2013

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави
  (Харків: ХНУВС, 2013. – 440 с., 2013-11-22) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірка містить тези виступів учасників науково-практичної конференції за чотирма основними напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави, сучасні проблеми правової системи України, протидія злочинам правоохоронними органами, економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.
 • Item
  Трудове законодавство: шляхи реформування
  (Харків : ХНУВС, 2013. – 364 с., 2013-04-12) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам кодифікації трудового законодавства, а також удосконалення законодавства у сфері проходження служби в державних органах та соціального захисту їх працівників.
 • Item
  Актуальні питання розслідування кіберзлочинів
  (Харків : ХНУВС, 2013. – 272 с., 2013) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо проблем правового, організаційного та кадрового забезпечення протидії кіберзлочинності, кримінально-процесуальних та кріміналістичних проблем розслідування кіберзлочинів в Україні та використання інформаційних технологій і технічних засобів під час їх розслідування.
 • Item
  Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції в Україні
  (Харків : Золота миля, 2013. – 322 с., 2013) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем чинного кримінального законодавства у сфері протидії корупції, теорію кримінального права і практику його застосування в частині боротьби з хабарництвом та іншими видами зловживання службових (посадових) осіб, результати пошуку рішень з актуальних питань протидії корупції, запобігання хабарництву та профілактичної роботи з населенням.