Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2019, № 2 (85)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В.Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2019. - № 2 (85). - 123 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Забезпечення юридичної відповідальності держави – ключовий виклик правової реформи в сучасній Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 21-30, 2019) Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974
  Визначено деякі особливості конституційної інституціалізації юридичної відповідальності держави в умовах докорінних правових змін, що відбуваються в Україні. Констатовано, що феномен юридичної відповідальності держави – це своєрідне продовження політико-правової стратегії із самообмеження держави правом. Така відповідальність вважається невід’ємною характерною ознакою правового типу державності, вона безпосередньо стосується лише держав демократичного типу. Наголошено, що в умовах демократії держава є реальним суб’єктом відповідальності перед суспільством, що забезпечується нормативно й інституційно.
 • Документ
  Окремі аспекти забезпечення безпеки конфіденційного співробітництва осіб із правоохоронними органами
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 95-104, 2019) Давидюк, В. М.; Davydiuk, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-9909
  Проаналізовано організаційно-правове забезпечення безпеки конфіденційного співробітництва в Україні. Систематизовано інформацію про сучасні проблеми забезпечення безпеки інституту конфіденційного співробітництва. Порівнено нормативноправове регулювання убезпечення конфідентів в Україні та за її межами. Розкрито проблемні питання гарантій захисту конфідентів в українському законодавстві. Запропоновано шляхи їх вирішення. Порушено питання забезпечення безпеки конфідентів після завершення співробітництва з правоохоронним органами. Розглянуто межі допустимої поведінки конфідентів під час виконання завдань протидії злочинності.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади іноземного інвестування в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 78-86, 2019) Федоров, Г. О.; Fedorov, H. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2236-8290
  З урахуванням особливостей адміністративно-правових засад розглянуто специфіку іноземного інвестування з позицій комплексного аналізу на сучасному етапі історичного розвитку державного ладу. Враховуючи доктринальні дослідження та власні наукові здобутки, визначено, що сьогодні є надзвичайно актуальним питання реалізації всього комплексу практичних заходів, спрямованих на досягнення якісних змін у питаннях залучення іноземних інвестицій та посилення контролю рівня якості інвестицій в економіку України з позицій адміністративно-правових засад.