; Kurilo, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6579-8306; Мосейко, О. В.; Moseiko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9408-2227; Сафонов, Д. М.; Safonov, D. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3654-5622; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Столяренко, А. М.; Stolyarenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0753-7367; Ткач, Б. М.; Tkach, B. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0895-7192; Чугунов, В. В.; Chugunov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9255-6465; Юрченко, О. Ю.; Yurchenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3586-5077; Харківський національний університет внутрішніх справ; Запорізький державний медичний університет; Університет Вейна; Мічиганський Університет; Сердюк, О. О.; Чугунов, В. В.
  Курс "Інструменти Вимірювання Залежностей" (Measurement of Substance Use and Abuse) розроблений для ознайомлення з широким спектром інструментів вимірювання залежної поведінки, методів їх конструювання і принципів застосування. Курс знайомить з етичними та правовими аспектами вимірювання та диагностики хімічних залежностей, сучасними підходами до класифікації поведінкових розладів внаслідок вживання хімічних речовин у DSM та МКХ, методичними та методологічними принципами вимірювання залежної поведінки, зокрема методами математичної статистики, що лежать в основі стандартизації та адаптації діагностичних методик (надійність, валідність, корреляційний та факторний аналіз), комплексними та специфічними інструментами діагностики та вимірювання залежної поведінки. В курсі наведено найбільш розповсюджені методики вимірювання та діагностики хімічних залежностей, а також інструкції щодо їх застосування та інтерпретації отриманих результатів. Цей курс є другим у навчальному циклі "Адиктивна поведінка", розрахований на вивчення після ознайомлення з вводним курсом "Методи дослідження залежностей". Курс створено в рамках українсько-американського проекту з розвитку інфраструктури наукових досліджень залежності в Україні «Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine» (4D43TW009310-05) під керівництвом Центру Залежностей Мічиганського Університету (США) за підтримки Міжнародного Центру Фогарті (FIC), Національного інституту здоров’я (NIH), Національного інституту алкогольної залежності та алкоголізму (NIAAA), Національного інституту наркотичної залежності (NIDA).
 • Документ
  Гендер у психологічних та соціологічних дослідженнях : навчальний посібник
  (Київ, 2015. - 148 с., 2015) Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134; Кобикова, Ю. В.; Kobykova, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1268-8397; Ламаш, І. В.; Lamash, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006; Форотинська, О. В.; Forotynska, O. V.; Чепіга, Л. П.; Chepiga, L. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2519-5698; Штриголь, Д. В.; Shtrygol, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7346-2677
  Навчальний посібник підготовлено з метою висвітлення ключових аспектів гедеру у професійній діяльності співробітників органів внутрішніх справ та сприяння впровадженнюкомплексного гендерного підходу у процесі викладання психологічних і соціологічних досциплін у вищих навчальних закладах МВС України. Посібник містить аналіз гендерних проблем як предмету міждисциплінарних досліджень, а також їх специфіку у різних суспільних сферах. Для курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України, а також для студентів вищих навчальних закладів юридичного і психологічного спрямування.
 • Документ
  Управлінське консультування: навч.-метод. посіб.
  (Харків: Форт, 2014. – 165 с., 2014) Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098
  Посібник складається з двох розділів, що становлять логічно завершені частини теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни «Управлінське консультування». Перший розділ присвячений аналізу сутності управлінського консультування як виду професійної діяльності, моделей та етапів консультування. В ньому також розглядаються важливі питання етики і професіоналізму фахівця з надання консультацій. У другому розділі висвітлюються проблеми, що виникають у практиці управлінського консультування в різних сферах. Призначено для студентів соціологічних факультетів, аспірантів, викладачів, а також фахівців-практиків у галузі кадрового менеджменту.