2016

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 18
 • Документ
  Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції
  (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – 328 с., 2016) Харківський національний університет внутрішніх справ; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
  Збірник містить тези доповідей учасників ІХ Міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, лінгвістики, освіти, євроінтеграції на шляху сучасного державотворення в Україні.
 • Документ
  Сучасні проблеми фінансового моніторингу
  (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – 236 с., 2016-12-08) Міністерство освіти і науки України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; Навчально-методичний відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, органів державного контролю, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Проблеми кримінального процесуального законодавства та шляхи їх розв’язання. Частина 1
  (Харків : Харків. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. - 136 с., 2016-11-23) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвяченні розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної і правозастосовної діяльності при застосуванні чинного КПК України та нагальні проблеми і шляхи його вдосконалення на сучасному етапі реформування системи правоохоронних органів і суду України. Збірник буде цікавим для науковців, правоохоронців практиків, ад’юнктів, аспірантів, здобувачів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Документ
  Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті)
  (Харків, 2016. - 76 с., 2016-05-27) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство освіти і науки України; Кафедра українознавства; Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6
  Матеріали круглого столу присвячені 60-річчю від дня народження та 100-річчю із дня смерті видатного письменника, вченого, громадського діяча Івана Франка. У збірнику представлені наукові повідомлення вчених, фахівців з літературознавства, історії, культури, що розкривають різні аспекти творчої та громадсько-політичної діяльності видатного українського діяча.
 • Документ
  Сучасні пріоритети в діяльності поліції (зарубіжний досвід)
  (Харків : ХНУВС, 2016. – 112 с., 2016-04-21) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра іноземних мов
  Учасники конференції розглядають широке коло питань у сфері підготовки кваліфікованих поліцейських кадрів в закордонних країнах: загальну стратегію підготовки поліцейських в окремих державах, різноманітні підходи до організації роботи за цим напрямком, новітні тенденції навчання поліцейських, структуру навчальних закладів та організацію процесу навчання, методику формування професійно релевантних вмінь та навичок, форми та засоби підвищення кваліфікації, спеціалізовану підготовку фахівців за різними напрямками діяльності поліції, соціальну спрямованість роботи поліцейських, вимоги до кандидатів на навчання.