Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2018, № 2 (81)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2018. - № 2 (81). - 116 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Про розуміння доведення в англо-американському праві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2018. - № 2 (81). - С. 13-27, 2018) Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
  Розвідку присвячено експлікації розуміння доведення в англо-американському праві через дослідження його еволюції і сучасного стану. Для досягнення цієї мети виконано порівняльний аналіз споріднених фрагментів низки видань юридичного словника Блека. З’ясовано осердя кластера понять і відповідних термінів, у яких розуміється та висловлюється доведення. Показано, що він сформувався і розвивається щонайменше у трьох вимірах: логічному, юридичному та риторичному. Якщо наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століття у цьому кластері превалювало те, що лежить у логічному і юридичному вимірах, то з другої половини минулого століття спостерігається експансія змісту риторичного виміру через, принаймні, часткове витискування логічного.
 • Документ
  Перспективи впровадження програмного комплексу «Система управління персоналом Національної поліції України» в діяльність Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2 (81). - С.66-72, 2018) Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9824-7102
  Питання кадрового забезпечення й управління персоналом Національної поліції України завжди були актуальними у правовій науці. Запропоновано ефективний спосіб їх вирішення шляхом застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій на прикладі конкретного програмного продукту. Розглянуто поточний стан і перспективи впровадження програмного комплексу «Система управління персоналом Національної поліції України» в діяльність Національної поліції України.
 • Документ
  Дослідження професором П. П. Цитовичем (1843–1913) цивільно-правових відносин доби Київської Русі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2 (81). - С.46-54, 2018) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Проаналізовано творчий доробок професора Харківського, Київського, Одеського та Петербурзького університетів П. П. Цитовича стосовно деяких аспектів права Київської Русі. Основну увагу приділено його науковим поглядам щодо сімейно-шлюбних відносин і спадкового права в давньоруському законодавстві та порівнянню положень дослідження вченого з думками інших істориків права тих часів.
 • Документ
  Банківська діяльність як об’єкт адміністративно-правової охорони
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2(81). - С.28-37, 2018) Букрєєв, М. Ю.; Bukreev M. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9863-3660
  Уперше банківську діяльність проаналізовано як об’єкт адміністративно-правової охорони. Висвітлено використання понять «охорона» й «адміністративно-правова охорона» в контексті їх здійснення стосовно банківської діяльності, розкрито основи адміністративно-правового (національного й міжнародного) регулювання охорони відносин у сфері банківської діяльності та зміст адміністративно-правової охорони відносин у сфері банківської діяльності. Відзначено, що в Україні створено розгалужену систему банківського законодавства з правових норм, що врегульовують банківську діяльність, яка потребує правової охорони.
 • Документ
  Освітня послуга як об’єкт цивільних прав
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2 (81). - С.55-65, 2018) Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760
  Розглянуто особливості освітньої послуги як об’єкта цивільних прав. Зазначено, що власне освітньою послугою слід розцінювати правову поведінку виконавця цієї послуги, спрямовану на формування певних соціальних якостей у суб’єкта навчально-виховного впливу.