Samoarkhivatsiia vchenykh KhNUVS

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 2578
 • Документ
  Роль цифрової криміналістики в розслідуванні кіберзлочинів
  (2024-05-17) Зінченко, Данііл; Джафарова, Олена
  Цифрова криміналістика, також відома як комп'ютерна криміналістика, є важливим інструментом у розслідуванні кіберзлочинів. Ця галузь включає в себе процес виявлення, збирання, збереження, аналізу та представлення цифрових доказів, які можуть бути використані у судових розглядах. Розвиток технологій та інтернету призвів до зростання кількості кіберзлочинів, таких як хакерство, крадіжка особистих даних, шахрайство з кредитними картками, поширення шкідливого програмного забезпечення та інші. Це, в свою чергу, підвищило попит на кваліфікованих фахівців у галузі цифрової криміналістики. Однією з основних задач цифрової криміналістики є виявлення джерела кіберзлочину. Це включає в себе аналіз лог-файлів, мережевого трафіку, електронної пошти, соціальних мереж та інших цифрових слідів, які можуть вказувати на злочинця. Наприклад, аналіз лог-файлів серверів може допомогти відстежити дії хакера, виявити слабкі місця в системі безпеки та запобігти майбутнім атакам. Іншою важливою складовою цифрової криміналістики є збирання та збереження доказів. Це критичний етап, оскільки неправильне поводження з цифровими доказами може призвести до їх недійсності у суді. Криміналісти використовують спеціалізоване програмне забезпечення та обладнання для копіювання даних, щоб зберегти їх оригінальний стан і запобігти будь-яким змінам. Аналіз цифрових доказів включає в себе різноманітні методи, такі як відновлення видалених файлів, дешифрування зашифрованих даних, аналіз метаданих та інші техніки. Ці методи дозволяють виявити приховану інформацію, яка може бути вирішальною для розслідування. Представлення цифрових доказів у суді є заключним етапом процесу. Це вимагає від криміналістів не лише технічних знань, але й уміння чітко і зрозуміло пояснити складні технічні деталі суддям і присяжним, які можуть не мати спеціалізованих знань у цій галузі. Таким чином, цифрова криміналістика відіграє ключову роль у боротьбі з кіберзлочинністю, забезпечуючи правоохоронні органи необхідними інструментами та знаннями для виявлення, розслідування та притягнення до відповідальності злочинців. Постійний розвиток технологій потребує постійного вдосконалення методів і навичок цифрової криміналістики, щоб ефективно відповідати на нові виклики у сфері кібербезпеки.
 • Документ
  Аналіз ефективності методів криміналістичного аудиту в діяльності національної поліції України для протидії організованій злочинності
  (Видавництво «Право» Національної академії правових наук України та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, вул. Чернишевська, 80А, м. Харків, 61002, Україна, 2024-05-17) Зінченко, Данііл; Джафарова, Олена
  У статті розглянуто ефективність методів криміналістичного аудиту, що застосовуються Національною поліцією України для протидії організованій злочинності. Дослідження охоплює аналіз сучасних підходів, методів і технологій, які використовуються для виявлення, розслідування та запобігання злочинним угрупованням. Розглядаються практичні аспекти застосування криміналістичних методів у контексті українських реалій, включаючи проблеми та виклики, з якими стикається Національна поліція. Також аналізується взаємодія з іншими правоохоронними органами та міжнародними організаціями у сфері боротьби з організованою злочинністю. У висновках підкреслюється важливість постійного вдосконалення методів криміналістичного аудиту, підвищення кваліфікації кадрів та впровадження новітніх технологій для ефективної протидії організованій злочинності.
 • Документ
  Проблеми правового забезпечення військової служби, обліку та мобілізації публічних службовців (на прикладі Національної поліції, ДСНС, ДБР)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024-05) Іванцов, Володимир; Чишко, Катерина; Авдєєв, Олександр
  У статті проаналізовано окремі положення Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку No 10449 від 30.01.2024, в результаті чого було виявлено ряд суттєвих недоліків вказаного документу, а також сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення його змісту. У пояснювальній записці не обґрунтовано доцільність внесення змін до Законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію» тощо, що призвело до юридичних помилок, нелогічних пропозицій і виникнення імовірності порушення конституційних прав і свобод громадян.
 • Документ
  Реформування секторів превенції відділів поліції (ПОГ і ДОП)
  (Дніпровський державний університет внутрішніх справ, 2024-03-15) Чишко, Катерина
  У тезах констатовано необхідність перегляду концепції проекту «Поліцейський офіцер громади», в тому числі з урахуванням досвіду останніх двох років протягом яких діє режим воєнного стану.
 • Документ
  Удосконалення юридичної відповідальності за незаконний обіг об’єктів дозвільної системи
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-02-21) Чишко, Катерина
  У Верховній Раді України 13.09.2023 зареєстровано Проект Закону про внесення змін до статті 263 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв в умовах воєнного або надзвичайного стану (№ 10041). Застосування порівняльно-правового методу в сукупності з аналізом Порівняльної таблиці до законопроекту № 10041 від 13.09.2023 дає можливість стверджувати, що запропоновані зміни здебільшого зводяться до посилення кримінальної відповідальності за придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану.
 • Документ
  Current Issues of Improving Proceedings in Cases of Administrative Offenses in the Context of Compliance with International Standards of Human Rights and Freedoms
  (2024) Buhaichuk, K.; Vasylenko , V.; Ivantsov, V.; Chyshko, K.
  The article examines the case-law of the European Court of Human Rights on the recognition of inconsistency of the procedure for consideration by Ukrainian courts of certain categories of administrative offenses with the basic provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 04.11.1950. Based on the analysis of the ECHR judgment "Bantysh and Others v. Ukraine", the provisions of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Law of Ukraine "On the Public Prosecutor's Office", and draft laws No. 10002 of 05.09.2023 and No. 10002-1 of 22.09.2023 on amendments to the current legislation of Ukraine on improving the proceedings in cases of administrative offenses, the author proves that the requirements of the European Court of Human Rights do not comply with the recommendations of the governing bodies of the European Union regarding the status of the public prosecutor's office in the system of law enforcement agencies, which may cause certain legal conflicts and problems with the application of the legislation on administrative offenses by the judicial authorities of Ukraine. Based on the results of the research, it is proposed to introduce changes to the current legislation of Ukraine in order to improve the status of the prosecutor in the proceedings in cases of administrative offenses and to determine the range of subjects authorized to represent the prosecution in relevant cases.
 • Документ
  Застосування технологій та інновацій у роботі Національної поліції для забезпечення прав і свобод громадян у воєнний і повоєнний період
  ([Електронне видання], 2024-04-19) Татунько, Євген; Макарова, Олена
  Впровадження технологій та інновацій у роботу Національної поліції є важливим аспектом забезпечення прав і свобод громадян у воєнний і повоєнний період. Це включає розробку та використання сучасних систем спостереження, аналітичних інструментів, дронів та інших технологічних рішень, які допомагають підвищити ефективність правоохоронних органів. Застосування технологій дозволяє швидше реагувати на надзвичайні ситуації, ефективніше розслідувати злочини, а також забезпечувати безпеку громадян в умовах підвищеного ризику. У воєнний період, використання інноваційних підходів є критично важливим для швидкого реагування на загрози та мінімізації шкоди. У повоєнний період технології допомагають відновлювати правопорядок, здійснювати реабілітацію постраждалих, та створювати безпечне середовище для відбудови суспільства. Впровадження таких інновацій вимагає тісної співпраці з міжнародними партнерами, адаптації світових досягнень до національних реалій та постійного вдосконалення професійної підготовки працівників поліції. Ця анотація розглядає основні напрямки та переваги впровадження технологій у діяльність Національної поліції, а також їхню роль у забезпеченні прав і свобод громадян під час кризових ситуацій та у процесі постконфліктного відновлення.
 • Документ
  Профілактика правопорушень та захист прав громадян в умовах воєнного стану: Роль і місце Національної поліції
  ([Електронне видання], 2024-04-19) Зінченко, Данііл; Макарова, Олена
  Профілактика правопорушень та захист прав громадян в умовах воєнного стану є одним із найважливіших завдань сучасного суспільства. В умовах підвищеної загрози та нестабільності роль Національної поліції України стає надзвичайно важливою для забезпечення правопорядку та безпеки населення. Національна поліція виступає основним інструментом реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, а також профілактики правопорушень. У статті розглядаються основні напрями діяльності Національної поліції, спрямовані на попередження правопорушень, а також методи та засоби, які застосовуються для ефективного забезпечення безпеки громадян. Особлива увага приділяється заходам з підвищення правової свідомості населення, посиленню громадського контролю та взаємодії поліції з іншими правоохоронними органами і громадськими організаціями. Також аналізуються правові механізми захисту прав людини в умовах воєнного стану, включаючи міжнародні стандарти та національне законодавство. Стаття робить акцент на важливості комплексного підходу до профілактики правопорушень, що включає як превентивні заходи, так і ефективне реагування на вже вчинені правопорушення. Результати дослідження демонструють, що успішне виконання завдань Національної поліції у даній сфері можливе лише за умови тісної співпраці з громадськістю та іншими державними інституціями.
 • Документ
  Аналіз внеску поліції України у підтримання громадського порядку і безпеки
  (Актуальні питання забезпечення безпекового середовища в Україні : зб. тез наук. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 квітн. 2024 р.) [Електронне видання] / упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Рядінська, А.І. Хальота, В.А. Мацько. Київ : ДНДІ МВС України, 2024. 415 с., 2024-04-19) Муліванова, Альона; Звірянський, Геннадій
  Аналіз внеску поліції України у підтримання громадського порядку і безпеки є важливим дослідженням, яке висвітлює роль правоохоронних органів у забезпеченні стабільності та правопорядку в країні. Поліція України відіграє ключову роль у протидії злочинності, захисті громадянських прав та свобод, а також у забезпеченні безпеки на місцях масових заходів. Дослідження зосереджується на оцінці ефективності оперативних заходів, взаємодії поліції з громадськістю, а також на впровадженні сучасних технологій і методів у правоохоронну діяльність. Результати показують, що завдяки реформам та модернізації поліція України здатна ефективніше реагувати на виклики часу, підвищуючи рівень довіри громадян до правоохоронної системи. Важливу увагу приділено аналізу статистичних даних щодо рівня злочинності, якості поліцейської роботи та зворотного зв’язку від громадян. Також розглянуто питання професійної підготовки поліцейських, їх матеріально-технічного забезпечення та правової підтримки. Дослідження підкреслює необхідність подальшого розвитку та вдосконалення правоохоронної системи для забезпечення належного рівня громадської безпеки в умовах сучасних викликів.
 • Документ
  Роль органів системи Міністерства внутрішніх справ у протидії тероризму на території України
  (Актуальні питання забезпечення безпекового середовища в Україні : зб. тез наук. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 квітн. 2024 р.) [Електронне видання] / упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Рядінська, А.І. Хальота, В.А. Мацько. Київ : ДНДІ МВС України, 2024. 415 с., 2024-04-19) Калачик, Тарас; Макарова, Олена
  Органи системи Міністерства внутрішніх справ України відіграють ключову роль у протидії тероризму на території країни. Основними функціями цих органів є попередження терористичних актів, виявлення та нейтралізація терористичних угруповань, а також забезпечення безпеки громадян. Вони здійснюють оперативно-розшукову діяльність, проводять антитерористичні операції, забезпечують громадський порядок під час масових заходів та координують дії з іншими правоохоронними і спеціальними службами. Важливим аспектом роботи органів системи МВС є взаємодія з громадськістю, розробка та впровадження інформаційних кампаній для підвищення рівня обізнаності населення про загрози тероризму. Крім того, органи МВС тісно співпрацюють з міжнародними організаціями та іноземними партнерами для обміну інформацією та досвідом у сфері протидії тероризму. У контексті гібридної війни, яку веде Російська Федерація проти України, роль органів МВС набуває особливої важливості, оскільки вони виступають першою лінією захисту від терористичних загроз. Ефективність роботи органів системи МВС у протидії тероризму значною мірою залежить від їхнього професійного рівня, технічного оснащення та спроможності оперативно реагувати на виклики сучасності.
 • Документ
  Особливості перекладу юридичної термінології в офіційно-діловому мовленні
  (Закарпатські філологічні студії. – 2024. – Вип. 32, т. 1. – С. 20-25, 2024) Голопич, І. М.; Golopych, I. M.; Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.
  У сучасному світі, де глобалізація та міжнародні відносини набувають дедалі більшого значення, переклад юридичної термінології в офіційно-діловому мовленні стає надзвичайно важливим завданням. У статті юридичний термін трактовано як узагальнену назву правового поняття, слово або словосполучення, що використовується в праві, яке має конкретне значення, не містить семантичної двозначності та характеризується функціональною стабільністю. Юридична термінологія відіграє ключову роль у забезпеченні точного розуміння нормативно-правових актів, документів та угод як на національному, так і на міжнародному рівнях. Стаття спрямована на вивчення та аналіз особливостей перекладу юридичної термінології в офіційно-діловому мовленні з урахуванням її специфіки та важливості для правової практики. Мета статті полягає в окресленні складнощів і розв’язанні проблем, що виникають у процесі перекладу, а також у наданні рекомендацій щодо забезпечення якості й точності перекладу юридичних текстів. У статті розглянуто різноманітні аспекти перекладу юридичної термінології, зокрема багатозначність термінів, специфічність вживання в різних правових системах. Аналізуються методи та прийоми перекладу, які використовуються для забезпечення точності, чіткості та відповідності оригіналу. Автори статті надають практичні рекомендації та приклади перекладу конкретних юридичних термінів, що допомагають перекладачам і фахівцям у сфері мовознавства краще розуміти вимоги та особливості цього виду перекладу. На думку авторів, завдяки аналізу підходів і методик перекладу, а також врахуванню найкращих практик у цьому напрямі, можливо підвищити якість перекладу юридичної термінології та сприяти розвитку професійної компетенції перекладачів і спеціалістів у сфері права. Зазначено, що юридичний переклад потребує значної уваги до деталей та професійного підходу для забезпечення точного й адекватного відбиття юридичних текстів у цільовій мові перекладу.
 • Документ
  Вплив психологічного супроводу на точнсть і надійність відомостей, наданих неповнолітнім під час допиту
  (Видавець і виготовлювач – Харківський національний університет внутрішніх справ, вул. Сонячна, № 3-А, м. Вінниця, 21008 . Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008, 2024-03-29) Шевченко, Ігор
  Акцентовано значення психологічного супроводу для забезпечення точності та на дійності свідчень, наданих неповнолітніми під час допитів. Розглянуто, як професійний психологічний підхід може вплинути на якість інформації, отриманої від неповнолітніх свідків. Особлива увага приділяється методам зниження стресу, спеціальним комуніка ційним навичкам та стратегіям для виявлення потенційних маніпуляцій, які підви щують точність свідчень. Висвітлена важливість створення атмосфери довіри та ро зуміння важливості свідчень для підвищення їх надійності, а також акцентує на профі лактиці вторинної травматизації. Показані потенційні напрямки для подальших дослід жень та необхідність інтеграції цих підходів у юридичну практику
 • Документ
  Роль Національно-патріотичного виховання у формуванні професійної ідентичності правоохоронців України
  (Видавець і виготовлювач – Харківський національний університет внутрішніх справ, вул. Сонячна, № 3-А, м. Вінниця, 21008 . Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008, 2024-03-29) Макарова, Олена
  Досліджено значення національно-патріотичного виховання у контексті форму вання професійної ідентичності правоохоронців в Україні. Акцентовано, що глибоке розу міння історії, культури, традицій та цінностей українського народу сприяє розвитку про фесійної етики, моральної стійкості та відданості серед представників правоохоронних органів. Розглянуто історичний контекст і вплив історичних подій на формування наці ональної самосвідомості, а також адаптацію сучасних правоохоронних структур до но вих викликів. Звернута увага на методологію національно-патріотичного виховання, включаючи різноманітні освітні та практичні підходи, та підкреслює їхній вплив на про фесійний розвиток правоохоронців.
 • Документ
  Стратегії подалання психологічних травм у слідчих, що займаються розслідуваннями воєнних злочинів в Україні
  (НАУКОВЕ ВИДАННЯ Підписано до друку 20.02.2024. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура «TimesNewRoman»/ Друк цифровий. Ум. друк .арк. 14,51 Видавництво ОДУВС м. Одеса, вул. Успенська, 1 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3507 від 25.06.2009 р. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ Матеріали круглого столу 21 лютого 2024 року, 2024-02-21) Шевченко, Ігор; Макарова, Олена
  Дослідження стратегій подолання психологічних травм у слідчих, що займаються розслідуваннями воєнних злочинів в Україні, є актуальним та необхідним напрямком психологічної науки та практики. У цій роботі розглядаються комплексні підходи та методи психологічної підтримки, які можуть бути використані для зниження негативного впливу професійної діяльності на психічне здоров'я слідчих. Основними стратегіями є проведення регулярних тренінгів з розвитку стресостійкості, імплементація програм відновлення після травматичних подій та створення систем підтримки в колективі. Також важливим аспектом є залучення кваліфікованих психологів для проведення групових та індивідуальних консультацій. Розробка спеціалізованих програм адаптації та реабілітації, які б враховували специфіку воєнних розслідувань, може суттєво покращити якість життя слідчих та забезпечити більш ефективну роботу.
 • Документ
  Вплив роботи у зоні воєнних дій на психоемоційний стан працівників Національної поліції України:стратегії адаптації та психологічної підтримки
  (НАУКОВЕ ВИДАННЯ Підписано до друку 20.02.2024. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура «TimesNewRoman»/ Друк цифровий. Ум. друк .арк. 14,51 Видавництво ОДУВС м. Одеса, вул. Успенська, 1 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3507 від 25.06.2009 р. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ Матеріали круглого столу 21 лютого 2024 року, 2024-02-21) Ляшко, Діана; Джафарова, Олена
  Дослідження оцінює вплив роботи в умовах воєнних дій на психоемоційний стан працівників Національної поліції України. Акцент робиться на стратегіях адаптації та методах психологічної підтримки, які використовуються для зниження стресу та тривожності серед правоохоронців. Розглядаються специфічні психологічні виклики, з якими зіштовхуються офіцери поліції, і пропонуються ефективні техніки психологічної реабілітації та відновлення. Дане дослідження підкреслює важливість систематичного навчання поліцейських методам самопомочі та розвитку стійкості, що є ключовими у вирішенні професійних завдань в умовах кризи.
 • Документ
  Технологія та методи документування воєнних злочинів в Україні
  (НАУКОВЕ ВИДАННЯ Підписано до друку 20.02.2024. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура «TimesNewRoman»/ Друк цифровий. Ум. друк .арк. 14,51 Видавництво ОДУВС м. Одеса, вул. Успенська, 1 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3507 від 25.06.2009 р. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ Матеріали круглого столу 21 лютого 2024 рок, 2024-02-21) Клішанець , Софія; Макарова, Олена
  У контексті війни в Україні, документування воєнних злочинів стає надзвичайно важливим інструментом для забезпечення правосуддя та історичної справедливості. Технології, що застосовуються в цьому процесі, включають широкий спектр цифрових інструментів, таких як супутникове знімання, геолокація, а також аналіз великих даних. Значна увага приділяється мобільним застосункам та соціальним мережам як засобам фіксації та поширення інформації про порушення. Методи документування включають збір свідчень від очевидців, використання медійних матеріалів та співпрацю з правозахисними організаціями для аналізу та архівування доказів. Цей комплексний підхід дозволяє не тільки фіксувати факти порушення прав людини, але й сприяє розбудові міцної правової основи для міжнародних судових процесів.
 • Документ
  Впровадження міжнародних стандартів у процедури розслідування воєнних злочинів національною поліцією України
  (НАУКОВЕ ВИДАННЯ Підписано до друку 20.02.2024. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура «TimesNewRoman»/ Друк цифровий. Ум. друк .арк. 14,51 Видавництво ОДУВС м. Одеса, вул. Успенська, 1 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3507 від 25.06.2009 р. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ Матеріали круглого столу 21 лютого 2024 рок, 2024-02-21) Зінченко, Данііл; Шатрава, Сергій
  В умовах сучасних геополітичних конфліктів, роль національних правоохоронних органів у розслідуванні воєнних злочинів стає визначальною. Україна, зіткнувшись із необхідністю відповідати міжнародним вимогам у цій галузі, поступово інтегрує міжнародні стандарти в роботу національної поліції. Анотація розкриває процес впровадження цих стандартів, включно з навчанням правоохоронців, адаптацією законодавства, та підвищенням компетентності слідчих. Особлива увага приділяється аспектам документування злочинів, забезпеченню прав жертв та взаємодії з міжнародними трибуналами і правозахисними організаціями. Результати впровадження міжнародних стандартів виявляються у підвищенні ефективності розслідувань і зміцненні правової держави в Україні.
 • Документ
  Роль сім'ї та освіти у виховані толерантності особистості
  (Видавець та виготовлювач Західноукраїнський національний університет вул. Львівська, 11, м. Тернопіль 46009 Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців ДК № 7284 від 18.03.2021 р. Видавничо-поліграфічний центр «Університетська думка» вул. Бережанська, 2, м. Тернопіль 46009, 2024-05-10) Зінченко, Данііл; Макарова, Олена
  Толерантність, як фундаментальна риса сучасного суспільства, набуває все більшої значущості у контексті глобалізації та мультикультурності. Формування толерантності особистості є складним та багатогранним процесом, в якому вирішальну роль відіграють сім'я та система освіти. Сім'я, як основний соціальний інститут, забезпечує перше знайомство дитини зі світом людських взаємин. Саме тут закладаються основні цінності, навички та моделі поведінки. В сімейному оточенні дитина вчиться розуміти відмінності між людьми, приймати їх та ставитися з повагою. Приклад батьків, їхня поведінка у різних соціальних ситуаціях, формують у дитини здатність бути толерантною, відкритою та емпатичною особистістю. Освіта, своєю чергою, розширює та доповнює знання й уміння, отримані в сім'ї. Школа та інші освітні заклади надають учням можливість взаємодіяти з різними соціальними групами, розвиваючи навички співпраці та поваги до різноманітності. Навчальні програми, орієнтовані на формування толерантності, сприяють розумінню учнями багатогранності світу, викоріненню стереотипів та упереджень. Особливе значення має роль вчителів, які своєю поведінкою та підходами до навчання демонструють цінність різноманітності та рівності. Крім того, впровадження в освітній процес інклюзивних методик забезпечує інтеграцію дітей з особливими потребами, підвищуючи рівень толерантності в суспільстві загалом. Синергетична взаємодія сім'ї та освіти дозволяє створити середовище, в якому кожен індивід може вирости толерантною особистістю, здатною ефективно взаємодіяти у мультикультурному суспільстві. Виховання толерантності сприяє зниженню рівня дискримінації, конфліктів на етнічному та соціальному ґрунті, сприяє розвитку соціальної згуртованості та солідарності. В умовах сучасного світу толерантність стає не лише етичною цінністю, а й необхідним практичним інструментом для побудови гармонійного суспільства.
 • Документ
  Роль професійної етики в педагогічній діяльності при підготовці майбутніх співробітників поліції
  (Редакційно-видавнича група Пенітенціарної академії України 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 8016 від 23.11.2023 р, 2024-03-14) Зінченко, Данііл; Джафарова, Олена
  Професійна етика є важливою складовою підготовки майбутніх співробітників поліції в Україні. Вона визначає моральні принципи та цінності, що лежать в основі їхньої професійної діяльності. Етичні норми в педагогічній сфері сприяють формуванню у студентів поліцейських навчальних закладів почуття відповідальності, чесності та справедливості. В умовах постійних соціальних змін, роль професійної етики в педагогічній діяльності при підготовці майбутніх співробітників поліції стає ще більш актуальною. Педагогічний процес має на меті не лише передати студентам знання, а й сформувати у них ціннісні орієнтири, які б допомогли у майбутній професійній діяльності. Зокрема, етичні норми допомагають забезпечити високу якість роботи співробітників поліції, сприяти ефективній взаємодії з громадськістю та підвищувати рівень довіри до правоохоронних органів. Одним з основних аспектів професійної етики в педагогічній діяльності є формування у студентів усвідомлення відповідальності за дотримання прав людини та законності в процесі виконання службових обов'язків. Також важливим є розвиток критичного мислення, вміння приймати етичні рішення у складних ситуаціях та прагнення до постійного професійного самовдосконалення. Роль професійної етики також полягає у підтримці високих стандартів поведінки під час взаємодії зі студентами. Викладачі поліцейських навчальних закладів повинні бути взірцем для своїх студентів, показуючи приклад професіоналізму, толерантності та справедливості. Також важливим аспектом є підтримка у студентів відчуття взаємоповаги та довіри між собою та педагогами. Етичні стандарти в педагогічній діяльності допомагають формувати у майбутніх співробітників поліції відданість професійним обов'язкам та принципам служіння суспільству. Вони сприяють формуванню почуття відповідальності за власні вчинки та мотивують дотримуватися високих стандартів поведінки під час виконання службових обов'язків. Важливість професійної етики під час підготовки майбутніх співробітників поліції полягає у формуванні морально-психологічної стійкості, почуття патріотизму та прагнення до забезпечення правопорядку. Таким чином, професійна етика є незамінною складовою навчального процесу і забезпечує підготовку фахівців, здатних ефективно виконувати свої обов'язки, дотримуючись при цьому принципів моралі та етики.
 • Документ
  Соціальні мережі як інструмент оперативно-розшукової діяльності поліції під час воєнного стану в Україні
  (Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3010 від 22.10.2007, 2024-03-14) Зінченко, Данііл; Джафарова , Олена
  У сучасних умовах воєнного стану в Україні соціальні мережі стали потужним інструментом оперативно-розшукової діяльності поліції. Вони надають правоохоронним органам можливість швидко отримувати важливу інформацію про злочини, спілкуватися зі свідками та потерпілими, аналізувати підозрілі профілі й координувати заходи з розслідування. Оперативна робота поліції у соцмережах значно прискорює і підвищує ефективність збору даних, забезпечуючи точність та актуальність інформації. Різноманітні платформи на кшталт Facebook, Instagram та Twitter активно використовуються для ідентифікації злочинців, відстеження їх переміщень та встановлення контактів. Під час війни соціальні мережі допомагають збирати дані про підозрюваних осіб та їхню діяльність, сприяють ідентифікації потенційних шпигунів і диверсантів. Завдяки аналізу фотографій та відео, розміщених користувачами, правоохоронці можуть відслідковувати пересування військових об’єктів та техніки противника, а також виявляти ознаки підготовки до диверсій. Поліцейські також використовують соціальні платформи для комунікації з громадськістю, закликаючи повідомляти про підозрілі ситуації та особи. З метою ефективного використання соціальних мереж у оперативно-розшуковій діяльності поліція формує спеціальні підрозділи та розробляє методичні рекомендації щодо моніторингу й аналізу інформації. Водночас активізується співпраця з власниками соціальних платформ для отримання доступу до даних користувачів, що дозволяє вчасно виявляти та реагувати на загрози. Однак, використання соціальних мереж у діяльності поліції під час воєнного стану стикається з низкою викликів, таких як поширення дезінформації, обмеження приватності та складнощі з перевіркою автентичності інформації. Таким чином, соціальні мережі стали невід'ємним інструментом оперативно-розшукової діяльності поліції України під час воєнного стану, надаючи можливості для швидкого реагування на загрози, ідентифікації підозрюваних та забезпечення безпеки громадян. Успішне застосування цього інструменту потребує комплексного підходу та використання сучасних технологій для забезпечення ефективності й законності дій поліції.