2016

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції
  (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – 328 с., 2016) Харківський національний університет внутрішніх справ; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
  Збірник містить тези доповідей учасників ІХ Міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, лінгвістики, освіти, євроінтеграції на шляху сучасного державотворення в Україні.
 • Документ
  Сучасні проблеми фінансового моніторингу
  (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – 236 с., 2016-12-08) Міністерство освіти і науки України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; Навчально-методичний відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, органів державного контролю, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Проблеми кримінального процесуального законодавства та шляхи їх розв’язання. Частина 1
  (Харків : Харків. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. - 136 с., 2016-11-23) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвяченні розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної і правозастосовної діяльності при застосуванні чинного КПК України та нагальні проблеми і шляхи його вдосконалення на сучасному етапі реформування системи правоохоронних органів і суду України. Збірник буде цікавим для науковців, правоохоронців практиків, ад’юнктів, аспірантів, здобувачів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Документ
  Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті)
  (Харків, 2016. - 76 с., 2016-05-27) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство освіти і науки України; Кафедра українознавства; Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6
  Матеріали круглого столу присвячені 60-річчю від дня народження та 100-річчю із дня смерті видатного письменника, вченого, громадського діяча Івана Франка. У збірнику представлені наукові повідомлення вчених, фахівців з літературознавства, історії, культури, що розкривають різні аспекти творчої та громадсько-політичної діяльності видатного українського діяча.
 • Документ
  Сучасні пріоритети в діяльності поліції (зарубіжний досвід)
  (Харків : ХНУВС, 2016. – 112 с., 2016-04-21) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра іноземних мов
  Учасники конференції розглядають широке коло питань у сфері підготовки кваліфікованих поліцейських кадрів в закордонних країнах: загальну стратегію підготовки поліцейських в окремих державах, різноманітні підходи до організації роботи за цим напрямком, новітні тенденції навчання поліцейських, структуру навчальних закладів та організацію процесу навчання, методику формування професійно релевантних вмінь та навичок, форми та засоби підвищення кваліфікації, спеціалізовану підготовку фахівців за різними напрямками діяльності поліції, соціальну спрямованість роботи поліцейських, вимоги до кандидатів на навчання.
 • Документ
  Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми
  (Харків : ХНУВС, 2016.– 402 с., 2016-11-25) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: правоохоронна функція сучасної держави; ґенеза правоохоронної функції держави; конституційно-правові засади реалізації правоохоронної функції держави; порівняльно-правовий аналіз здійснення правоохоронної функції держави у різних типах правових систем; суб’єкти здійснення правоохоронної діяльності; міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності; гармонізація законодавства європейських держав у сфері правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики
  (Харків : ХНУВС, 2016. – 316 с., 2016-12-20) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі судової експертизи та криміналістики, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються теоретичних питань розвитку судової експертизи, проблем розвитку криміналістичної експертизи, наукових досягненнь та внесків Заслуженого професора М. С. Бокаріуса у розвиток теорії та практики судової експертизи та криміналістики, напрямів розвитку судово-медичної експертизи, тенденцій розвитку криміналістичної науки.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції
  (Харків : ХНУВС, 2016. — 292 с., 2016-04-15) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Збірник матеріалів науково-практичної конференції висвітлює широке коло актуальних проблем чинного законодавства у сфері протидії корупції в Україні, а також інших зарубіжних країнах; теорію кримінального права і практику його застосування в частині боротьби з неправомірною вигодою та іншими видами зловживань службовими особами; результати пошуку рішень з актуальних питань протидії корупції та профілактичної роботи з населенням. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами запобігання та протидії корупції.
 • Документ
  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
  (Харків, 2016.– 472 с., 2016-11-18) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави; сучасні проблеми правової системи України; протидія злочинам правоохоронними органами; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.
 • Документ
  Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення
  (Харків : ХНУВС, 2016-10-28) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам сфери дії трудового права та права соціального забезпечення, зокрема правовому регулюванню відносин з проходження служби державними службовцями та службовцями правоохоронних органів; відносин із застосування праці членами господарських товариств, виробничих кооперативів, фермерських господарств тощо. Для науковців, працівників органів праці та соціального захисту, державних службовців та службовців правоохоронних органів.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
  (Харків, 2016) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • Документ
  Проблеми цивільного права та процесу
  (Харків : ХНУВС, 2016. – 400 с., 2016-05-27) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра цивільного права та процесу; Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін; Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України»
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Документ
  Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2016. – 175 с., 2016-05-20) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Департамент патрульної поліції України; Кафедра спеціальної фізичної підготовки
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Збірник буде корисним для науковців, правоохоронців- практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів ВНЗ.
 • Документ
  Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції
  (Харків : ХНУВС, 2016. – 192 с., 2016-05-19) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Університет Англія Раскін; Празький інститут досліджень з питань безпеки (PSSI); Чеське кримінологічне товариство; Харківський міський осередок громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права»; Criminological Association of Ukraine
  У збірнику представлені тези наукових доповідей учених, фахівців із кримінального права та кримінології, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів та слухачів з України, США, Великої Британії, Західної Австралії, Іспанії, Білорусі, присвячені проблемам протидії злочинності та боротьби з нею, вдосконалення національного законодавства, його наближення до кращих європейських стандартів.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків: ХНУВС, 2016. – 200 с., 2016) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності. Для науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
 • Документ
  Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України
  (Харків, 2016. – 208 с, 2016-04-08) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику понад 75 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного забезпечення правоохоронної діяльності в сучасних умовах. Надано низку пропозицій щодо вдосконалення психологічної роботи в правоохоронних органах.
 • Документ
  Національні та міжнародні механізми захисту прав людини
  (Харків, 2016. – 216 с., 2016-04-20) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник склали тези наукових доповідей учасників всеукраїнського круглого столу, присвяченого проблемам захисту прав і свобод людини. Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів юридичних вузів.
 • Документ
  Бочаровські читання
  (Харків, 2016. – 336 с., 2016) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  До збірника включено матеріали третьої науково-практичної конференції з міжнародною участю, які пов’язані з науковими інтересами та напрямками досліджень Світлани Петрівни Бочарової, її колег та учнів у таких галузях психології, як загальна психологія, історія психології, юридична психологія та судово-психологічна експертиза, соціальна психологія, соціальна робота, психологія управління, педагогічна та вікова психологія, спеціальна психологія і психологія діяльності в особливих умовах. Матеріали будуть корисними для викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей, практичних психологів, вихователів, соціальних та медичних працівників.