Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2023, Том 101, № 2 (Ч. 1)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2023, Том 101, № 2 (Ч. 1)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Статті збірника висвітлюють широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології та психології.
 • Документ
  Отримання поліцейськими практичних навичок із вогнепальною зброєю в сучасних реаліях та під час воєнного стану
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 351-361, 2023) Владимиров, М. В.; Vladymyrov, M. V.; Балац, А. О.; Balats, A. O.; Пустовий, Ю. Ю.; Pustovyi, Yu. Yu.; Підгайна, В. В.; Pidhaina, V. V.
  Проаналізовано підготовку поліцейських у поводженні з вогнепальною зброєю згідно з керівними документами, розробленими до початку повномасштабної російської агресії. Встановлено аспекти, які враховують досвід і знання кандидатів до Національної поліції перед навчанням у закладах вищої освіти МВС України. Досліджено напрями покращення якості отримання знань із вогневої підготовки, які впливають на готовність поліцейського до захисту країни. Розглянуто питання щодо сприяння патріотичному вихованню та розвитку спеціальних закладів освіти для підготовки майбутніх поліцейських.
 • Документ
  Значення комп’ютерних технологій при виявленні плагіату в наукових творах
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 334-350, 2023) Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.
  Статтю присвячено проблемним питанням використання комп’ютерних технологій при виявленні плагіату в наукових творах. Визначено, що проблема плагіату в науці – це не лише питання законодавства, а й прояв зневаги до наукової етики та норм моралі самими науковцями. Досліджено сутність і природу комп’ютерних технологій, їх значення при виявленні плагіату в наукових творах. Окреслено позитивні та негативні моменти при застосуванні комп’ютерних технологій антиплагіату, надано їм оцінку. Зауважено, що перевірка за допомогою онлайн-сервісів має низку суттєвих недоліків. Відповідно, результати обробки інформації за допомогою спеціалізованих програм і сервісів антиплагіату не можуть самостійно бути обставинами, що дозволяють зробити обґрунтовані висновки про наявність або відсутність у науковому творі плагіату.
 • Документ
  Слідчий експеримент при розслідуванні знищення або пошкодження майна
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 323-333, 2023) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.
  Запропоновано класифікацію слідчого експерименту на підставі участі/неучасті підозрюваного, потерпілого, свідка у слідчій дії та за метою проведення. Позитивні та негативні результати експерименту є основою для попередньої оцінки у формі категоричних або можливих суджень щодо обставин, які перевіряються. Достовірність чи ймовірність результатів визначається під час остаточної оцінки в сукупності з іншими доказами.
 • Документ
  Основи методики розслідування порушення законів і звичаїв війни
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 301-309, 2023) Хань, О. О.; Khan, O. O.; Маник, О. В.; Manyk, O. V.
  Розглянуто теоретичні передумови розроблення методики розслідування порушень законів і звичаїв війни. Обґрунтовано актуальність наукових розробок у цьому напрямі. На підставі визначення кримінально-правової класифікації злочинних діянь, що входять до поняття «порушення законів і звичаїв війни», зроблено висновки про доцільність побудови підвидових методик розслідування таких злочинів. Запропоновано типову структуру окремої методики розслідування порушення законів і звичаїв війни.
 • Документ
  Елементи криміналістичної характеристики погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 288-300, 2023) Федорищев, І. П.; Fedoryshchev, I. P.
  Проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних учених на процеси та механізми практичного застосування в повсякденній службовій діяльності елементів криміналістичної характеристики погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу. Досліджено нормативно-правову базу України, що регулює означені процеси. Розкрито сутність і мету необхідності чіткого визначення елементів криміналістичної характеристики погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу, охарактеризовано основні напрямки. Визначено юридичну природу та сутність, а також охарактеризовано структурні елементи криміналістичної характеристики погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу й окреслено можливі напрями вдосконалення правових механізмів під час документування злочинів згаданого виду.
 • Документ
  Про окремі аспекти визначення поняття "докази" та їх властивостей у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 276-287, 2023) Тесленко, І. О.; Teslenko, I O.; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.
  Досліджено положення чинного кримінального процесуального законодавства України, Європейської конвенції з прав людини (1950), рішень Європейського суду з прав людини, Римського статуту Міжнародного кримінального суду з питань визначення й уточнення поняття «докази», їх властивостей, процесуального механізму їх отримання та оцінки в умовах воєнного стану. Зазначено про необхідність відходу від формальної процедурної позиції, закріпленої в нормах Кримінального процесуального кодексу України, та надання судам гнучкості в питаннях прийняття й оцінки доказів для встановлення істини у справі.
 • Документ
  Використання спеціальних знань у процесі розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері виробництва споживчих товарів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 236-247, 2023) Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; Мурадли, А. І.; Muradly, A. I.
  Досліджено теоретичні, нормативно-правові та науково-методичні засади вико-ристання спеціальних знань у процесі розслідування кримінальних правопорушень. Проаналізовано погляди науковців, які здійснювали спроби сформулювати поняття «спеціальні знання», а також визначено недоліки нормативно-правового регулювання спеціальних знань у законодавчих актах України. Розглянуто зміст, обсяг та особли-вості застосування спеціальних знань у процесі розслідування кримінальних правопо-рушень у сфері виробництва споживчих товарів. Розроблено та запропоновано нау-ково- методичні рекомендації з підготовки та проведення судово-економічної, судово-товарознавчої, а такожкриміналістичної експертиз матеріалів, речовин та виробів, зокрема спиртовмісних сумішейі харчових продуктів. Зроблено висновок, що для ви-явлення та розслідування кримінальних правопорушень у зазначеній сфері необхідні не лише юридичні, а й спеціальні знання в галузі фінансів, ціноутворення, оподаткування, бухгалтерського обліку і особливо економічного контролю
 • Документ
  Підготовка об’єктів для експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: ситуаційний підхід
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 225-235, 2023) Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.
  Проаналізовано особливості вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Розроблено алгоритм дій під час вилучення, пакування та зберігання об’єктів залежно від визначених типових ситуацій, зокрема при виявленні незаконних посівів, нарколабораторій/наркопритонів, «закладок» або затриманні особи під час оперативної закупки. Надано рекомендації щодо поводження з наркотичними речовинами.
 • Документ
  Особливості розслідування шахрайств, що маскуються під оболонкою цивільних правовідносин
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 213-224, 2023) Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.
  Проаналізовано матеріали судово-слідчої практики, завдяки чому визначено недоліки в процесі доказування, для усунення яких у методиці розслідування шахрайств є доцільним виокремити три етапи. Зазначено, що кожен з етапів характеризується особливістю щодо тактичних завдань і засобів їх вирішення та є прийнятним для працівників практичних підрозділів і зрозумілим їм, оскільки пов’язаний із конкретними процесуальними особливостями їхньої роботи. Відзначено, що суди визнають законною підставою затримання особи, що підозрюється у вчинені шахрайства, тільки якщо зібрані докази використання обману або зловживання довірою під час заволодіння майном або правом на нього. Обґрунтовано необхідність спрощення процедури доказування у провадженнях про нескладні, дрібні кримінальні правопорушення щодо шахрайств та більш активного використання інституту укладення угод, передбачених ст. 468 Кримінального процесуального кодексу України.
 • Документ
  Проблеми взаємодії при розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 194-200, 2023) Дорошенко, Ю. К.; Doroshenko, Yu. K.
  Сучасні реалії та стан криміногенної обстановки в країні вимагають принципово нових підходів до взаємодії правоохоронних органів. Сьогодні взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами дедалі активніше здійснюється на всіх можливих рівнях: відомчому, міжвідомчому, міжнародному. Взаємодія при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень являє собою доволі складну й комплексну форму, яка передбачає реалізацію цілої низки взаємопов’язаних процесуальних та оперативно-розшукових дій і заходів, спрямованих на максимальні досягнення у кримінальному процесі. На основі аналізу нормативно-правових актів зроблено висновок, що чітка регламентація такої взаємодії відсутня.
 • Документ
  Деякі питання участі прокурора у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення: за матеріалами Європейського суду з прав людини
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 135-149, 2023) Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.
  У межах наукової праці здійснено аналіз рішень Європейського суду з прав людини в частині захисту основних прав особи у провадженні у справах про адміністративні правопорушення та залучення прокурора до участі в розгляді справи з метою забезпечення змагальності сторін і виконання відповідно до адміністративного законодавства свого основного призначення, що має прояв у здійсненні нагляду за додержанням і правильним застосуванням норм чинного законодавства. Запропоновано зміни до норм чинного законодавства щодо захисту основних прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про адміністративні правопорушення.
 • Документ
  Теоретико-правовий погляд на зміст об’єктивної сторони ст. 178 КУпАП: теза, антитеза, аргументи, демонстрація
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 124-134, 2023) Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.
  Стаття побудована відповідно до елементів логічної операції «доведення», що включає в себе такі елементи: теза (не можна притягувати особу до адміністративної відповідальності за порушення ст. 178 КУпАП за розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у громадських місцях); антитеза (положення про можливість притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення ст. 178 КУпАП за розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у громадських місцях на підставі застосування аналогії закону); аргументи, що свідчать про хибність антитези; демонстрація, яка передбачає підтвердження тези.
 • Документ
  Завдання фінансово-правового захисту військовослужбовців в умовах воєнного стану
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 114-123, 2023) Крет, Ю. М.; Kret, Yu. M.
  Розглянуто завдання та особливості фінансово-правового регулювання особливих соціальних прав військовослужбовців в умовах воєнного стану в Україні. Визначено, що фінансово-правовий захист військовослужбовців направлений на матеріальне забезпечення всього комплексу заходів із соціальної політики держави за рахунок бюджетних коштів. Проаналізовано структуру видатків Державного бюджету України. Доведено потребу вдосконалення бюджетного фінансування соціальних прав військовослужбовців із метою їх правового та соціального захисту. Визначено актуальні напрями реформування фінансово-правового захисту військовослужбовців на підставі вдосконалення правових засад проведення бюджетного процесу та повноважень його учасників.
 • Документ
  Дієвість інституту забезпечення позову шляхом зупинення дії індивідуального акта чи нормативно-правового акта
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 104-113, 2023) Клубань, М. В.; Kluban, M. V.; Панова, І. В.; Panova, I. V.
  Проаналізовано норми Кодексу адміністративного судочинства України та практику Верховного Суду щодо застосування заходу забезпечення позову шляхом зупинення дії правового акта, виявлено неоднозначну практику застосування норм Кодексу та проблемні питання, з якими стикаються учасники судового процесу на практиці при застосуванні норм права, запропоновано шляхи вирішення описаних у науковій статті проблем.
 • Документ
  Принципи адміністративного судочинства в новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 96-103, 2023) Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.
  Статтю присвячено науково-теоретичному дослідженню сучасної системи принципів адміністративного судочинства в оновлених умовах розвитку української держави, виходячи з потреб якісного забезпечення та реалізації законних прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Проаналізовано нормативні приписи адміністративно-процесуального законодавства, положення доктрини адміністративного процесуального права щодо визначення сутності і значення основних засад, які, з одного боку, визначають характер, побудову, соціальну спрямованість і основні властивості правового регулювання цієї галузі права, а з іншого – створюють належні організаційні та функціональні умови для реалізації адміністративно-процесуальної діяльності учасників судового процесу та адміністративного суду. Сформульовано наукові висновки з обраної тематики, корисні для теорії адміністративного процесуального права в цілому.
 • Документ
  Особливості діяльності деяких правоохоронних органів: національний та зарубіжний досвід
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 84-95, 2023) Голуб, М. В.; Holub, M. V.; Токарєва, К. О.; Tokarieva, K. O.
  У роботі досліджено особливості й сучасні тенденції розвитку правоохоронних систем деяких країн Європи, США та Японії щодо заходів, спрямованих на забезпечення належного стану публічної безпеки та охорони публічного порядку. Враховуючи міжнародний досвід, надано пропозиції щодо вдосконалення основних напрямів діяльності правоохоронних органів системи МВС України.
 • Документ
  Органи місцевого самоврядування та військові адміністрації: актуальні проблеми функціонування в умовах воєнного стану
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 76-83, 2023) Говоров, В. С.; Hovorov, V. S.
  Статтю присвячено дослідженню проблем функціонування органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій в умовах воєнного стану. Проаналізовано правові наслідки, коли за наявності органів місцевого самоврядування створюються військові адміністрації та їм передаються повноваження органів місцевого самоврядування. У результаті проведеного дослідження визначено коло правових проблем, з якими стикаються органи місцевого самоврядування та військові адміністрації за умови одночасного існування.
 • Документ
  Проблемні аспекти визнання дитини постраждалою від домашнього насильства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 67-75, 2023) Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; Король, О. В.; Korol, O. V.
  Розглянуто проблемні питання, пов’язані з оформленням процесуальних документів, а також із розглядом у судовому порядку справ про адміністративні правопорушення за вчинення домашнього насильства, свідком (очевидцем) якого є дитина. Проаналізовано положення міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих в Україні, які направлені на захист дитини від проявів домашнього насильства. Доведено, що в разі виявлення дитини, яка стала свідком вчинення домашнього насильства, важливо враховувати не лише факт її присутності, а й здатність усвідомлювати значення такої події.
 • Документ
  Централізоване і локальне правове регулювання трудових відносин: проблеми співвідношення та розвитку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 1. - С. 52-66, 2023) Венедіктов, В. С.; Venediktov, V. S.; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.
  Досліджено сучасний стан централізованого і локального правового регулювання трудових відносин в Україні та виявлено його недоліки. Проаналізовано погляди науковців щодо сутності централізованого і локального правового регулювання трудових відносин. Доведено, що централізоване правове регулювання трудових відносин в Україні повинно базуватися на сучасному кодифікованому нормативно-правовому акті, який має забезпечувати повноцінне комплексне регулювання трудових відносин, реалізацію та захист прав працівників, дотримання інтересів роботодавців, а також сприяти розвитку локальної нормотворчості. Обґрунтована потреба в розвитку колективного договірного регулювання трудових відносин.