Форум права, 2019, № 1

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2019. - № 1. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2019-n-1.html

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  К пониманию бремени доказательства в англо-американском праве
  (Форум права. – 2019. – № 1. – С. 69–76, 2019) Тягло, А. В.; Tiaglo, O. V.; Тягло, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
  С целью экспликации средств понимания и выражения бремени доказательства в англо-американском праве проведен сравнительный анализ аналогичных фрагментов ряда изданий юридического словаря Блэка. Установлена совокупность понятий и соответствующих терминов, в которых понимается и выражается бремя доказательства. Показано, что она сформировалась и развивается в логическом, риторическом и юридическом измерениях. Выдвинуто предположение, что это касается всех элементов кластера понятий, в которых мыслится юридическое доказательство, включая понятие доказательства вне разумного сомнения. Многомерность данного понятия выступает, видимо, одним из существенных источников известной трудности унификации практического разъяснения и использования стандарта доказательства вне разумного сомнения.
 • Документ
  Організація міліції Української Соціалістичної Радянської Республіки у 1931 р.
  (Форум права. – 2019. – № 1. – С. 14-22, 2019) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглядаються основні аспекти організації роботи міліції в Українській СРР у 1931 р. зразу після ліквідації наркомату внутрішніх справ. Головна увага приділяється нормативно-правовим документам, які регулювали діяльність вказаного правоохоронного органу у цей період, зокрема Положенню про робітничо-селянську міліцію, Тимчасовому статуту внутрішньої служби робітничо-селянської міліції СРСР. В ОДПУ СРСР була створена Головна інспекція по міліції і карному розшуку, в республіканських, крайових та обласних органах ДПУ – особливі інспекції по міліції й карного розшуку, На ДПУ покладалось керівництво діяльністю Головного управління міліції і карного розшуку України, а на місцеві органи ДПУ – керівництво діяльністю місцевих органів міліції і карного розшуку. Організаційно міліція була поділена на загальну й відомчу. Проаналізовано обов’язки загальної та відомчої міліції, виявлено переваги та недоліки реорганізації 1931 р.