Форум права, 2020, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2020. - № 3. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2020-n-3.html

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Поняття законних очікувань як різновиду майна
  (Форум Права. – 2020. – № 3 (62). – С. 66-76, 2020) Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152
  Проаналізовано поняття законних очікувань. Доведено, що законні очікування – це наявне майно, яке пов’язане з майбутніми майновими вигодами. Встановлено, що законні очікування, крім таких загальних ознак майна, як здатність оцінюватися у грошах та бути наявними, мають бути пов'язаними з майбутніми майновими наслідками.
 • Документ
  Протидія булінгу як форма посягання на особисті немайнові права здобувача освіти
  (Форум Права. – 2020. – № 3 (62). – С. 55-65, 2020) Профатіло, Г. Р.; Profatilo, H. R.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1361-8681
  Метою статті є визначення правових засад протидії булінгу як форми посягання на особисті немайнові права здобувачів освіти, проаналізовано міжнародний досвід протидії цькуванню. Встановлено, що особисті немайнові права здобувачів освіти потребують системного захисту на рівні як законодавства, так і освітнього закладу, адже саме освітнє середовище закладає фундамент для формування особистості.