2023

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-12-07) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів та науковців Харківського національного університету внутрішніх справ та інших закладів вищої освіти України, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів захисту та дотримання прав громадян органами Національної поліції під час дії правового режиму воєнного стану.
 • Документ
  Психологічні читання : том 1
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-12-01) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра соціології та психології; Науковий парк «Наука та безпека»
  Збірник містить тези доповідей і статті учасників ІХ науково-практичної конференції молодих вчених «Психологічні читання» із проблематики психологічних досліджень і практичної психології.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-12-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 6; Кафедра кібербезпеки та DATA-технологій
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для інформаційно-аналітичних підрозділів правоохоронних органів.
 • Документ
  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-12-01) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»; Консультативна місія Європейського Союзу
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямами: державний суверенітет України, безпека та правопорядок; правові й організаційні проблеми протидії злочинам правоохоронними органами; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання; гуманітарні аспекти соціального розвитку держави.
 • Документ
  Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-11-24) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»; Факультет № 1
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних і закордонних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються теоретичних питань кримінального процесу на сучасному етапі розвитку правової системи, актуальних проблем досудового розслідування, проблем криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, а також сучасних тенденцій розвитку судової експертизи.
 • Документ
  Актуальні проблеми адміністративно-деліктного права України
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра адміністративного права та процесу факультету № 1; Науковий парк «Наука та безпека»
  Збірник містить наукові розробки науковців, докторантів, аспірантів, адюнктів, магістрів і курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших закладів вищої освіти Украї ни, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів розвитку адміністративно-деліктного права України.
 • Документ
  Національна безпека України в умовах воєнного стану: виклики та реалії сьогодення
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-10-18) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра теорії та історії держави і права факультету № 1; Кафедра конституційного і міжнародного права факультету № 4
  Надано збірник матеріалів круглого столу "Національна безпека України в умовах воєнного стану: виклики та реалії сьогодення".
 • Документ
  Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану
  (Чернігів : Академія ДПтС, 2023. - 448 с., 2023) Академія державної пенітенціарної служби; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національна академія Національної гвардії України; Львівський державний університет внутрішніх справ; Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Донецький державний університет внутрішніх справ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України; НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПРН України; Національний університет «Одеська юридична академія» Дунайський інститут; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; Державний науково-дослідний інститут МВС України; Північноукраїнський інститут імені героїв Крут ПРАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»
  До збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції увійшли публікації вітчизняних та зарубіжних учених і практиків, здобувачів вищої освіти, що присвячені актуальним питанням галузевих юридичних наук, соціально-гуманітарним проблемам суспільства та розвитку освіти, питанням розвитку особистості, психолого-педагогічним та соціально-виховним аспектам роботи з особистістю в сучасних умовах, суспільним та культурним явищам в українському і світовому просторі в умовах воєнного стану. Для наукових, науково-педагогічних працівників, практиків, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-05-19) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
  Збірник містить тези доповідей учасників ХІV Міжнародної науковопрактичної конференції «Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, лінгвістики, освіти, євроінтеграції на шляху сучасного державотворення в Україні.
 • Документ
  Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-05-31) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми; кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні аспекти протидії цьому негативному явищу; розглянуто відповідний міжнародний досвід, а також кадрове забезпечення правоохоронних органів. Досліджено використання інформаційних технологій і технічних засобів у протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми.
 • Документ
  Авіація, промисловість, суспільство
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-05-18) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень учених, здобувачів вищої освіти, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-05-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  Розглянуто актуальні питання сучасної науки у сфері теорії та практики правоохоронної діяльності; євроінтеграційних процесів та інтеграційного розвитку країни; cучасних інформаційних технологій в діяльності поліції; права та юридичної психології. Видання призначене для науковців, викладачів та здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-05-26) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 3; Науковий парк «Наука та безпека»
  До збірника увійшли праці науковців, правоохоронців-практиків, курсантів, студентів, викладачів закладів вищої освіти, оприлюднені на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану» (м. Харків, 26 травня 2023 р.) і присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України.
 • Документ
  Проблеми цивільного права та процесу
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-05-19) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного та цивільного процесуального права.
 • Документ
  Проблеми сучасної поліцеїстики
  (Вінниця : ХНУВС, 2023. – 208 с., 2023-05-11) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  Розглянуто актуальні проблеми становлення та розвитку сучасної поліцеїстики, науково-правові засади та особливості підготовки і діяльності працівників Національної поліції України у воєнний час.
 • Документ
  Діяльність органів правопорядку під час та після збройних конфліктів (зарубіжний досвід)
  (Вінниця : ХНУВС, 2022. – 308 с., 2023-04-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»; Кафедра іноземних мов факультету № 4
  Збірник містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду діяльності органів правопорядку під час та після збройних конфліктів. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела англійською та німецькою мовами. Матеріали конференції сприятимуть вдосконаленню та підвищенню ефективності діяльності вітчизняних працівників поліції.
 • Документ
  Питання сучасної науки і права
  (Суми: СФ ХНУВС, 2023. – 300 с., 2023-04-21) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна
  Матеріали конференції містять тези доповідей учасників ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти «Питання сучасної науки і права» із проблем юриспруденції, філософії, історії, економіки, освіти на шляху розбудови державності України.
 • Документ
  Особистість, суспільство, війна
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023-04-07) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У матеріалах конференції проаналізовано актуальні психологічні питання украї нського суспільства, яке переживає стан віи ни. Розглянуто вплив агресивних інформаційних і психологічних технологій на особистість та засоби ефективної протидії ним, особливості надання психологічної допомоги та психологічної підтримки в умовах війни. Розкрито засади психологічного забезпечення сектору безпеки та оборони України, представлено широкии спектр наукових розробок вітчизняних та зарубіжних дослідників у царині права та психології.
 • Документ
  Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри
  (Вінниця : ХНУВС, 2023. – 292 с., 2023-04-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику представлено тези наукових доповідей авторів з різних регіонів України – праці вчених-правників, фахівців з кримінології, кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу, криміналістики та судової експертології, інших галузей наукового знання, а також здобувачів освіти. У тезах доповідей висвітлено широке коло питань, повʼязаних з актуальними проблемами протидії злочинності в умовах війни у глобальному, регіональному та національному вимірах.
 • Документ
  Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України
  (Вінниця : ХНУВС, 2023. – 236 с., 2023-03-24) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику понад 120 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання психолого-педагогічної підготовки поліцейських, практичних працівників поліції, особливу увагу приділили соціально-психологічному забезпеченню правоохоронної діяльності в сучасних умовах. Надано низку пропозицій щодо вдосконалення психоло-гічної роботи в підрозділах Національної поліції України.