Форум права, 2018, № 2

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2018. - № 2. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2018-n-1.html

Новини

Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Засади правового регулювання режиму секретності в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної поліції
  (Форум права. - 2018. - № 2. - С. 151–157, 2018) Собченко, Л. І.; Sobchenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9291-4026
  З’ясовано за відкритими науковими, літературними та нормативно-правовими джерелами деякі проблемні аспекти у сфері забезпечення режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції. Висунуті пропозиції в чинне законодавство з розвитку забезпечення означеного режиму секретності. Встановлені прогалини правового регулювання режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції; виконано аналіз нормативних актів, що утворюють правові засади забезпечення режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції; визначені проблемні аспекти правового забезпечення режиму секретності оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції.
 • Документ
  Основні напрямки діяльності держави у сфері забезпеченні безпеки та оборони України
  (Форум права. - 2018. - № 2. - С. 109–114, 2018) Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P.
  Висвітлюється питання реформування законодавчої бази сектору безпеки України. Зазначено про необхідність використання та запровадження міжнародного досвіду у вказаній сфері. До основних основні видів внутрішньої та зовнішньої безпеки та оборони України віднесені такі складові, як: економічна, соціальна, екологічна, політична та інформаційна безпека. Визначені пріоритетні напрямки забезпечення безпеки і оборони держави, серед яких демографічна складова, протидія корупції тощо.
 • Документ
  Цивільно-правовий режим безготівкових грошей
  (Форум права. - 2018. - № 2. - С. 133–141, 2018) Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152
  Розглянуті наукові теорії безготівкових грошей, проаналізовано чинне законодавство України, що встановлює їх певний правовий режим та судова практика. Встановлено, що безготівкові гроші – це правові вимоги та кореспондуючі їм обов'язки, які фіксуються та обліковуються шляхом записів на банківських рахунках. Вони не є речами, а тому на них не може розповсюджуватися режим права власності. Не можуть вони ототожнюватися й із записами на банківських рахунках. Такі записи становлять собою лише спосіб обліку. Поняття ж «грошова сума» визначає ідеальне, розрахункове явище, тому також не може розглядатися у якості об'єкта права власності. Показано, яке практичне значення має подібне розуміння правового режиму не тільки для цивільного права, а й для інших галузей.
 • Документ
  Погляди дореволюційних вчених-юристів щодо виникнення права у давніх східних слов’ян
  (Форум права. - 2018. - № 2. – С. 37–44, 2018) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020
  Розглянуто основні аспекти наукових досліджень вітчизняних вчених, які працювали в ХІХ – на початку ХХ ст.стосовно причин походження права взагалі та у стародавніх східних слов’ян зокрема. Проаналізовано дві основні точки зору щодо цієї проблеми. Перша називалася теорією стихійного походження звичаю, друга – теорією первинної індивідуальної творчості. Відповідно до першої концепції в основі звичаєвого права знаходилася однакова масова поведінка людей, що формувалася стихійно та інстинктивно. За іншою теорією одноманітна поведінка формувалася не стихійно, а за допомогою цілеспрямованої діяльності окремих індивідів, яким згодом починала наслідувати інша маса людей.
 • Документ
  Тактичні операції затримання на гарячому при розслідуванні незаконного обігу зброї
  (Форум права. - 2018. - № 2. – С. 6–13, 2018) Андрєєв, Д. В.; Andrieiev, D. V.
  Проаналізовані види затримання особи на гарячому при розслідуванні незаконного обігу зброї. Затримання на гарячому э засобом припинення злочинної діяльності та способом виявлення й закріплення слідів злочину. Відмічені особливості затримання без підготовки і з попередньою підготовкою. Затримання на гарячому без попередньої підготовки здійснюється під час проведення чергових заходів правоохоронними органами або як результат переслідування злочинця по гарячих слідах. Затримання підозрюваної особи на гарячому з попередньою підготовкою є результатом заздалегідь проведених слідчих (розшукових) дій та організаційних заходів, які у сукупності утворюють тактичну операцію. Тактична операція включає три етапи: підготовку, фізичне захоплення особи, фіксацію результатів затримання. Протокол затримання та одержані при затриманні предмети э джерелами доказів в розслідуванні незаконного обігу зброї.