2020

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Актуальні напрями практичної психології і психотерапії
  (Харків: ХНУВС, 2020. - 227 с., 2020-12-16) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 6; Кафедра соціології та психології
  Збірник містить тези доповідей та статті учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та аспірантів «Актуальні напрями практичної психології і психотерапії» з проблематики психологічних досліджень, практичної психології; представлено широкии спектр наукових розробок вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань упровадження психологічних знань в юридичну сферу.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 132 с., 2020-12-09) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для інформаційно-аналітичних підрозділів правоохоронних органів.
 • Документ
  Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи
  (Харків, 2020. – 431 с., 2020-11-26) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються теоретичних питання кримінального процесу на сучасному етапі розвитку правової системи, актуальних проблем досудового розслідування, проблем криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, а також сучасних тенденцій розвитку судової експертизи.
 • Документ
  Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних єдиноборств
  (Харків, 2020. – 105 с., 2020-11-20) Європейська наукова платформа; European Scientific Platform; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету No 2
  У збірнику викладені матеріали учасників XIV міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних єдиноборств», яка відбулася у місті Харкові 20 листопада 2020 року на базі кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • Документ
  Національно-визвольна боротьба та становлення і збереження державності України
  (Харків: ХНУРЕ, 2020. - 189 с., 2020-11-19) Міністерство освіти і науки України; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Надано матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Національно-визвольна боротьба та становлення і збереження державності України".
 • Документ
  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
  (Харків, 2020. – 316 с., 2020-11-27) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави; сучасні проблеми правової системи України; протидія злочинам правоохоронними органами; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.
 • Документ
  Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ)
  (Харків : ХНУВС, 2020. - 544 с., 2020-11-20) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить більше 200 тез доповідей, присвячених становленню та розвитку Харківського національного університету внутрішніх справ, а також дослідженню актуальних проблем філософії і теорії права, адміністративного, кримінального, цивільного права, криміналістики, психології та педагогіки, історії держави і права, української культури та мови.
 • Документ
  Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 64 с., 2020-10-29) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів та науковців Харківського національного університету внутрішніх справ, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів кінологічного забезпечення діяльності правоохоронних органів України.
 • Документ
  Напрями реформування кримінального процесуального законодавства в Україні
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 149 с., 2020-03-10) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 1 (з підготовки слідчих); Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, практичних працівників правоохоронних органів і суду та починаючих науковців і членів наукового гуртка з напрямів реформування і удосконалення кримінального процесуального законодавства в Україні. Збірник буде цікавим науковцям, правоохоронцям практикам, ад’юнктам, аспірантам, курсантам, студентам, слухачам і гуртківцям навчальних закладів юридичної спрямованості. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.
 • Документ
  Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття
  (Харків: НДІ ППСН, 2020. - 236 с., 2020-06-19) Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук
  Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасні проблеми теорії права, адміністративного, конституційного, цивільного, трудового, екологічного, кримінального, кримінального процесуального та інших галузей права. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних закладів вищої освіти, а також юристів-практиків.
 • Документ
  Культурне розмаїття: матеріальна та нематеріальна культура різних країн світу
  (Харків: ХНУРЕ, 2020. - 185 с., 2020) Міністерство освіти і науки України; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харківський державний університет харчування та торгівлі; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Science Park Synergy
  Надано збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Культурне розмаїття: матеріальна та нематеріальна культура різних країн світу".
 • Документ
  Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 336 с., 2020-05-29) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 2
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Збірник буде корисним для науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів ВНЗ.
 • Документ
  Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 224 с., 2020-05-27) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Координатор проектів ОБСЄ в Україні
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми; кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні аспекти протидії цьому негативному явищу; розглянуто відповідний міжнародний досвід. Досліджено використання інформаційних технологій і технічних засобів у протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми.
 • Документ
  Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 388 с., 2020-05-28) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам розвитку трудових прав та права на соціальне забезпечення населення України, а також проблемам функціонування професійних спілок в Україні. Для науковців, представників професійних спілок, організацій роботодавців та державних органів.
 • Документ
  Проблеми цивільного права та процесу
  (Харків : Панов - ХНУВС, 2020. - 385 с., 2020-05-22) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного та цивільного процесуального права.
 • Документ
  Питання сучасної науки і права
  (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – 288 с., 2020-04-24) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна
  Збірник містить тези доповідей учасників ХІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів «Питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, економіки, освіти на шляху розбудови державності України.
 • Документ
  Авіація, промисловість, суспільство : Частина 1
  (Харків - Кременчук, 2020. - 524 с., 2020-05-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Документ
  Авіація, промисловість, суспільство : Частина 2
  (Харків - Кременчук, 2020. - 468 с., 2020-05-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кременчуцький льотний коледж
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
 • Документ
  Сучасна наука і правоохоронна діяльність
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 260 с., 2020-05-15) Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет внутрішніх справ; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів, студентів і слухачів магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського, Львівського державних університетів внутрішніх справ, Університету Державної фіскальної служби України із багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності. Частину робіт обговорено на підсумковій науково-практичній конференції.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 402 с., 2020-05-15) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності. Для науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.