2012

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків : ХНУВС, 2012. – 88 с., 2012) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Відображенно наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності, в першу чергу – ОВС України
 • Документ
  Використання інноваційних технологій у попередженні злочинів
  (Харків : ХНУВС, 2012. – 196 с., 2012) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірка містить тези доповідей учасників науково-практичного семінару за напрямами: нормативно-правове та організаційне забезпечення використання інноваційних технологій у правоохоронній діяльності; міжнародний досвід використання інноваційних технологій у правоохоронній діяльності; інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби зі злочинністю; інноваційні технології оперативно-розшукової діяльності; перспективні напрями застосування спеціальної техніки; особливості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для боротьби з високотехнологічними злочинами.
 • Документ
  Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти
  (Харків : ХНУВС, 2012. – 228 с., 2012) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій; Факультет психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій; Соціологічна асоціація України
  Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки;соціальна робота з девіантами та профілактика девіантної поведінки
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
  (Харків : ХНУВС, 2012. – 216 с., 2012) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших харківських ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • Документ
  Актуальні проблеми забезпечення практичної спрямованості підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України
  (Харків : ХНУВС, 2012. – 188 с., 2012) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірка містить тези доповідей учасників науково-практичної конференції за напрямками: шляхи вдосконалення системи освіти МВС України; вдосконалення форм та змісту практичної підготовки фахівців вищими навчальними закладами МВС України для підрозділів органів внутрішніх справ; взаємодія та взаємна відповідальність при підготовці кадрів вищих навчальних закладів та територіальних підрозділів МВС України.
 • Документ
  Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку
  (Харків : ХНУВС, 2012. – 256 с., 2012-04-27) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірка містить тези виступів учасників науково-практичної конференції за напрямками: історія розвитку адміністративного права; перспективи реформування адміністративного законодавства України; взаємозв’язок адміністративного права з іншими юридичними науками; розвиток правового статусу суб’єктів адміністративного права; проблеми запровадження інституту адміністративних послуг; адміністративні процедури та адміністративна відповідальність; забезпечення законності в державному управлінні; розвиток адміністративно-правових засад державного управління в окремих сферах; проблеми викладання дисципліни «Адміністративне право» у вищих навчальних закладах.
 • Документ
  Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавтсва України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі
  (Харків : ХНУВС, 2012. – 668 с., 2012) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Збірник міститі тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з актуальних питань застосування нового Кримінально-процесуального законодавства України та висвітлює тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі.
 • Документ
  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
  (Харків : ХНУВС, 2012. – 432 с., 2012) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірка містить тези виступів учасників науково-практичної конференції за чотирма основними напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави, сучасні проблеми правової системи України, протидія злочинам правоохоронними органами, економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.
 • Документ
  Вісник Кримінологічної асоціації України ; Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: Т. 2
  (Харків : Золота миля, 2012. – 298 с., 2012) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем наук кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиціїв цілому. Другий том представляє наукові повідомлення курсантів, студентів та слухачів, присвячені проблемам протидії та боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку, удосконалення національного законодавства, його наближення до кращих Європейських стандартів. Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів.
 • Документ
  Вісник Кримінологічної асоціації України ; Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: Т. 1
  (Харків : Золота миля, 2012. – 323 с., 2012-05-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем наук кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому. Перший том представляє наукові статті та повідомлення відомих вчених, фахівців з кримінального права та кримінології, присвячені проблемам протидії та боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку, удосконалення національного законодавства, його наближення до кращих Європейських стандартів. Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів.