2009

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
  (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 352 с., 2009-05-16) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • Документ
  Шлях України до економічної безпеки
  (Харків : вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - 2009. - 324 с., 2009-04-11) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам економічної безпеки України та оприлюднені під час проведення науково-практичної конференції «Шлях України до економічної безпеки», яка відбулася 11 квітня 2009 року у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Для науковців, працівників правоохоронних органів, державних службовців.
 • Документ
  Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний, юридичний аспекти
  (Харків : вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - 2009. - 154 с., 2009-03-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій; Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології; Соціологічна асоціація України
  Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки;соціальна робота з девіантами та профілактика девіантної поведінки.
 • Документ
  Сучасні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності : Частина 1
  (Харків : вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - 2009. - 104 с., 2009) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірка містить наукові доповіді, які пролунали на науково-практичних конференціях «Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 24 жовтня 2008 р.) і «Проекти КПК та проблеми сучасного стану кримінально-процесуального законодавства» (м. Харків, 6 лютого 2008 р.). Для науковців, підрозділів слідства та дізнання, оперативно-розшукових апаратів правоохоронних органів.
 • Документ
  Сучасні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності: Частина 2
  (Харків : ХНУВС, 2009. – 96 с., 2009) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірка містить наукові доповіді, які пролунали на науково-практичних конференціях «Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 24 жовтня 2008 р.) і «Проекти КПК та проблеми сучасного стану кримінально-процесуального законодавства» (м. Харків, 6 лютого 2008 р.). Для науковців, підрозділів слідства та дізнання, оперативно-розшукових апаратів правоохоронних органів.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2009. – 336 с., 2009-12-04) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику матеріалів науково-практичної конференції близько 140 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС. Надано низку пропозицій щодо вдосконалення психологічної роботи в органах внутрішніх справ.
 • Документ
  Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми
  (Харків : ХНУВС, 2009. - 140 с., 2009-05-30) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання
  Збірник містить програму і тези виступів учасників науково-практичного семінару, в яких висвітлюються кримінально-правові, кримінально-виконавчі, кримінологічні, кримінально-процесуальні, психологічні та соціологічні аспекти протидії злочинності неповнолітніх. Розглядаються питання детермінації злочинності неповнолітніх, перспективні напрямки удосконалення організації профілактичної діяльності відповідних суб’єктів управління, особливості розслідування злочинів, вчинених цією категорією осіб. Для працівників правоохоронних органів, викладачів та курсантів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах
  (Харків: ХНУВС, 2009. - 272 с., 2009-11-28) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
  Збірник міститі тези доповідей учасників науково-практичної конференції з актуальних питань розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах.