Дисертації (Thesis). УДК 37(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Формування професійної культури майбутніх бакалаврів банківської справи в освітньому середовищі закладу вищої освіти : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Михайлюк, Н. В.; Mykhailiuk, N. V.; Будянська, В. А. - науковий керівник
  Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування професійної культури майбутніх бакалаврів банківської справи в освітньому середовищі закладу вищої освіти.
 • Документ
  Тенденції розвитку інноваційних шкільних мереж у США в кінці ХХ – на початку ХХІ століття : дисертація
  (Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А. C. Макаренка, 2019) Самойлова, Ю. І.; Samoilova, Yu. I.; Самойлова, Ю. И.; Сбруєва, А. А. - науковий керівник
  У дослідженні з’ясовано тенденції розвитку інноваційних шкільних мереж (ІШМ) у США в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Виявлено стан розробленості досліджуваної проблеми у вітчизняній науковій думці. Доведено наявність у досліджуваній сфері розвиненого міждисциплінарного дискурсу, що включає дослідження в галузі соціальної філософії, політології, освітньої інноватики, освітнього менеджменту, дидактики, професійної педагогіки, порівняльної педагогіки. Виокремлено та схарактеризовано такі аспекти розгляду ІШМ як освітнього феномену: теоретико-методологічний, соціально-філософський, освітньо-політичний, управлінський, дидактико-технологічний, професійно-педагогічний та порівняльно-педагогічний. Деталізовано стан розроблення досліджуваної проблеми у вітчизняних порівняльно-педагогічних дослідженнях і, зокрема, у порівняльно-педагогічній американістиці. Констатовано відсутність у вітчизняній педагогічній компаративістиці цілісних досліджень тенденцій розвитку інноваційних шкільних мереж у США.